De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 15-04-2015

(English below)

 

Iedereen komt weer binnen in de dome met het witte platform. Daarop is de flower of life te zien. Iedereen wordt direct beschermd en geaard. Als we zover zijn, blijven er een aantal hier en de rest gaat verder.

We komen in een soort ziekenhuis terecht van een andere dimensie. Het team van artsen die ons verwelkomt heeft ooit op aarde operaties uitgevoerd. Iedereen wacht op zijn/haar beurt.

Petra maakt intussen persoonlijk contact met één van de artsen die zich voorstelt als Ibrahim. Zij kent hem wel en krijgt een rondleiding waarin wordt verteld wat hier allemaal gedaan wordt. Er worden o.a. hersenoperaties uitgevoerd, vaccinatieproblemen opgeruimd, energetische transplantaties van organen en beenmerg gedaan, lymfedrainage, spoelingen van maag en darm, spoelingen van alle vloeistoffen in het lichaam.

Er wordt ook verteld dat alle healers welkom zijn om hier bij te leren hoe dat toe te passen in de healingen die zij geven. Bij deze zijn zij van harte welkom om bij te leren. Het is wel de bedoeling dat dit allemaal energetisch gedaan moet worden. Het is niet de bedoeling dat dit op een materialistische wijze naar de aarde gebracht moet worden, zoals voorheen wel gedaan werd.

Sarin ziet iemand die zwanger is en ziet de vrucht in de baarmoeder. Het ziet er uit als een zeer gedetailleerde en gekleurde echo waarop ook de energetische bedrading te zien is. Hier wordt ook iets mee gedaan door de artsen.

Intussen is er ook een groep met Esther mee gegaan die naar een goudkleurig platform zijn gegaan en waar zijn goudkleurige spiralen om zich heen krijgen die op een soort wasstraat lijken. Dit heeft te maken met emoties oplossen en het gaat heel rustig allemaal.

Tegelijkertijd past Esther de techniek van bilocatie toe. Ze gaat zich plotseling opsplitsen en blijft enerzijds bij deze groep en een ander deel gaat terug naar het ziekenhuis om onderwijs te krijgen. Zij krijgt van een arts kennis bijgespijkerd over het lymfatisch stelsel en hoe belangrijk dat is voor de verwerking van emoties. Daarbij krijgt zij ook les in hoe dit te behandelen. Zij krijgt verder nieuwe technieken aangereikt om de behandelingen te verdiepen.

Dan gaat Petra met een groep vanuit het ziekenhuis naar een plek waar de Melchizedek energieën ontvangen worden.

Later verlaat Esther met een groep achteruit zittend de beschermende tube het universum in. Zij gaat naar een ander kwadrant van het universum. Ze komen daar in een soort bellenblaasbel en dan komen er een aantal ruimteschepen aan. Er is kennisoverdracht over mechanica en hoe je daar ook energetisch mee kunt werken hier op aarde. Deze informatie komt uit een totaal ander stelsel.

Sarin is nog in het ziekenhuis met een groep en ziet dat er DNA strengen in mensen worden gedraaid, het is een DNA activatie. Daarna gaan veel mensen uit deze groep ook over naar de Melchizedek energie waar Petra nog verblijft met haar groep.

Na een tijdje is het weer tijd om terug te gaan en iedere groep daalt weer naar het eerste witte platform in de dome, wordt daar gegrond en alle energieën die zijn 'opgehaald' worden goed neergezet.

Uiteindelijk gaat de deur weer open en kan iedereen weer naar huis na dankbaar afscheid te hebben genomen van elkaar en alle energieën die aanwezig waren, die ons allemaal overigens ook bedankten, omdat ze nu ook fijn aan het werk konden en waar ze al zo lang op wachten.

 

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation April 15, 2015

  

Everyone is invited again into the drome with the white platform. Upon this platform you can see the flower of life. Everyone is instanty protected and grounded. When we are ready, a number remain here and the rest continues.

We arrive into a kind of “hospital” from another dimension. The team of doctors who welcomes us has ever performed surgeries on earth. Everyone is waiting for his / her turn.

Petra meanwhile makes personal contact with one of the doctors who introduces himself as Ibrahim. She knows him and gets a tour in which she is told what’s happening there. Here are being carried out brain surgeries, vaccination problems tidy, energetic transplants of organs and bone marrow are done, lymphatic drainage, flushing of the stomach and intestine, rinses of all fluids in the body.

They also say that all healers are welcome to learn here how to apply this in the healings they provide. For this, they are welcome to learn. It is intended that this should all be done energetically. It is not intended that this should be brought to earth in a materialistic way, as was formerly done.

Sarin sees someone who is pregnant and sees the embryo of the womb. It looks like a very detailed and colored echo which also shows the energetic wiring. It is shown to her that the doctors are doing something with it.

Meanwhile, there is also a group who runs along with Esther who have gone to a golden platform. The people are getting golden spirals around them that resemble a sort of carwash. The carwash is a cleansing of emotional parts.

Esther simultaneously apply the technique of bilocation. She suddenly “breaks up” in two and one part remains with this group and the other part goes back to the hospital to get teachings. She receives the doctor's knowledge about the lymphatic system and how important that is for the processing of emotions. In addition, she is also taught how to treat this. She receives more new techniques to deepen the treatments.

Petra is then going with a group from the hospital to a place where Melchizedek energies are received.

Later, Esther leaves the protective tube with a group sitting backwards into the universe. She goes to a different quadrant of the universe. They arrive in a kind soapbubble and then there arrives a number of space ships. There is a knowledge transfer and teachings about mechanics and how you can use it energetically here on earth. This information comes from a totally different galaxy.

