De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Overzicht Blogs » Hoe heler hoe..

Hoe heler hoe...

 

….. hoe meer je kunt

….. hoe minder je nodig hebt

….. hoe meer inzichten je krijgt

….. hoe gezonder je wordt

….. hoe meer je voor je rechten opkomt

….. hoe meer je van jezelf en van ander houdt

….. hoe meer je je gaat inzetten voor het samen leven

….. hoe meer je ziet

….. hoe diverser je belevingen zijn

….. hoe simpeler je het leven wilt

….. hoe zelfvoorzienend je wordt

….. hoe meer je om de aarde geeft

….. hoe meer je om dieren geeft

….. hoe minder je een ander opsluit

….. hoe minder je jezelf opsluit

….. hoe natuurlijker je wordt

….. hoe minder je een ander wil beheersen

….. hoe gelijkwaardiger je wilt zijn

….. hoe meer je een ander helpt zelfstandig te worden

….. hoe meer je innerlijk weten spreekt

….. hoe minder je wilt studeren

….. hoe meer je durft te vertrouwen

….. hoe meer intuïtiever je bent

….. hoe helderder je wordt

….. hoe minder beïnvloedbaar je wordt

….. hoe meer je de leugenachtige wereld ziet waarin je leeft

….. hoe kwader je wordt, hoe milder je wordt, hoe sterker je wordt

….. hoe meer verantwoordelijkheid je voor je leven neemt

….. hoe beter je gaat nadenken over alles

….. hoe meer je je anders gaat ont-wikkelen

….. hoe meer je je gaat her-inneren

….. hoe creatiever je wordt

….. hoe meer out of the box je kunt denken

….. hoe meer je vanuit je hart leeft

….. hoe meer innerlijke 'tools' je tot je beschikking krijgt

….. hoe minder belangrijk alles is wat niet liefde is

….. hoe leukere en lievere mensen je tegen komt

….. hoe sterkere mensen je tegen komt

….. hoe strijdvaardiger mensen je tegen komt

….. hoe meer ervaringen je krijgt

….. hoe minder oordelen je hebt

….. hoe minder je tegen onrechtvaardigheid kunt

….. hoe rechtvaardiger je wordt

….. hoe minder wetten en regels je nodig hebt

….. hoe soeverein je zelf wordt

….. hoe minder een ander je nog begrijpt

….. hoe meer anderen daardoor zullen helen

….. hoe meer anderen je wel weer zullen begrijpen

….. hoe beter je met jezelf en anderen omgaat

….. hoe meer je jezelf respecteert

….. hoe meer je een ander kunt respecteren

….. hoe beter je ziet wat wel of niet ok is

….. hoe meer je weet wat je wel wilt

….. hoe meer je weet wat je niet wilt

….. hoe beter je snapt wat werkelijk wel-zijn is

….. hoe meer je begrijpt dat dat minder materialistisch is

….. hoe meer je ook begrijpt dat dat steeds minder kan

….. hoe meer je begrijpt wat werkelijke overvloed is

….. hoe meer oplossingen je ziet

….. hoe makkelijker alles kan

….. hoe meer je wilt delen

….. hoe universeler

….. hoe meer zo micro zo macro

….. hoe meer zo binnen zo buiten

….. hoe meer zo boven zo beneden

….. hoe bewuster je bent en wilt leven

….. hoe meer in verbinding met jezelf

….. hoe meer je weet dat alles verbonden is

 

 

Liefs, Petra