De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 03-06-2015

(English below)

 

Nadat de dome stond, openden de deuren zich en kon iedereen binnen komen. Dit ging vrij snel. Velen gingen zitten of liggen. De poorten ging dicht tot het een toog vormde zodat er nog mensen binnen konden komen.

 

Het leek ook even of er niets gebeurde, maar langzaam leek het platform te gaan draaien. Sarin voelde het trillen alsof de motor draaide. Esther zag dat er onder het platform grote rotorbladen gevormd werden, voor de voortstuwing. Het voelde erg warm en rustig aan. Er vormde zich een kristallen punt boven ons hoofd. Het leek een beetje op een diamantboor. Deze boor voor ons gevoel langzaam draaiend vooruit en bracht ons in een ruimte dat ons deed denken op het gevoel van geborgenheid. Deze ruimte bestond uit kristal maar was toch open.

 

Sarin zag verschillende kleuren die leken op de Aurora Borealis en Esther zag dat het daar omheen meer donker was. Hier bleef het platform hangen. Over de mensen rolde een mistig veld waardoor ze bedekt werden. Ondertussen was het ook erg koud geworden. De energie voelde ook krachtiger en zwaarder.

 

Links van ons zagen we een “oudere man” staan met een staf in de rechterhand. Hij gaf door dat zijn naam Mozes was. In het begin keek hij ons allen met zeer indringende ogen aan. We voelden alle drie de kracht en de emotie hiervan. Sarin en Esther konden ook zien dat hij iets in de hand had met de kleur rood en blauw. Het werd niet duidelijk wat het was, maar hij wees ermee achter ons.

 

Over de groep op het platform was een constructie gekomen die Miranda deed denken aan een beschermend net. Dit net begon de mist op te zuigen en nam daarbij allerlei vuil mee. Het zag er uit als oude smurrie. Dit opzuigen was alsof het tot in het diepst van de cellen van de mensen in de groep schoonmaakte.

 

Er ontstond boven ons een zeer heldere straal licht wat iedereen aanraakte en leek te vullen. Sommigen werden geraakt om zich met de natuur en de oertijd te verbinden. Sommigen werden geraakt om krachtig in hun eigen licht te gaan staan en de helende kracht daarvan te ervaren. En sommigen werden geraakt om kennis en inzicht in de evolutie van de mens en het universum waar te nemen.

 

Na een tijdje kwam het platform weer in beweging om langzaam aan de terugweg te beginnen. Het leek te glijden door een tunnel alsof we in een metro of trein zaten. Het stopte bij een lichtstad met veel nieuwe vormen en kleuren, waarvan verschillenden die we niet konden benoemen. De atmosfeer voelde vrij en de realiteit leek een beetje op gelei.

 

Het was tijd om weer terug te gaan en we kwamen weer terug op ons vertrekpunt. Nadat iedereen gegrond was, gingen de deuren van de koepel weer open.

 

We danken iedereen weer die aan deze reis heeft meegedaan en we hopen iedereen de volgende keer te ‘zien’.

 

In licht en liefde,

Miranda,

Sarin en

Esther.

 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation June 6, 2015

 

As soon as the dome was set, the doors were opened and everyone could enter. This went pretty quickly. Many people were sitting or lying down. The gates were closed until it formed a counter so people could still get in.

 

For a while it seemed as if nothing happened, but slowly the platform began to run. Sarin felt it vibrating as if the motor was running. Esther saw that under the platform large rotor blades for propulsion were formed. It felt very warm and easy. There also formed a crystal point above our heads. It looked a bit like a diamond drill. This drilled slowly ahead of us and soon we stood in a room which reminded us of the feeling of security. This area consisted of crystals but was still open.

 

Sarin saw various colors resembling the Aurora Borealis and Esther saw that around it it was more dark. Here the platform kept hanging. A foggy field rolled over the people so that they were covered. Meanwhile, it had become very cold. The energy also felt stronger and heavier.

 

To our left we saw an "older man" standing with a staff in his right hand. He relayed his name was Moses. At first he looked at us all with very penetrating eyes. We felt all three of the power and emotion of this. Sarin and Esther could also see that he had something in his hand with the colors red and blue. It was not clear what it was, but he pointed it behind us.

