De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Cosmic Earth EvoLuTion » Pure Zuivere Liefde Energie

De grootste Kracht vanuit de Mens is de Kracht van het Hart, de Kracht van Liefde, Pure Zuivere Liefde.

The Greatest Strength from the Human Being is the Power of the Heart, The Power of Love, Pure Love Power.

Največja moč človeškega bitja je Moč srca. Moč ljubezni. Čista Moč Ljubezeni.

Die größte Stärke der Menschen ist die Kraft des Herzens, die Kraft der Liebe, Pure reine Liebe.

~ English Below ~
~ Slovene Below ~
~ Deutsch Unten ~


NEDERLANDS

Pure Zuivere Liefde heeft hier op Aarde de hoogste trilling. Een frequentie die zoveel kan betekenen als we deze goed inzetten en gebruiken. Het heeft de hoogst mogelijke genezende werking op alle levels van bestaan, als deze op het hoogste niveau is ontwikkeld en vrij mag komen.

Bij dit event gaan we deze Kracht van Pure Zuivere Liefde inzetten.

We verbinden ons met onze geliefde Moeder Aarde, met haar Nieuwe Aarde Energie, en we verbinden ons met de Kosmische Heilige Bron van Al het Leven. We verbinden ons ook met de Grote Centrale Zon in ons Galactisch Multiversum, zodat we verbinding maken met alles wat IS en alles wat Leeft.

Dit doen we uiteraard ook binnenin ons Zelf. Verbinding maken met ons Werkelijke Aard, onze Ware Natuur, onze Eigen Heilige Bron, onze ScheppingsKracht. De verbinding met onze Eigen Centrale Zon, van waaruit we kunnen Stralen.

En dit allemaal verbinden we dan weer met onze HarteKracht, onze Ware Pure Zuivere Liefde.

Dan gaan we zenden en ontvangen. Naar en met elkaar die meedoen met dit event, maar ook vele malen verder. Over de Aarde, door de Aarde, het Universum in, het Multiversum in. We vergeten niets. Alles en iedereen ligt binnen ons bereik en we gaan dan ook alles bereiken wat er nodig is om tot een totale Transformatie te komen.

Voor Nu, Voor Al-Tijd en Eeuwig, Persoonlijk en Multiverseel. Op naar het Verenigd Mulitversele Koningkrijk!

Ook dit event is gewoon vanuit je eigen thuisplek, daar hoef je verder nergens voor naar toe.


Liefs van ons! ♥

Team Cosmic Earth EvoLuTion ...

....waar Wij Allen Deel van Zijn, dus Jij ook!

PS.. We maken hierbij dus ook Licht zoals we deden in het event Light By Light, dit tesamen geeft de Nieuwe Aarde Energie!ENGLISH

The Greatest Strength from the Human Being is the Power of the Heart, The Power of Love, Pure Love Power.

Pure Love Power is here on Earth the highest vibration. A frequency that can mean a lot, as we use these well. It has the highest healing effect on all levels of existence, if it is developed at the highest level.

At this event we will use this Power of Pure Love Power.

We connect to our beloved Mother Earth, with her New Earth Energy, and we connect with the Cosmic Sacred Source of All Life. We also connect with the Great Central Sun in our Galactic Multiverse, so that we can connect to anything and everything what IS Life.

This of course we also do this inside our Self. To connect to our true nature, our own Holy Well, our Creativity. The connection to our own Central Sun, from which we can Rays.

And all this we connect again with our Heart Force, our True Pure Love Power.

Then we send and receive. To and with each other who participate in this event, but also further many times. On The Earth, into the Earth, in the Universe, in the Multiverse. We forget nothing. Everything and everyone is within our reach and we are going to achieve All that is needed to achieve a total Transformation.

For Now, For Al-Time and Eternal, Personal and MultiversAll.

This event is also just from your own home, at your self.


Love from us! ♥

Team Earth Cosmic Evolution ...
.... Where We Are All Part of, so You too!

PS .. We hereby make also light as we did in the event Light By Light, which together give the New Earth Energy!
SLOVENE

Največja moč človeškega bitja je Moč srca. Moč ljubezni. Čista Moč Ljubezeni.

Čista moč Ljubezeni je najvišja vibracijena na Zemlji. Frekvence, ki lahko pomeni veliko, če smo jo uporabili v najvišje dobro. Razvita na najvišji ravni ima najvišji zdravilni učinek na vseh ravneh obstoja.

