De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Overzicht Blogs » Frequenties verhogen

Frequenties verhogen

 

Hieronder wordt nader uitgelegd waarom het van belang is om je frequenties te verhogen en waarvoor dat dient. 

Daarin wordt ook duidelijk dat alles met alles te maken heeft, zoals genezing van de totale lichamen en een verhoogd bewustzijn. 

 

BoviswaardeLEVENS-ENERGIE = Boviswaarde


De Fransman André Bovis heeft een schaal ontwikkeld om de vitaliteit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen. Dit deed hij omdat hij een accurate, doch eenvoudige, methode zocht voor bepaling van de kwaliteit van levensmiddelen, waarmee hij zich beroepsmatig bezig hield. Hij ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie/golflengte van deze straling meende hij te kunnen meten. Hij maakte een schaalverdeling en kon, door een pendel over deze schaalverdeling te bewegen, de waarde van het gemeten product aflezen. Bovis noemde zijn instrument de 'biometer', welke een groot succes werd. Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door de natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de uitslag van de schaalverdeling wordt vanaf die tijd Boviswaarde' genoemd.

Gezonde mensen hebben een waarde van 6500 tot 8000 op de Bovisschaal. Dit geldt voor Aardse Boviswaarden, er zijn ook metingen voor Kosmische Boviswaarden ( i.p.v. het Fysieke lichaam , de meting van de geest.) Deze meting liggen vele malen hoger dan Aardse Boviswaarden, Daarom moet de mens, om gezond te blijven, voedsel consumeren van meer dan 6500 Bovis. Veel voedingsmiddelen halen deze waarde niet. Deze producten verminderen de levenskracht van de mens, in plaats van er iets aan toe te voegen. Het is bekend dat b.v. rijpheid, versheid en de bereidingswijze invloed hebben op de Boviswaarde van een bepaald product. 
 

Door het werk van Simonéton werd de biometer en de Boviswaarde bekend. Meerdere mensen leerden ermee omgaan. Al snel werd ontdekt dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben. Alles (organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken, boeken, symbolen, etc.) heeft zijn eigen Boviswaarde. Daarmee is de Boviswaarde geen directe maat voor de vitaliteit van iets of iemand, maar eerder een voorwaarde voor gezondheid en vitaliteit. De Boviswaarde is een maat voor de heelheid (= in verbinding met zijn kosmische bron/goddelijke kern) van een systeem (lichaam, voorwerp, plek, etc.). De Boviswaarde geeft aan in welke mate aardse en kosmische krachten, materie en geest elkaar doordringen; hoe heler en hoe heiliger, des te hoger de Bovis. Het is bekend dat 'iets' met een hoge Bovis de energie van iets/iemand met een lage Bovis aanvult; terwijl het omgekeerde - een object met een lage Bovis kan de energetische waarde van iets/iemand met een hoge(re) Bovis laten dalen - eveneens geldt. 
 
Bij een lage Bovis zijn de levensprocessen gering. Bij de mens is de ondergrens 6500, bij een lagere Bovis wordt hij vatbaar voor ziekten. We spreken van een maximale Bovis, wanneer het organisme 'heel' is; bij de meeste mensen is dat een waarde van 9.000 Bovis. De optimale Bovis (bij de mens ca. 11.000-12.000) wordt bereikt indien er een optimale harmonie bestaat tussen materie en geest. Een systeem ontwikkelt zich van een lage naar een maximale en tenslotte een optimale Bovis.
De laatste twee zijn belangrijke energetische parameters om, in samenhang met de actuele Bovis, de toestand en ontwikkelingsfase van een systeem te bepalen. Door regelmatig de Bovis waar te nemen krijg je inzicht in de snelheid van deze ontwikkeling. Het is van belang dat dit tempo niet te hoog is. Het energielichaam zal aan de verandering moeten wennen, zodat het niet overbelast raakt en de kans op lichamelijke vermoeidheid minimaal is. 

 

Hier links naar sites waar er ook veel wordt over uitgelegd http://www.ascensie.nl/metenisweten.htm en http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/over-boviswaarde-dimensies-en-de-magnetische-aantrekkingskracht-van-god/