De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Overzicht Blogs » Vlees eten, spiritueel bekeken

Het rijk van de dieren.. waarom in spiritueel opzicht we geen vlees meer zouden moeten eten.

 

Het dierenrijk staat onder de invloed van de sterkst werkende planeten Maan en Mars. Dieren zijn in wezen erg emotioneel van aard en het is daardoor niet vreemd dat dit rijk een sterke verbinding heeft met de derde chakra. Ook de ziel van een mens drukt zich uit door middel van twee aspecten, het dierlijke aspect en het goddelijke aspect. Dit is ook het groei proces en tevens de strijd die elke mens voert met het doel, bevrijding van het goddelijk aspect van de ziel door verfijning en uitzuivering van het dierlijke aspect. Hoe meer een mens zich vereenzelvigt met deze dierlijke ziel en dus ook met de dierenwereld, des te meer zit hij gevangen in de lagere aard waar vooral emotionele hoedanigheden de boventoon voeren.

In het dierenrijk ziet men de eerste aanduidingen van vreugde, pijn en lijden zonder werkelijke mentale waarneming, het zijn pure emotionele uitingsvormen. Het dierenrijk dat in dienst van de mensheid staat, trekt zijn voedsel uit de zon, het licht, het water en plantenrijk. Tevens zijn er dieren die hun voedsel betrekken uit hun eigen rijk, de vleeseters.

 

De hoogste evolutievorm hier op aarde is de mens. Wij mensen voeden ons met zonlicht, zonder licht kunnen wij niet leven, het water, de plantenwereld en het dierenrijk.

Dit laatste tot een bepaald punt in ons groeiproces. In bepaalde tijden hadden de mensen hun emotionele aard dicht bij dit dierenrijk liggen, het eten van vlees is hieruit voortgekomen. In dit Aquariustijdperk zullen wij steeds meer in contact komen met het geestelijke Licht dat het hogere aspect van de ziel voedt. Dit geestelijke Licht is in wezen prana (gedragen door het plantenrijk) en voedsel voor onze ziel. Als dit gebeurt zal men steeds meer verlangen naar voedsel dat ons geestelijk laat groeien en onze emotionele aard niet extra voedt. Zo zullen wij, vanuit een innerlijke wens uiteindelijk steeds meer verlangen naar plantaardig voedsel. Dit verlangen groeit van binnen uit. Het is nl erg moeilijk voor iemand die constant vlees eet om zijn groei en contact met het geestelijke Licht voort te zetten en te behouden. Mensen die een groeiend contact willen hebben met de Hogere Wezens in de geestelijke wereld en het Bewustzijn van God, bereiken dit gemakkelijker als zij geen vlees meer nuttigen.

 

Onze verbintenis met het plantenrijk moet sterker worden, aangezien de planten de middelaars zijn van dat Licht dat nodig is voor werkelijke blijvende contacten met deze geestelijke wereld. Men is dat wat men eet!

Als men vlees eet, weet men ook dat men voor een gedeelte verantwoordelijk is voor de dood van een dier. Fokken om te doden, is geen goddelijk streven.

Veel esoterische geschriften geven aan dat, zolang de mens vlees eet en hiervoor dieren fokt en doodt, dit als gevolg heeft dat bepaalde verdorven gewoontes niet uit ons bewustzijn kunnen verdwijnen. De atomen van vlees en bloed dragen de neerslag van alle verdorven gedachten en gevoelens (de zonde in het vlees) uit ons lange verleden hier op aarde. Verder is bloed de drager en de opslagplaats voor emotionele gevoelens zoals angsten en agressie. Een sterke angst en agressie zijn de natuurlijke gevoelens die dieren meemaken en ondergaan op weg naar een slachthuis. Dieren zijn gevoelsmatig erg sterk ontwikkeld, zij voelen letterlijk de dreiging van de dood en weten instinctmatig wat er gebeuren gaat. Aangekomen bij het slachthuis ruiken zij het bloed van dieren die reeds geslacht zijn. Dit is een bekend gegeven, de dieren worden hier erg onrustig van en vele dierenartsen adviseren dan ook dat als er bv een paard geslacht moet worden, dit in alle vroegte te doen als de hallen nog schoon zijn.

Dieren voelen de angst die hier heerst, achtergelaten door hun voorgangers, dit hangt letterlijk in de lucht. Deze angstwaarneming zorgt voor een enorme fysieke stress en een verhoogd adrenaline gehalte. Ook de dieren hebben een aura. Het emotionele of astrale lichaam van een dier is sterk ontwikkeld. Bepaalde gewaarwordingen bv angst en agressie beïnvloeden dit emotionele lichaam. Door vlees (en daardoor ook bloed) te eten neemt ons lichaam deze dierlijke gevoelsenergie op. Weinig mensen beseffen dan ook dat dit soort energieën in de vorm van instinctmatige gevoelens doorwerken in alle substanties.

Voor velen is eten alleen maar een noodzakelijke behoefte, zonder besef van het grotere geheel. Dit zal mettertijd veranderen door inzicht en begrip van de Hogere Wetten.

Ook langs natuurlijke weg zal dit gestimuleerd worden. Er komen niet voor niets steeds meer organisaties die de mensen wijzen op het feit dat veel dierenleed door onze gevoelloosheid veroorzaakt wordt.

 

Bron: Het boek De leringen en Visies van Meesters en Ingewijden door Monique Timmers. Het gaat nog verder hoe wij moeten/kunnen leren beter met dieren om te gaan, zodat er meer harmonie ontstaat. Dit stuk tikte in 2009 over uit het boek, ik weet niet meer wat er verder stond, maar volgens mij ging dit nog dieper. Wil je jezelf daarin verdiepen, dan is dit boek een aanrader.