 

Over the group on the platform was a construction set which came to Miranda as a protective net. It just started to suck up the fog and thereby taking all kinds of dirt with it. It looked like old gunk. This hoovering was like cleaning in the depths of the cells of the people of the group.

 

Above us there was a very bright beam of light that touched everyone and seemed to fill us. Some were moved to connect with nature and primeval. Some were moved to stand strong in their own light and to experience its healing power. And some were moved to perceive knowledge and understanding of the evolution of man and the universe.

 

After a while the platform was moving again to start slowly on the way back. It seemed to slip through a tunnel as if we were in a subway or train. It stopped at a Light City with a lot of new shapes and colors, with different ones that we could not name. The atmosphere felt free and the reality was a bit like jelly.

 

It was time to go back and we arrived back at our starting point. After everyone was grounded, the doors of the dome opened again.

 

We thank everyone who joined us on our journey and we hope we’ll see you again next time.


In Light and Love,

Miranda,

Sarin and

Esther.

 

 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 6 juni 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of June 6, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Jacomijn
4 jaar geleden

Ik heb pas vanmorgen tijd gevonden om mee te doen. Ik liep eerst op een witte ondergrond zag ook veel wit licht. Daarna moest ik over een dun koord lopen naar een groen grasveldje en daar mocht je even uitrusten. Je mocht liggen of zitten. Wat ik dan ook deed. Op een gegeven moment zag ik boven mij een blauw licht en kreeg ik ook jeuk ter hoogte van mijn navel en pijn aan de linkerkant van mn hoofd. Daarna moesten we weer terug over het koord en waren we weer op het witte platform. En ging iedereen weer zn eigen weg. Dank jullie wel xx

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Lieve Mede~Reizigers,

Moe, pijn in de onderrug en wangen
zo ben ik deze ochtend gestart...


We vertrekken en er gebeurd niks...???
Dan voel ik ineens een soort van gerommel / getril...
Ik word misselijk, m'n maag draait om en begin braakneigingen te krijgen...
Ijs en ijskoud krijg ik het, maar daar had ik me al op voorzien, dus dikke kousen en een fleece bodywarmer had ik al aan van voor ons vertrek... wink-emoticon
Ben weg en ga door Wormholes, bekleed met The Flower of Life in de kleuren blauw en groen...

Ik beland ergens waar ik meteen op een soort van operatietafel mag gaan liggen... Munay Yachay komt binnen...
Enkele mannen snijden m'n romp open en halen dingen uit m'n lichaam en uit bepaalde organen...
Daarbij reinigen ze m'n Lever, want daar zit troep, zelfs uit vorige Levens en dat mag er nu uit...
Ondertussen stroomt er bloed uit m'n mond...Dat is goed, hoor ik hen zeggen, want dat is vuil bloed.
Ineens komt er een blauwe straal vanuit m'n Derde Oog, het lijkt wel een blauwe fontein.
De mannen klappen m'n romp terug dicht en ik mag effe gaan bekomen in een prachtige blauwe kamer.
Na een tijdje verschijnt er een opening in de vloer en ik kan er, op een soort van glijbaan, doorglijden en beland in een zwembad. Daar mag ik enkele duiken nemen... Duidelijk dat er weer wat mag afgespoeld worden...
Fysiek voel ik dat énorm aan m'n lever en rechternier.
Dan beland ik aan de rand van de Pyramide van Gizeh. Ga erin en daar gebeurd iets (weet niet wat) en daarna staat Isis voor me...
Ze omhelst me en we worden één...
Ik ga de Pyramide terug uit en Jezus, Mozes, Abraham, Jacob en enkele vrouwelijke Bijbelse Figuren staan me op te wachten. Ik ben zo moe en zak bijna door m'n benen (fysiek zak ik in de zetel een gans stuk naar rechts). Ze nemen me mee op een witte brancard, naar een soort van kamp. Daar lig ik en weerom komt er bloed uit m'n mond... Dat is goed, hoor ik in de verte zeggen...
Daarna beland ik ergens op een andere Planeet, waar er veel natuur is, mooie bergen, héél groen gras en een felblauwe lucht...
Ik leg me op het gras met m'n armen en benen wijd open gespreid...
Voor mij in een toestand van Overgave en met het gevoel : Ik weet het allemaal niet meer hoor...
Onderweg heb ik ook heel veel groen gezien en soms een beetje Goud...
Wanneer we terug zijn, zit ik te rillen van de kou, ben duizelig, voel me heel slap / loom en voel een enorme druk rond mijn ogen en wangen...
Dit gevoel is tot vanavond gebleven en krijg bijna geen hap door m'n keel...
Ik voel duidelijk dat er weer héél véél is mogen gebeuren...
Warme Dank Jullie Wel en veel Liefs <3

