De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Overzicht Blogs » Archonten

Archonten:

 

De meeste mensen hebben geen idee wat het Archontengrid doet. Dat zijn de mensen die blijven hangen in het aanvallen van mensen die met Licht werken. Dat zijn de mensen die weigeren de diepte in te gaan. Niet in zichzelf willen kijken en daar ook niets voor hebben. Juist omdat ze met die archonten energie te maken hebben. Dat zijn de mensen die anderen uitzuigen, misbruik maken en telkens in dader/slachtoffer rollen vervallen. Dat zijn mensen die liever willen dat een ander het voor hen oplost, die willen zelf helemaal niks doen. Dat zijn de mensen die blijven prutten in het leven en met de uiterlijke zaken bezig zijn van deze zeer destructieve krachten. Hieronder een goed artikel daarover. Ook voor die mensen die er telkens last van hebben en het niet kunnen pareren. Je hebt kracht en moed nodig om hier tegen in te gaan. Een groot hart en heel veel licht. Maar vooral het doorzettingsvermogen om dat uit je leven te gooien wat er niet hoort. Ken de ware geschiedenis en je eigen bereidheid om hierin iets te veranderen en weet daarvoor de juiste mensen te vinden die werkelijk iets voor je kunnen betekenen. En jou van binnen uit helpen om al die lage energieën uit te bannen. En ja, dat zijn heftige ervaringen over het algemeen. Maar het resultaat zal er uiteindelijk zijn, al kan het even duren, want wat jarenlang in je systeem zat gaat er ook niet zonder slag of stoot uit en alles in jou zal ook proberen om je tegen te houden hier aan te beginnen. De werking van zelfsabotage is dan enorm, dat is de archontenenergie en daaraan verbonden hangen vaak andere energieën die je daar willen houden waar je nu zit. In staat van zelfvernietiging en daarmee anderen ook willen vernietigen.

 

Het artikel, Bron: https://eventnl.wordpress.com/2015/06/28/etherisch-archon-grid/ 

 

Etherisch Archon Grid

 

28JUN2015
 

Na de succesvolle opening van het portaal op 21 december is het etherisch archon grid de belangrijkste factor die de Event vertraagt. Als de Event was getriggerd zouden de etherische archons iedereen die daarbij betrokken is hebben beïnvloed; de lichtkrachten op de oppervlakte die de Event uitvoeren, de algemene populatie en ook de cabal, en dit alles zou de Event tot een ramp hebben gemaakt.

Het etherisch archon grid moet voor een groot deel worden verwijderd voordat de Event kan plaatsvinden. Om de lichtkrachten meer succes te laten hebben in het verwijderen van het etherisch archon grid, is het noodzakelijk dat er onder de algehele bevolking meer bewustzijn over zijn bestaan is.

Het etherisch archon grid is aanwezig in een dunne laag die zich uitstrekt 8.6 mijl omhoog in de hemel vanaf het oppervlak van onze planeet en ook 8.6 mijl naar beneden vanaf het oppervlak in de aardkorst. De ruggengraat van het etherisch archon grid is een netwerk van etherische hyperdimensionale zwarte gaten / wormgaten die biljoenen reptillians en amoeba-gelijkende entiteiten bevatten. Als het Licht van de Galactische Centrale Zon de wormgaten raakt, activeren ze deze entiteiten die op hun beurt elk lichtwezen dat ze kunnen vinden beginnen aan te vallen; deze in incarnatie en deze op de niet-fysieke lagen. Dit is de reden waarom veel lichtwerkers en lichtstrijders energie-aanvallen ervaren. De niet-fysieke lichtkrachten kunnen na enige tijd deze losgelaten negatieve entiteiten verwijderen en ze teleporteren naar de Galactische Centrale Zon, maar tot dat moment is meestal al schade veroorzaakt.
Opnieuw, als er meer bewustzijn is over wat er werkelijk gebeurt, zullen de lichtkrachten veel effectiever kunnen zijn in het ons beschermen en het verwijderen van deze negatieve entiteiten.


Het etherisch archon grid wordt gecontroleerd door een hele kleine groep etherische archons die hun orders geven aan miljoenen etherische draconians (sector commandanten), die het weer doorgeven aan biljoenen reptillions (strijders) en deze weer verder aan amoebes (semi-bewuste elementale wezens die zonder vragen te stellen opdrachten uitvoeren).