Sarin is still in the hospital with a group and sees that the DNA strands in humans are rotating, it is a DNA activation. After that, many people from this group will go to the Melchizedek energy where Petra still resides with her group.

After a while, it's time to go back and each group falls back to the first white platform in the dome. Everybody and all energies are grounded well.

Eventually the door opens and everybody goes home after taking a grateful goodbye to each other and all the energies that were present, who also thanked all of us. Because, incidentally, now they could do their job perfectly which they have long been waiting for.


 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 15 april 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of April 15, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Elke
4 jaar geleden

Allereerst geweldig wat jullie beschrijven. Fijn om te weten, want dat krijg ik allemaal niet mee jammer genoeg. Ik snap nu in ieder geval waarom mijn darmen zo ontzettend aan het rommelen waren tijdens de activatie. er werd druk aan mij 'gesleuteld' w.s. :)
Verder had ik het gevoel dat ik erg ver gereisd heb. Ik zag vooral veel tunnels waar ik doorheen ging.

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Lieve Mede~Reizigers, Ik vraag mezelf af of ik vandaag wel met jullie meegereist heb... ;-) Na een énorme druk op mijn hoofd, zie ik eerst heel mooie kleuren, roze en lichtblauw... Dan zie ik een soort van Ruimteschip in een wit~zilveren kleur met brede vleugels, bijna zoals een vliegtuig. Ik stap mee in en dat was er eigenlijk wel leuk. Daarna ben ik eruit gestapt en ben ik gaan vliegen... Onderweg kom ik mijn HoofdGids tegen en hij neemt me mee... Naar de Overkant en ineens sta ik voor Frank (m'n overleden man) Hij kijkt me aan op de manier waarop hij me altijd aankeek en zegt me : Ik wil jou laten zien waar ik nu leef... Het is er "Mooi, zo mooi", prachtige kleuren, niet in Aardse woorden te vertalen... Er wordt me wel meteen gezegd : Je kan hier niet blijven, jouw tijd is er nog lang niet... Ik begin te wenen, want ik wil niet terug... Ara, M'n Gids komt tussen en neemt me terug mee. Ik ben toen letterlijk hier vanuit mijn stoel rechtgestaan en ben in de tuin gaan wandelen, maar dat was blijkbaar geen goed idee, want ik voel m'n energie zo wegsijpelen... Willen of niet, ik moest me terug naar m'n stoel haasten of ik ging door m'n benen... Op die moment zie ik mezelf zitten, ik kijk naar mezelf... Die fase duurt heel kort en daarna wordt er meteen een paarse Amethist mantel rondom mij gelegd. M'n energie staat nog steeds op nul. M'n Gids heeft mij nog een héle mooie boodschap mee gegeven (die ik voor mezelf wil houden). Ik had het gevoel dat Jullie, Esther, Petra en Sarin wel werk met me gehad hebben om me hier terug te krijgen... Ben wel weer enorm dankbaar voor deze Reis... Liefs <3

Petra
4 jaar geleden

Even aan Iris.. er is morgen geen activering op de manier zoals we deze doen, wel geef ik zelf weer activaties op afstand, maar die zijn persoonlijk ;)

iris
4 jaar geleden

Dankjewel, !!!
Is er morgen ook n Acti-Vation lees ik?!

Esther
4 jaar geleden

Vandaag kregen we veel informatie te verhapstukken. Werkelijk een inzichtsactivatie!

In het "ziekenhuis"-gedeelte werd me door een arts onderwezen hoe het lymfatisch systeem werkt, waar alle knopen zitten, hoe ik die kon openen zodat verwerkingsprocessen in gang kunnen worden gezet, nieuwe technieken werden me aangereikt om het emotioneel lichtlichaam vanuit het fysieke in combinatie met het lymfatisch systeem te reinigen en te gronden, hoe reinigingen in het emotioneel lichtlichaam uit te voeren (hoewel ik dat wel weet, is er nu iets nieuws toegevoegd) en dit ook in het fysieke lichaam te bewerkstelligen. En eigenlijk nog wel meer... De dokter van wie ik onderwijs kreeg, liet het me allemaal zien. Heling zonder gereedschappen. We mochten zeker terugkomen voor meer onderwijs.

En toen ik met een groep naar een ander kwadrant in het universum ging, schrok ik van de ruimteschepen die op hoge snelheid ons af kwamen. Maar algauw bemerkte ik dat dit vriendelijke gasten waren. Zij vertelden ons alles over de werking van hun ruimteschepen, het materiaal, de werking, de sturingssystemen, de panelen, het mechanisme. Ook hun wapenuitrusting werd onder de loep genomen en hun vergevorderde technieken. We mochten zeker nog eens terug komen als we meer onderwijs wilden als het ging om quantummechanica: werken met de mechanica op aarde in een energetisch jasje.

Nou, als je onderwijs wilt, je bent welkom.

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Bijzonder was het, Mss omdat ik het daarna pas heb gedaan maar zat buiten lekker in de stoel. Het ging vrij snel en kwam in een ruimte waar ik overvallen werd door licht wat door een deur leek te komen. Voelde erg vredig aan, Daarna even niets meer, ben weggezakt tot ik een tikje op mijn schouder kreeg met de mededeling " kijk eens " Had toen een Wow momentje .. Keek door een glazen koepel en daarboven zo'n 20 schepen die er boven stil hingen. Allemaal dezelfde vormen zilverkleurig met grijs/antraciet.. Daarna zijn we langzaam terug gewandeld .. Voel me zeer happy nu :)

Agnes
4 jaar geleden

Dankjewel Esther Petra en Sarin, dankbaar dit te mogen ontvangen.

Marja van der Wiel
4 jaar geleden

Ik hoop dat ik morgen kan mee doen nog bedankt voor de reacties