Gerard
4 jaar geleden

Vanmorgen was ik op tijd klaar, dus kon mooi mee- doen/-maken.
Zoals gebruikelijk zag ik weinig, nou ja zeg maar gerust niets, maar de energieën waren duidelijk voelbaar, vooral in m'n hoofd!
Was alsof alles wervelde daar.
Na een tijd (10 min? half uur? weet het niet) werd ik plotseling zo'n 10 kg lichter; nee laten we het op een mooi getal houden: 11,1 kg lichter dus! En het was niet zo zeer m'n rug-zakje met mentale belasting (ridged believe systems), maar veel meer m'n 'buik-zakje' vol met emotionele/frustratie toestanden… Dat luchtte op!! Pokkie de Pok -what ever that may be- ;-)
Op een gegeven ogenblik heb ik toch maar eens gevraagd, waarom ik niets kan zien bij deze reizen.
Het antwoord was: Jij zou veel te veel afgeleid worden door wat je allemaal zou zien… Je bent oplettend, nieuwsgierig en houd van detail...
Als toelichting hierop kreeg ik de volgende parabel: Een kind mocht eens mee met een boswandeling. Op het rulle zandpaadje, dat naar het bos leidde, zag het kind van allerhande spannende dingen, zoals mooie kiezels van diverse vormen. Ook lagen er soms stukjes vuursteen met verschillende kleuren, zelfs een paar schelpjes. Een paar meter verderop ook een nest van een aardhommel, zelfs van een sluipwesp..
Na een uur was het kind moe en had z'n zakken vol met stenen, die hij nu thuis wilde gaan wassen, bekijken en er mee spelen!
Kortom het kind werd door alles afgeleid en heeft zodoende het bos nooit gezien..
Dat kind was ik dus! Daarom wordt ik voorlopig geblinddoekt. And so it is!
Gerard aka Lapje.

maria
4 jaar geleden

Deze keer de hele activatie meegemaakt in een diepe slaap. Ik werd pas om 11.45 weer wakker. Voelde wel heel ontspannen na afloop. Best een prettige ervaring. Bedankt medereizigers dat ik gewoon mocht genieten. <3

georgie van der horst
4 jaar geleden

Uiteraard viel ik in slaap....voel me nu geradbraakt maar herinner me verder alleen een sterke opwaartse tinteling, de kriebelvingertjes, de kleur paars en meer geluiden in m'n hoofd dan anders( het is nooit stil in mij, zogezegd tongue-emoticon ) waaronder een ambulance, die ik ook al vaker hoorde. En mijn voeten waren steenkoud.

Petra
4 jaar geleden

Lieve Agnes,

Het zal je vanzelf duidelijk worden wat het allemaal betekend. Deze energie komt nu in jouw innerlijke veld en doet daar het werk. Pieker er niet te veel over, hoewel ik begrijp dat het je bezig kan houden. Het komt wel. En dank je wel voor je delen. Ook de anderen. Heel fijn!

Agnes
4 jaar geleden

(daar ging iets mis... opnieuw dus)
Vannacht droomde ik het volgende:
Ik ben met familieleden in een vakantiehuis.
Het is de dag van vertrek en alles moet schoon opgeleverd.
Als de meeste mensen klaar zijn zie ik nog overal rommel liggen.
Ik ren en werk…. En hier en daar gaat iemand me helpen om het op tijd af te krijgen.
Dan verschijnt mijn ex schoonmoeder, vriendin, spiritueel voorbeeld ( dit is voor het eerst dat ze er echt zo duidelijk is in de 12 jaar dat ze nu overleden is)
Ze zegt, dat ze zo blij is dat Margriet ( haar dochter) en ik het zo goed hebben samen.
(Margriet en ik geven veel om elkaar maar hebben een moeizaam contact en dit gaat steeds soepeler)
Ik laat wat spullen van het balkon zakken om niet aldoor heen en weer te hoeven. Ex schoonmoeder helpt mee en haar zus helpt ook mee.. (die is ook overleden) Ik zie Joep in de verte bij het zwembad. Ze zegt dat ik haar zoon moet laten gaan...
Dan zegt mijn ex schoonmoeder dat ze weer met haar zus weggaat en dat we wel klaar zijn. Ik bedenk nog; ‘wat heerlijk dat ze samen zijn…

