De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 20-05-2015

(English below)

 

Voordat de activatie begon, kregen wij door dat iedereen bij zichzelf zou blijven. Waarom wisten we niet, maar dat bleek later wel.

 

De Dome ging om 9.50 uur weer open en iedereen kwam binnen. In het begin was het onrustig. Toen de rust kwam, zag iedereen er uit als een engeltje, inclusief vleugels.

 

De deuren sloten om 10.00 uur en we stegen maar een heel klein beetje omhoog. Voor ons voelde het allemaal vreemd en we konden niet goed zien wat er gebeurde. Op zich logisch, omdat iedereen dus bij zichzelf moest blijven.

 

We zagen wel kleuren flitsen in allerlei vormen, symboliek langskomen, spiraalvormen als van DNA, en zoveel meer. Het was voor iedereen op zich om dat te ontvangen wat nodig was.

 

Dan begint het platform waarop we zijn te trillen en het voelt aan als een ruimteschip. We hellen en er is een gevoel dat we naar een Nebula-achtige omgeving gaan. Een andere dimensie dus.

We liggen ook weer heel snel stil. Alles gebeurt weer om ons heen, wij zijn nog steeds op dezelfde plek. Het gebeurd allemaal alleen in ons.

 

Er zijn diverse figuren die naar ons toe spinnen op een soort tol. Ze draaien voor ons en door ons en verdwijnen dan weer. Van een blauwe boeddha tot iets wat op Thaise vrouwen lijkt met een soort tempel op hun hoofd. Het heeft te maken met geboorte, sterven en hergeboorte.

 

De groep ligt nog steeds rustig op het platform om alles te ontvangen.

 

Dan is er een vormverandering inn ons lijf merkbaar. We worden een bewegend vloeibaar plasma met allerlei kleuren. Deze kleuren veranderen steeds. Een soort barbapapa gevoel. Het voelt nogal vreemd in het lijf. In ieder geval in de ervaring van Petra, Sarin en Esther.

 

Dan gaan de vormveranderingen door en we gaan daarmee het dierenrijk in. We krijgen hier initiaties. Het komt er op neer dat we ons energetisch versmelten met de rijken van de Schepping om Goddelijkheid te ervaren. Het opent de ziel om het zonlicht te ontvangen, afkomstig uit de Bron. Het lijkt op een sjamanistische trancereis, maar is toch anders.

 

We gaan door de rijken van de geleedpotigen, allerlei zoogdieren, waterdieren, reptielachtigen en het vliegende deel van het dierenrijk. We veranderen en voelen deze dieren ook in ons lichaam. Vreemde gewaarwordingen, maar ook zeer bijzonder en belangrijk om tot ons te nemen.

 

Voor Esther, Petra en Sarin ook heel bijzonder om te zien dat iedereen in de groep ook in diverse dierengedaantes was te zien.

 

Op het laatst kregen we nog met oude Egyptische energieën te maken. Allerlei symboliek komt langs en ook dit mogen we integreren en/of transformeren.

 

De reis was aan de ene kant heel kort en aan de andere kant heel lang. Er was een groepsgebeuren en ook was iedereen geheel in zichzelf.

 

Voor Sarin, Esther en Petra moeilijker te beschrijven. Ook omdat het weer zo anders was, dan de vorige reizen. En ook omdat we eigenlijk zelf niet bewogen. Ook even mindset om dit zo te ervaren.

 

Het was weer een zeer bijzondere reis, waar veel te ervaren en te integreren viel om tot een geheel te komen.

 

Wij danken weer iedereen die mee deed en alles wat ons aangereikt werd. Graag tot de volgende keer.

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation May 20, 2015

 

Before the activation started, we got through that everyone would keep to him/herself. Why we don't know, but it becomes clear later.

 

The Dome was open at 9.50 am again and everyone came in. In the beginning it was restless. When peace came, everyone looked like a little angel, including wings.

 

The doors closed at 10.00 and we went up just a tiny bit. For us it felt strange all and we could not see what was happening. In itself logical, because so everyone had to stay to him/herself.

