De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Cosmic Earth EvoLuTion » Nieuwe Aarde Energie

Nieuwe Aarde Energie/New Earth Energy

Dit event is inmiddels ook gestopt. Het werk is gedaan voor diegenen die wij mochten en konden bereiken. 

 

 

~ English Below ~ 

 

Nieuwe Aarde Energie

 

Wil jij je Verbinden met de Nieuwe Aarde Energieën, dan ben je welkom om deze te ontvangen en om deze energieën vervolgens te gronden in jezelf en de fysieke Aarde en weer terug naar de Kosmos.
.

De Nieuwe Aarde heeft een andere Energetische Energie dan wat de Oude Aarde ons brengt. Dit event is een vervolg op de events KnowLegde Of The Universe In-Sight Acti-Vations en Multidimensionale Medische Teams aan het Werk. Uiteraard zijn mensen die hier niet aan meedoen ook van harte welkom. 

Denk/voel jij hier klaar voor te zijn, dan doe je als volgt mee.

Je gaat in je eigen ruimte zitten of liggen en je stelt je open voor deze energieën, nadat je je verbonden hebt met De Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hoogste Kosmische Energie die er is.

 

Hoe doe je dat?

Net als dat je je 'normaal' kon verbinden met de Oude Aarde via het koord dat je vanuit je stuitje naar het middelpunt van de Aarde liet gaan, doe je dit nu exact zo naar de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Hoogste Kosmische Energieën laat je binnenstromen via je kruinchakra. Je kunt jezelf hier gewoon opdracht voor geven om dit te doen in een visualisatie of dit voelen, het ligt er aan hoe bedreven je daar bent, maar dat doet er niet eens echt toe:Je brengt deze energie vervolgens ook weer terug naar de Kosmos om deze daar ook te verankeren.

''Ik verbind mij met het middelpunt van de Nieuwe Aarde, ik laat deze energie vanuit die Nieuwe Aarde door mij heen stromen en ik verbind mij met de hoogste Nieuwe Hoogste Kosmische Energie die aanwezig is, en deze laat ik ook door mij heen stromen. Ik ben klaar om de nieuwe energieën te ontvangen."

Laat dit heel bewust door heel je lichaam stromen, heen en weer, voel alles in jezelf verbonden worden met deze twee stromen. Je bent gewoon in rust, hoeft niets te zien, allemaal aanwezig zijn in het moment van de stroom.

Aan het einde van dit event grond je de energie die binnen is gekomen in de fysieke Aarde. Daarmee grond je deze energie ook goed in jezelf. Vervolgens grond/veranker je deze energie ook weer in de Kosmos. Dat kun je ook gewoon doen door dit in jezelf te zeggen en eventueel te visualiseren.

 

Het event begint om 21.00 uur en eindigt om 21.20 uur en je doet gewoon vanuit je Eigen Ruimte.

 

Het is de bedoeling je vooral met jezelf te verbinden hierin en als je voelt dat je het kunt, verbind je dan ook met de groep. Samen zijn we krachtiger, maar het is vooral ook heel goed om dit eerst zelf te kunnen.

 

Iedere week maken we een nieuw event aan op facebook, zodat je iedere week opnieuw in moet schrijven als je mee wilt doen. Dit om het zuiver te houden en je iedere week zelf ook te motiveren om bewust mee te doen. Wij vragen voor het organiseren van dit event een reactie op deze website

 
Liefs, 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

 

~ English ~

 

New Earth Energy

 

Would you like to connect with the New Earth Energies, you are welcome to receive this intergrate these within yourself and the Earth physically and again back to the Cosmos.

 

The New Earth has a different Energetic Energy than what the Old Earth brings us. This event is a continuation of the events Knowledge Of The Universe In-Sight Acti-vations and Multidimensional Medical Teams at Work. Naturally, those who don’t follow these events are also welcome to join this new event.

 

Do you think/feel you are ready for this, just join us!

 

You sit or lie in your own room and you open up for these energies to come in, after you've connected to the New Earth and the New Highest Energy Cosmic there is.

 

How do you do that?

 

Just as you "normal" could connect with the Old Earth via the cord of your tailbone to the Center of the Earth, now you do it exactly the way to the New Earth. You let the New Highest Cosmic Energies flow in, via your crown chakra.

 

You can be yourself, just commission to do so in a visualization or feel it, it depends on how adept you are there. But in fact it doesn’t even really matter: You bring this Energy then also back to the Cosmos to anchor it there too.

 

'' I commit myself to the center of the New Earth, I let this energy from the New Earth flow through me and I commit myself to the New Highest Cosmic Energy that is present to flow through me and I am ready to receive these new energies. "

 

Let this consciously flow throug your body, back and forth, feeling yourself in everything connected with these energie vibe You're just resting, fully present in the moment of flow. At the end of this event you intergrate the received energy within the physical Earth, and herewith also in your own systemgy Then soil / anchor this energy again in the Cosmos. You can do this, just by speaking this outloud or within yourself and possibly visualize.

 

The event starts at 21.00 PM and ends at 21.20 PM.

 

The aim is mainly to connect with yourself in this, and if you feel you can do it, you also connect with the group. Together we are more powerful, but it is especially well to this First of all for yourself.

 

We make every week a new event on facebook, so you have to write every week again if you want to join. This is to keep it clean and to motivate yourself every week to do this consciously. We ask for organizing this event to give response on this site.