We stappen in auto’s ik zit achterin en zie dat uit de voorste auto een neefje van 2 jaar stapt (die inmiddels 32 of zo is) en dat hij de straat over rent naar een andere auto waar hij in wil…
Ik zie hem gaan ren uit de auto en dan zie ik dat hij onder een auto komt…. Ik kniel bij de band van de auto en zie dat de autoband op zijn armpje staat…. Ik duw die auto weg en schreeuw tegen de chauffeur…. ‘naar achteren’…. Dat gaat eerst nog weer mis… gaat ie naar voren en ik schreeuw …
Dan ligt het neefje daar roerloos…… en komen mijn zus en zwager eraan… en doe ik een stap naar achteren.

Als ik wakker word voel ik me schuldig en moet ik mezelf herhaaldelijk vertellen (ja ik ben wakker) dat ik er niets aan kon doen…. Maar dat vergeet ik aldoor weer… Mijn zwager gaat mee met de ambulance en mijn zus en ik lopen wat in het rond… dan zeg ik kom op we gaan erheen…. Ik ben bang te horen hoe het met hem gaat.. zie steeds het roerloze lichaampje voor me…
Geen idee hoe het met hem afliep..

Bij het opstaan vanmorgen bleef het mij maar bezig houden.... ik wist niet wat ik met deze droom moest. Ik had een drukke ochtend maar opeens was er iets in me dat dacht..... 'doe mee, leg je werk even neer en de antwoorden zullen komen' Ik geef me dus nog snel op ga naar boven op bed liggen en sluit mijn ogen. Na een poosje 'hoor' ik dat het antwoord besloten ligt in 10-10 en ik heb het gevoel dat mijn overleden ex schoonmoeder aan probeert te geven dat het tijd wordt om haar zoon los te gaan laten... ( ik had altijd het gevoel dat juist zij de enige was die ons nog samen zag komen ooit) na nogmaals 10-10 voor me te zien heb ik het gevoel dat het klaar is zo.
Nog steeds heb ik niet het gevoel dat de droom me niet duidelijk is........ Meedenken mag:-) Liefs en bedankt weer!

Agnes
4 jaar geleden

Vannacht droomde ik het volgende:

Coco
4 jaar geleden

Voor mij was het de eerste keer, maar het voelde van tevoren al heel vanzelfsprekend. Het werkte vooral op gevoelsniveau, als een lichtbad. Heerlijk, ik heb gezweefd! Ik voelde me steeds krachtiger en sterker worden. En ik vond het heel fijn om dit in verbinding met zoveel gelijkgestemde zielen te doen! Dank jullie wel! Liefs, Coco

Ineke
4 jaar geleden

Ik kon vanochtend op jullie tijd meedoen omdat ik thuis ben door een maag-darm virus. ik maak geen reizen en zie ook niets behalve kleuren maar er is wel iets moois gebeurd: Ik ben er zelf verbaasd over want ik kon heel slecht aanhaken doordat ik steeds weer in mijn misselijkheid schoot en de buzz in mijn bol werkte ook niet mee. Op een gegeven moment hoorde ik een hele mooie zachte fluittoon in mijn linkeroor die een tijdje aan hield, mijn katten (er lagen er 3 bij me) gingen anders liggen en daarna deed ik even mijn ogen open en zag alles in mijn kamer er zo helder uit alsof er een lichtrandje om heen was gekomen. Ik heb toen een tijdje liggen kijken en ervan genieten want het was mooi. Daarna nog een poosje met de ogen dicht gelegen en toen ik weer terug kwam voelde ik me een stuk beter, jippie , en ik voel nu ook dat ik richting herstel ga... geweldig, heel blij en dankbaar.