 

We saw flashes of color in a variety of forms, symbolism come, spiral forms of DNA, and much more. It was for everyone in order to receive what was needed.

 

Then begins the platform on which we are to tremble and it feels like a spaceship. We hells and there's a sense that we go to a nebula-like environment. Another dimension so.

We are also again very quickly still. Everything happens again around us, we are still in the same place. It all happened just in us.

 

There are several figures spinning towards us on a kind of toll. They turn to us and through us and then disappear. Of a blue Buddha to something resembling Thai women with a temple on their heads. It has to do with birth, death and rebirth.

 

The group is still quiet on the platform to receive everything.

 

Then there's a shape change noticeable in our bodies. We are a moving liquid plasma of all colors. These colors are constantly changing. A kind of 'gum' feeling. It feels rather strange to the body. At least in the experience of Petra, Sarin and Esther.

 

Then we go further into the shape changes and we deal with it in the animal kingdom. We get initiations. The bottom line is that we merge our energy with the realms of creation to experience Divinity. It opens the soul to receive the sunlight coming from the Source. It looks like a shamanic trance journey, yet different.

 

We go through the realms of the arthropods, all kinds of mammals, invertebrates, reptilians and the flying part of the animal kingdom. We change and these animals also feel in our bodies. Strange sensations, but also very special and important for us to take.

 

For Esther, Petra and Sarin also very special to see that everyone in the group was also featured in various animal shapes.

 

In the end, we were still dealing with ancient Egyptian energies. All sorts of symbolism comes along and we can integrate these energies and/or also transform it.

 

The trip was very short, on the one hand, and on the other hand, a very long time. There was a group event and also everyone was completely self contained.

 

For Sarin, Esther and Petra difficult to describe. Also, because these journey was so different than the previous journeys. And also because we actually do not move. As well as mindset to experience this way.

 

It was really again a very special journey, whith many experiences and integrate fell to reach a whole.

 

We thank again everyone who took part and we are grateful for everything we may receive. We hope we see you next time again.

 

 

 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 20 mei 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of May 20, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Dineke
4 jaar geleden

Tijdens de meditatie ervaarde ik veel onrust....toen ik op de witte platform aankwam ging het reizen niet door zoals voorheen. Ik belande weer op de witte plaat....kreeg reactie op zonnevlecht en haart en ik kwam teven in een veldslag van indianen terecht......heel veel verschillende beelden tot er een Witte Buffelo kalf verscheen .....deze beelden verdwenen en kwam ik vervolgens kreeg ik weer in een nieuw indianen beeldscherm.....waarin weer diverse heftige beelden voorbij kwamen.....en weer kwam de WITTE BUFFELO TOT SLOT IN BEELD. Het was en had iets vertrouwds en voelde bekend.......hij keek me recht en zo liefdevol en vertrouwd..aan ....net alsof er een versmelting was......ben benieuwd wat dit mij gaat en wou zeggen....en wat de boodschap was......