 

With Love,

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Petra
4 jaar geleden

Dit event is inmiddels gesloten op facebook, net zoals Light by Light, Multidimensionale Medische Teams en InSight ActiVations

Jacqueline
4 jaar geleden

10/8 Gelijk bij aansluiting, poef, kwam de energie binnen. Ik werd meegenomen naar boven de sluis ging weer open whhaaa, en daarbij lieten vele lieve engelen zich zien, fantastisch....na een poos kwam er een emotie omhoog in de maag, ben vandaag weer de macht en heel veel dingen tegen gekomen die me verbaasden, tja nog steeds, dus tranen mochten komen. Waarna er weer eenheid mocht komen, er kwam over mijn hoofd een hele regen van mooie sterretjes naar benden, dat doet goed. Bedankt allemaal voor het samenzijn vanavond heart-emoticon

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Was een mooie meditatie, ben nog wel een paar keer weggezakt maar ook nog wat mogen zien smile-emoticon waaronder veel vrouwen en 2 zelfs zo dichtbij dat ik de kleur van de ogen kon zien beide al wat ouder en kort wit haar. Supervriendelijk maar ook doortastend. Er werd behoorlijk aan me gewerkt .. Nog even mogen zweven over alles en toen moest ik terug. Dank allen heart-emoticon

Jennifer
4 jaar geleden

Fijne ervaring en zal het paar keer moeten herhalen om de nieuwe aarde energie goed door te laten

Bedankt alvast

Miranda Schouten
4 jaar geleden

27/7/2015
Wat een bijzondere, Voor mijn gevoel erg diep gegaan en net pas terug, heb het nu ook een beetje koud. Heel veel flitsbeelden gehad en van het een naar het ander gezapt.. Het eerste wat ik merkte was dat ik gedragen werd door een immens krachtige grote vogel deze bracht me rond naar waar ik moest zijn, even later lag ik naast een grote walvis in het water te zingen terwijl de energie steeds harder ging stromen. Toen voelde ik ineens dat mijn hond de aandacht trok was aan het stoten met zijn neus en trekken aan mijn hand, ook stond de kat vlak naast me te mouwen in mijn oor. Alsof ze me terug riepen van waar ik was. Herinner me door periodes te zijn gegaan maar ook weer terug, de noodzaak hiervan te begrijpen,.. Een woord wat blijft hangen.... Shifting.... Kan het nog niet helemaal in lijn brengen, ben er duidelijk nog niet klaar mee :) Dank allen <3

Ankie Postma
4 jaar geleden

Bedankt dat ik aan de meditatie mee mocht doen, op het moment dat ik besloot dat ik hieraan mee wilde doen, kreeg ik een vreemd gevoel in mijn hoofd, en voelde ik me duizelig worden. Dit duurde maar even. Tijdens de meditatie had ik het gevoel dat er boven mijn maag iets gebeurde.Tijdens de meditatie had ik een warm gevoel, verbonden met de groep. Ik hoop hier vaker aan mee te doen.

Jacqueline
4 jaar geleden

Wel, wat ik voelde al een hele poos ervoor waren de energieën al goed op dreef, ik werd als een kanon meegenomen naar boven in het begin, als een soort koker. Wat een poort zeg maar, toen nadien kwam er een heel vredig gevoel bij mijn maag en buik, niet verkeerd, rustig, vredig. Wat kleuren en dingen die heen en weer dwarrelden, ben nog even in mijn hangmatje blijven soezelen en nadien verder gegaan. Fijn het samen wijn lieve mensen heart-emoticon dank.

hettie te riele
4 jaar geleden

ik doe mee

Annemieke vlieger
4 jaar geleden

Heb het als een intense ervaring beleefd: sterke liefdesenergie die ik kon voelen, waar ik heel blij van werd, en deze heb ik meegenomen op het eind naar de fysieke aarde van nu. Dank allemaal, one love heart-emoticon

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Net terug en het was heftig, eerste wat ik zag was een soort Aurora het bovenste deel was wit/blauw licht onder groen blauw. Direct daarna stonden er ineens 2 gigantische piramides voor me deze smolten samen tot een die daarna opsteeg en vertrok van de aarde, terwijl dat gebeurde leken ze er steeds een los te laten van onderaf tot ik er wel zeven zag. Werd daarna terug naar mezelf gebracht zag een lichtgevende blauwe bol voor me komen kon hem letterlijk vasthouden voelde stevig en koel. hij groeide en wat er in zat leek wat op dik water. Kon er met mijn handen doorheen bewegen maar dat ging zwaar, werd helemaal in de bol opgenomen en kon er niet met mijn handen doorheen steken tot ik me realiseerde dat ik in vruchtwater zat, voelde me suffig worden maar heel geborgen. Mijn huid tintelde alsof hij in aanraking kwam met ijs.. maar had het niet koud. Had aan het begin gevraagd om een fysieke diepgaande healing, merkte een duidelijk onderzoek van mijn onderlichaam leek opgeschoond/gespoeld te worden en bij elke ademhaling golfde de energie door me heen.. zie nog vele geometrische beelden terwijl ik langzaam deels weer terug kom., de energie stroomt nog steeds en ze zijn nog met me bezig. Krijg ook nog beelden te zien van onbekende straten en bouwsels. Voel me loom maar goed geaard, laat het allemaal nog maar even doorgaan :) Dank allen voor deze mooie verbinding <3