De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Blessings from the Source

~ Blessings from the Source ~ 

 

 * Afstandshealing

Iedere maandag avond om 20.00 uur geef ik de kortere healing/DNA activatie sessie Blessings from the Source. 

Ik connect jou met de Bron Energie, het werkt op afstand. Er word alleen met jouw eigen energieveld gewerkt, het is dus altijd individueel al zijn er meerdere mensen die mee kunnen doen. Stuur me een bericht via fb, mail of contact mij op een andere manier (Contact en Tarief) als je mee wilt doen. 

Alles wat jij hoeft te doen is relaxen in jouw eigen ruimte, liggend of zittend, wat het beste is voor jou, en de energie te ontvangen die specifiek voor jou bestemd is. Je kunt in slaap vallen, dat is ok, je kunt ook van alles voelen, beleven, ook ok. Ik adviseer na de sessie veel water te drinken en/of kruidenthee. Goed voelen wat je nodig hebt, ook met voeding, het kan veranderen. Luister naar je lichaam. Deze sessie duurt voor mij ongeveer 20 minuten, omdat ik snel met energie kan werken, voor jou kan het langer duren, neem dan ook alle tijd. 

 

Jouw minimale bijdrage voor deze healing is 80 euro per persoon. Mijn bankreknr zal ik doorgeven als je een berichtje stuurt voor aanmelding. 

Er is geen minimum of maximum aan het aantal mensen die mee kunnen doen. 

 

De Blessings zijn ook een goede mogelijkheid om je energieveld goed bij te houden als je dat zelf (nog) niet kunt of niet wilt.

 

* Persoonlijke Live Healing

Er kan ook een persoonlijke healing Blessings from the Source aangevraagd worden. In deze 20 minuten durende healing laat ik via mijn handen de BronEnergie door jouw lichaam stromen, waardoor er meer LichtFrequentie in jouw Lichaam komt en jouw zelfgenezend vermogen aangezet wordt om het Lichaam te genezen. Energieën die er niet thuis horen zullen zich oplossen en verdwijnen. Het kan zijn dat er meerdere lagen aangeraakt worden, het kan ook zijn dat er na laag na laag behandeld wordt. Altijd in overeenstemming met wat jij mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch aankunt, rekening houdend met de uiterlijke omstandigheden. Dit wordt overigens in iedere healing die ik geef neergezet. Ook overeenkomstig met jouw Zielenwens en Zielenopdracht. 

Indien dit je aanspreekt, kun je mij een mail sturen om een afspraak te maken (mijn regelmatige uitvalsbasis is nabij Ommen, een rustpunt in de natuur). In overleg kan ik ook naar mensen toe komen. Aangezien er dan reis en mogelijk verblijfskosten overheen komen is het goed om met meerdere mensen af te spreken, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Als je met een groep deze healing wilt, dan zul je dit zelf mogen regelen met de desbetreffende personen. Deze healingen kunnen dan net zo gaan als bij een afstandshealing met een groep (iedereen tegelijk, maar dan zonder of bijna geen persoonlijke aanraking) wel in real life, of ik behandel iedereen persoonlijk 20 minuten lang, dus na elkaar). 

 

De energie uitwisseling voor deze sessie bedraagt 120 Euro per persoon. 

 

Uiteraard kunnen er ook langere behandelingen plaats vinden. Ik verwijs je dan naar de Cosmic Earth EvoLuTion Healingen. 

 

 

 * Distance Healing

Every Monday evening at 20.00 h,  I do the short healing/DNA activation session Blessings from the Source. 

I connect you with the Source Energy, this is working on distance. It's always a individual session, although there are more people who can enjoy this session. In the healing the work is be done with your own energyfield. Send me a message on fb, mail or on another way (Contact en Tarief) if you want this healing on distance. 

All you have to do is relax in your own comfortable space, laying down or just sit, just what's best for you, and receive the energy what's specific is meant for you. You may fall asleep, it's allright. The days after the session I recommend you to drink lots of water or tea from herbs. Just feel what you need. Also with food, listen to your body. This session takes 20 minutes of my time, cause i can work fast with energies, for you it can take longer, take your own time, its allright. 

 

Your minimum donation for this healing is 80 euro for each person, ask yourself what is it worth and donate more if you're feeling thats right. If you have made an appointment i give you my bank account nr. 

 

There is no minimum or maximum of people who can join this session. 

 

* Personal Live Healing 


There is also a personal healing Blessings from the Source available. In this 20-minute healing I work with Source Energy through through my hands and let flow this Energy through your body. With more light Frequency in your Body your self-healing power is turned on to heal the body. Energies in your Body that don't belong there will dissolve and disappear. You may have more than one layers to be touched, it could also be that it works on layer after layer. Always in line with what you can handle emotionally and mentally, physically, energetically, taking into account the outward circumstances. This is in every healing I give put down. Also in accordance with your Souls desire. 
If this appeals to you, you can write me an email to make an appointment. I can also come to people. Be aware of travel costs and the costs maybe for a place to sleep. It is good to make appointments with other people together, so that the costs can be shared. You have to arrange that by yourself. Then the Healing can start with the whole group together or if people want per person 20 minutes). 

The energy exchange for this session is 120 Euro per person.

  

 

~ Liefs, Petra ~

 ~ Lots of Love, Petra ~