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Lieve MedeReizigers,

Nou, nou, nou, wat een Reisje was dit... ;-) Grote chaos...
Sinds vannacht zag ik alsmaar Héél hoge witte Bergen met énorm scherpe punten... Het leken wel Ijs-Bergen...
Ik zie ze afbrokkelen over een oppervlakte van kilometers... Raar gevoel...
Gans de ochtend ook héél onrustig... Van zodra we vertrekken, heb ik het gevoel dat we niet vertrekken, heel raar... Toch voel ik dat we stijgen en dan lijkt het alsof we meteen terug landen... Enfin, uiteindelijk voel ik toch schokken, wordt ik draaiierig en meteen wordt het héél donker... Mja, ik ga dus de Duisternis bij Mezelf in... De Boosheid die hebben we nu al gehad, het Verdriet ook al voor een groot stuk en nu mag ik dus bij de onderste laag belanden... Angsten... Goh :P Olé, ik mag al meteen naar Atlantis, denk nog bij Mezelf, wéér Atlantis... Heb toch al gezegd dat ik daar niks te zoeken heb... Kan er dus ook kop noch staart aan krijgen Waarom ik voor de tweede keer op rij weer in Atlantis mag belanden...? Vraag aan Jullie Allen toe : Kan iemand mij hier mee verder helpen Waarom of hoe Jullie dit invoelen...? Enfin, er wordt me getoond hoe Atlantis ten onder ging...Ik zie dingen instorten, mensen al schreeuwend wegrennen etc... Eén grote chaos ! Okay, ik ben hier weg, want ik weet dus echt niet wat ik hiermee aan moet...? Dan beland ik ineens in de witte Bergen (die ik dus al gans de nacht en ochtend zie hé)... Er verschijnt een immens Grote Witte Man voor me en die komt gewoon naar me kijken... (Hij zal misschien wel iets gedaan hebben, maar dat weet ik niet meer). Daarna mag ik elders wat gaan rusten in het gras, dat doet deugd !!! Dan ben ik ineens in een Vulkaangebied. Spuwende Lava alom... Er wordt me gevraagd om erin te springen en ik doe dat, om er meteen daarna weer uit op te stijgen... Dan "voel" ik de Lucht, daarna zie ik een bol gezicht de "Wind" en die blaast en blaast... Het leek wel of ik de 5 Elementen kreeg... ;-) Dan kom ik voor een Gouden, smalle doorgang te staan en daar mag ik doorheen wandelen. Terwijl ik dit doe, komen er uit de zijwanden Gouden stralen die op mij sproeien... Het lijkt daarbij of m'n lichaam zichzelf draait als een spiraal, DNA komt binnen en ik voel beweging in m'n rechter nier en linker borst. Geen pijn, enkel beweging... Daarna zie ik ineens Draken en één Wolf, ook enkele kleuren, blauw, groen, rood. Uiteindelijk zie ik Egyptische Godinnen in m'n ooghoeken verschijnen. Ook het Oog van Horus... Om 10.30 is het genoeg voor mij en ben dan ook gewoon opgestaan. Ik voel verdriet zitten, maar kan niet wenen... Daarna voel ik eigenlijk niks, totaal emotieloos... Had wel het gevoel : ook al is het een andere Reis dan alle andere, toch is er héél véél mogen gebeuren. Heb dan ook gans de namiddag plat gelegen, loom, maar wel voelende dat zich één en ander aan het integreren was. In de loop van de vooravond heb ik 2 x enorme diaree gekregen en dat voelde heel goed ! Nu, in complete rust en totaal geen angst... Warme dank jullie wel voor Jullie "Zijn". Liefs, Isabelle <3