De archons controleren het grid met geavanceerde etherische technologie. De hele etherische laag binnen de laag van 17,2 mijl die door de archons wordt gecontroleerd, is doordrongen met sterke elektromagnetische veldkamers die de ruimte-tijd structuur kunnen verstoren, overeenkomstig het programma van de etherische mainframe computer die de stroom van etherische energieën wereldwijd aanstuurt, op een manier die de mensheid het meest onder de duim houdt.
Deze kamers detecteren alle positieve gedachten en emoties en als deze te krachtig zijn, sturen de kamers een signaal naar de etherische mainframe computer die dan het grid verstevigd van verstorend elektromagnetische veld rondom de persoon die positiviteit ervaart, het daarmee effectief om zeep helpend. Als dit niet voldoende is, activeert het additionele ELF kamers met een lage frequentie infrasound ‘hum’, die deze persoon onderdrukt, met aanvullend het zenden van elektrische pulsen in de plexus solaris (zonnevlecht) om de kundalini energie te onderbreken, af te sluiten. Dit wordt soms nog gecombineerd met sterke elektromagnetische velden rondom het derde oog chakra, waarmee het brein wordt gedesoriënteerd, en wat de persoon slaperig of bijna gedrogeerd maakt. Daarmee samen worden sterke negatieve gedachtevormen geprojecteerd, die constant het brein van deze persoon bombarderen.


Los van dit alles; elke persoon in incarnatie heeft een energie-amoebe-parasiet in zijn plexus solaris, die probeert het emotionele leven van deze persoon te controleren. Het verbindt zich ook met amoebe parasieten in andere personen, daarmee conflicten opwekkend.

Etherische archons brengen data over van de etherische mainframe computer in de fysieke zwarte doos die in bezit is van een van de belangrijkste Italiaanse zwarte-edelen families, en die is verbonden met de fysieke mainframe computer van de cabal (het beest) en vervolgens verbonden met mainframe computers binnen de NSA. Alhoewel de lichtkrachten het voor elkaar hebben gekregen om een virus in de zwarte doos te plaatsen, is dit virus niet zo succesvol gebleken als wij hadden gehoopt.

Etherische archons zijn heel allergisch voor een paar zaken. Als eerste de energie van Liefde, speciaal de Liefde tussen een man en een vrouw. Als zij een gelukkig stel zien willen zij de Liefde tussen hen vernietigen, want deze Liefde geeft de kracht aan de niet-fysieke lichtkrachten om de etherische archons en hun minderen te verwijderen.

Ten tweede, zij zijn allergisch voor gezonde sexuele energie. Zij onderdrukken deze energie in de menselijke populatie, en als zij er niet in slagen om het te onderdrukken perverteren zij het. Sexuele energie is de levenskracht zelf, en als zij erin slagen om het te onderdrukken krijgen zij een ‘schapen’ populatie op de oppervlakte van de aarde die gemakkelijk onder de duim te houden is.

Ten derde zijn zij allergisch voor de energieën van positieve buitenaardse civilisaties en de energieën van de opgestegen meesters. Zij proberen deze energieën waar mogelijk te onderdrukken, te verstoren en te manipuleren.

Het etherisch archon grid is al voor de laatste 26.000 jaren aanwezig rondom deze planeet en het is behoorlijk hersteld gedurende de Congo archon invasie in 1996, toen het werd versterkt door vele reptillian entiteiten in onze galaxy en ook van de Andromeda galaxy. Eind 1995 werden de archons bang dat de Galactische Confederatie werkelijk contact zou leggen met de oppervlaktebevolking van deze planeet en zij versterkten het grid om dit te voorkomen. De meeste versterkingen zijn inmiddels weer verwijderd en naar de Galactische Centrale Zon gebracht en er zijn door de lichtkrachten speciale plannen ontwikkeld voor de overgebleven reptillians, plannen waarover ik nog niet mag spreken.

Ik beschrijf dit allemaal niet om jullie angst aan te jagen, maar om bewustzijn te brengen over de situatie die zoveel mensen overkomt, zodat wij het kunnen transformeren.

Godinnen vortex technologie, gecombineerd met ons bewustzijn, zal het etherisch archon grid oplossen. Ik zal een apart artikel plaatsen over de godinnen vortex technologie, waarin ik het in detail zal beschrijven.

Ik heb instructies gekregen om iets te creëren, de zogenoemde ‘Etheric Liberation’. Het zal een facebook groep zijn waar leden zullen rapporteren over de invloed van de archons en de energie-aanvallen op hen, en andere leden van de groep zullen hen genezing en ondersteuning sturen. Dit is hoe we het bewustzijn over de situatie zullen handhaven. Ik vraag hierbij aan de juiste persoon om vooruit te stappen om de Etheric Liberation facebook groep op te zetten en te onderhouden, en ik zal hem/haar verdere instructies geven.

Los hiervan vraag ik ook mensen die geavanceerde ervaring hebben in de genezing van post-traumatische stress, in het hervinden van de ziel, in bescherming van energie en in het uitdrijven van negatieve entiteiten, om contact met mij op te nemen, op cobraresistance@gmail.com, met informatie over waar zij wonen en hun ervaringsniveau. Wij creëren een kerngroep om uiteindelijk te beginnen de situatie aan te pakken.

De Pleiadians hebben mij gevraagd om het ascentie plan niet vrij te geven totdat de etherische archon situatie voldoende is opgelost. Ik verontschuldig mij voor het ongemak.
Vertaald door Veronica