De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Overzicht Blogs » Holistische hulpverlening

Holistische hulpverlening

 

Met sommige mensen is het intensief samen werken op allerlei vlakken.

 

Zo kan het zijn dat ik iemand diverse behandelingen geef. Het is steeds weer aanvoelen waar iemand aan toe is. Of wat er naar boven komt. Dan ook is het weer tijd voor gesprekken, want bij alles is het ook weer nodig om inzichten te geven in waarom iets gaande is in het leven van die persoon. Vaak is het ook zo dat er pas na enige tijd opening wordt gegeven, door degene waar het over gaat, over hoe het leven tot nu toe is verlopen en wat daarin gebeurde. Daarbij komen ook altijd andere zaken aan de orde waar ook iets mee gedaan moet worden. 

 

Een overzicht krijgen is soms lastig, maar door intensief samen te werken kom je steeds verder.

 

Het kan ook zijn en is zelfs aan te bevelen, om bij iemand thuis te gaan kijken en te zien hoe de woonomgeving is. Hierdoor leer je de energie kennen van waarin iemand leeft. Van zowel het huis als alles er om heen. Vaak kun je daar ook van alles doen. Soms zijn er 'entiteiten' aanwezig die 'opgeruimd' mogen worden, stralingsfactoren die invloed kunnen hebben op de persoon en andere invloeden, zoals bv op of dichtbij leylijnen wonen, bij begraafplaatsen of wat dan ook, wat voor een andere energie kan zorgen.

 

Een tuin is ook altijd erg belangrijk. Bestuderen welke planten er staan en de werking van deze planten kennen, omdat deze iets zeggen over de gezondheid van de persoon in kwestie. Daar iets helpen in te veranderen en ook juist om er gebruik van te maken. Daar komt dan ook de uitleg bij van hoe kruiden/planten te gebruiken en de beste manier voor deze persoon.

 

Daarnaast is het ook goed om te weten hoe familie, werk, vrienden relaties zijn. Hoe zijn de verbanden en wat doet het voor de persoon aan wie je je hulp aanbiedt. De gesprekken hierover moeten zorgvuldig gevoerd worden, zodat ook hierin een goed inzicht verkregen wordt.

 

Het kan ook zijn dat je met iemand meegaat naar huisarts, ziekenhuis of andere hulpverlenende instanties om daar ook inzicht te krijgen in wat de geschiedenis is en hoe er behandeld/gehandeld wordt.

 

Soms is er ook nog hulp nodig op de gebieden van financiën, eet- en drink gedrag, dus uitleg over voeding, hoe de energie in huis het best te bewaken en zo zuiver mogelijk te krijgen met alle inzichten daar weer bij. Ook advies over hoe met de tuin om te gaan, wat wel en niet te doen.

 

Ook het behandelen van kinderen, huisdieren hoort er soms bij en ook daar weer al die andere zaken meenemen.

 

Kortom, als ik over intensief spreek, dan is het ook intensief. Vaak ook langdurende processen waar een groot vertrouwen van beiden kanten nodig is. Zou je dit soort dingen met een kernploegje van mensen kunnen doen, dan is het minder intensief, maar dan moet er ook heel goed overleg zijn tussen de hulpvragende en de hulpverleners. Communicatie op zoveel gebieden vereist ook dat alle hulpverlenenden allen dezelfde kennis hebben, goed met elkaar om kunnen gaan en elkaar volledig begrijpen en werkelijk dienend zijn naar de hulpvragende en zichzelf daarbij buiten de hulpvragende persoon kunnen zetten. Dat is dan weer een moeilijkheidsfactor, want door het intensieve contact ontstaat er ook altijd een bijzondere band en die mag ook zeker gekoesterd worden, het is zelfs noodzaak want dat geeft eerder resultaat, toch moet ook de afstand in bepaalde zaken gehouden worden en moet rekening gehouden worden met het tempo van wat de hulpvragende zelf aan kan. Natuurlijk moet de hulpvragende ook zijn/haar aandeel leren leveren. Daar gaat het immers om, om mensen weer op eigen benen te kunnen laten staan.

 

Het mooie hiervan is, dat mensen die deze hulp in deze vorm hebben gehad vaak daarna ook deze hulp aan anderen kan geven. Zo kan een kring van hulpverleners groeien en kan men zo goed voor elkaar zorgen op een hele andere manier. Uiteindelijk zal hierdoor een hechte gemeenschap ontstaan die het prettig vindt om samen te zijn.

 

 

Liefs, Petra