Marilyn
4 jaar geleden

Ik ga ook trachten te beschrijven wat ik deze ochtend ervaren heb.
Om 9u50 kreeg ik een telefoontje binnen. Ik nam op en om 9u53 ging de verbinding plots verloren en weigerde de gsm alle verdere medewerking. Het was me dus overduidelijk wat me te doen stond :-)
Ik ben gaan zitten en heb allereerst m'n 5 Lichtlichamen geactiveerd en een sterke verbinding gemaakt met het Hart van Moeder Aarde. Het tintelende gevoel en de gekleurde plasmaächtige orbs verschenen vrijwel meteen.
De Kristallen op de tafel naast me begonnen stralen van Licht te stralen naar de waterfles aan de andere kant van de kamer. Ook een plantje straalde het water mee in. Ik weet al wat ik na de activatie aan het drinken zal zijn :-)
Ik begin keelgeluiden te maken. Het is een andere stem dan m'n aardse stem die ik gewoon ben. Het klinkt als zangerige wartaal, "gibberish". Ik voel en weet dat wat ik binnenkrijg en uitzend, de transmissie, van groot belang is.
Ik word gekatapulteerd naar het Oude Egypte alwaar men mij toegang verleend tot hun oude Kennis van Soundhealing. Ik krijg door dat net deze Kennis reeds heel actief was in me en dat het nu tijd is om deze volledig te activeren, dat deze " slapende" Kennis Nu verspreid mag worden.
Ik blijf verder hele rare klanken produceren. Ik stijg op richting Zon en word 1 met de Zon. We staan met z'n allen in de Zon en stralen Gouden Licht naar Planeet Aarde. Zij op haar beurt reflecteert het Licht naar de andere Planeten, Sterrenstelsels en Alles daarbuiten.
Ik word me gewaar dat ik al eventjes de naam van 1 van m'n Gidsen aan het zingen ben. Ik begin mijn hoofd met snelheid van links naar rechts te bewegen. Wanneer dit ophoudt voelt m'n hoofd enorm zwaar aan. Ik voel duistere energieën voorbijkomen en raak lichtjes in paniek. Dan begin ik te lachen, ben me bewust van m'n Lichtlichamen en begin met m'n hoofd lemniscaten te tekenen. De vleugels van m'n Derde Oog slaan open en blazen alle lagere energieën naar het Licht. Nu openen zich ook de vleugels van m'n Hart en we beginnen met z'n Allen met onze vleugels te wapperen, Liefde, Goede Intenties en Kennis uitsturend. Dan gaan de vleugels van onze schoot open waarmee we wensen van vruchtbaarheid en gezondheid richting de Aarde sturen. Ons groepslichaam wordt richting de Aarde gezogen en vanuit het Hart van de Aarde komt een zwarte regenboogkleurige mist rechtsomdraaiend naar boven gerezen die in, door en om Ons heen vloeit. Het zware gevoel in m'n hoofd heeft plaatsgemaakt voor Lichtheid.
Orbs, fluffy plasmabollen uit allerlei kleuren komen voorbijgevlogen en ik voel elk van hen glimlachen naar me en ik dank Hen voor de hulp.
Ik ga liggen om dit alles te integreren en ben nog steeds zoemende geluiden aan het maken. Ik ben omringd door Gouden en Koningsblauw Licht. "Plant Moringabomen en ga naar de markt om alles en iedereen in te stralen" zijn de boodschappen waar deze reis mee werden afgerond voor me :-). Mooimooi! Dank aan Iedereen voor de samenwerking! <3

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Dank je allen dat ik dit heb mogen ervaren zo met jullie en wat een bijzondere vandaag ..

<3 het was anders dan anders, het ging snel relaxed en heel duidelijk met de nieuwe energie <3 (ervaar die als een zaligheid) kwam op het platform binnen, iedereen was er en wandelde rond met een kopje koffie tot het tijd was om te vertrekken.

Dacht nog fijn maar bleek dat ik niet mee ging, voelde me omgeven worden door een intense warmte en wachtte rustig af (leek op een wollige witte beer hehehe )...

Kreeg te zien hoe de energie vanuit de aarde en het all door mijn lichaam ging, dikke stralen van licht die ter hoogte van mijn core samenvloeide als het infinity teken.

Daarna stroomde het door mijn lichaam en zo weer terug naar de aarde en het all. Daarna vormde het zich langzaam tot een dubbele spiraal en bleef continu draaien..

Kreeg te horen.. <3 " DNA.. So it will.. for all.... " <3 .
Best een raar, zat in mijn lijf en kon dat allemaal zien, terwijl ik er ook naast stond om te kijken hoe het er uit zag..
Maar zo liefdevol en warm allemaal. Toen mocht ik verder, en pakte de uitgestoken hand kon niet zien van wie en mocht nog even mee naar boven ook het was maar voor heel even en snel weer terug en op aarde..

Voel me in elk geval super :) In die tussentijd was een van mijn katten onder mijn neus heftig aan het gillen en rende steeds hard weg als ze in aanraking met mijn handen kwam terwijl ze ook net zo hard weer terug was ;) <3

Jacomijn
4 jaar geleden

Ik had het beurtelings dan weer warm en dan weer koud en stond in een kring. Ik voelde een warm wit -gouden licht om mij heen en dat licht is niet weggeweest. Op een gegeven moment werd er veel geknuffeld, zowel door de mensen om mij heen als door mijzelf. En zag ik ook een grote bol in de lucht waar ik mijn armen naar toe uitstrekte. Daarna waren er andere kleuren te zien ( rood, geel, paars, blauw en groen) Dit was mijn waarneming van vanmorgen, bedankt voor deze ervaring weer xx