Na poti preobrazbe energije Nove Zemlje sami lahko naredimo veliko - skupaj pa še veliko več. Če začutite, da lahko tudi sami na ta način prispevate k spremembam, vas vabim, da se nam pridružite in posredujete obvestilo tudi med vaše znance in prijatelje.
Vnaprej hvala za vse vaše delitve in komentarje ♥

Vabljeni danes od 21.00 - 21.30

V primeru te meditacije bomo uporabili -
Moč Čiste ljubezni.

Kratko navodilo za meditacijo:
1. Vizualiziramo povezavo z našo ljubljeno Materejo Zemljo, z njeno Novo energijo, z Kozmičnim svetim Virom vsega življenja, z Velikim Centralnim Soncem v našem galaktičnem Multiverse, tako da se bomo lahko priključili na karkoli in na vse, kar je Življenje.
2.To seveda naredimo tudi v nas samih. Povežemo se z našo pravo naravo - našim Višjim Jazom, s svetim vodnjakom naše ustvarjalnosti in našim lastnim Centralnim Soncem, iz katerega lahko žarčimo.
3. Vse to, na koncu ponovno vizualno povežemo z Močjo našega srca - in Močjo resnične, čiste ljubezni.
4. Sledi - pošiljanje in prejemanje Moči čiste ljubezni - najprej vsem ki so udeleženi v meditaciji, potem pa tudi širše - vsemu kar je. Na zemlji, v zemlji, v vesolju, v Multiverse. Ne pozabimo ničesar. Vse in vsakdo je vključen. Potrudimo se, da naredimo vse kar je potrebno, da se doseže popolna preobrazba.

Za zdaj, za vse čase in za vedno


Meditacijo lahko izvajate od doma


Pošiljamo vam ljubezen ♥!

Team Zemeljska Kozmična Evolucija ...
.... Vsi smo del tega, tudi ti !

PS .. na ta način skupaj ustvarjamo svetlobo, ki jo dodajamo v energijo Nove Zemlje !DEUTSCH

Die größte Stärke der Menschen ist die Kraft des Herzens, die Kraft der Liebe, Pure reine Liebe.


Pure reine Liebe ist hier auf der Erde die höchste Frequenz. Eine Frequenz, die so viel bedeuten kann wenn wir diese richtig anwenden. Es hat die höchste heilende Wirkung auf allen Ebenen der Existenz, wenn sie auf höchstem Niveau entwickelt und freigegeben werden kann.
Bei dieser Veranstaltung werden wir diese Kraft der Pure reine Liebe verwenden.
Wir verbinden uns mit die geliebte Mutter Erde, mit ihrem neuen Erde Energie, und wir verbinden Sie mit dem Kosmischen Heiligen Quelle allen Lebens. Wir haben auch eine Verbindung mit der Großen Zentral Sonne in unserer galaktischen Multiverse, damit wir uns verbinden mit alles was ist, und mit alles das Lebt.
Dies haben wir natürlich in uns Selbst zu tun. Um uns zu verbinden mit unsere wahre Natur, und unserem eigenen Heiligen Quelle, unsere Kreative Kraft zu verbinden. Die Verbindung zu unserer eigenen Zentralsonne, von dem wir können Strahlen.
Und all das verbinden wir wieder mit unseren Kraft des Herzens, die Kraft der Liebe, Pure reine Liebe.
Dann senden und empfangen wir. Von und mit einander, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, aber auch weiter viele Male. Die Erde, die Erde im Universum, im Multiversum. Wir vergessen nichts. Alles und jeder ist in unserer Reichweite und wir werden alles, was benötigt wird, um eine totale Transformation zu erreichen.
Denn jetzt, für immer und Ewig, Personal und Multiversel. Auf zum Vereinigte Multiverselle Königreich!

Auch diese Veranstalltung findet zu Hause statt, Sie brauchen nirgendwo zu gehen.
Liebe von uns! ♥

Team Cosmic Earth EvoLuTion ...
.... Wo wir alle Teil von sind, also du auch!

PS .. was wir hier zusammen tun ist Licht machen, gleich wie in der Light by Light veranstaltung, dies formt die Neue Erde Energie!Reactie plaatsen

Reacties

Miranda Schouten
4 jaar geleden

4/9/2015
Kan er geen kaas van maken, had me lekker verbonden zat in mijn lichtkegeltje en kreeg een vrij grote zilverkleurige bol te zien. Daar kwamen 100derden lichtschichten uit. Volgende moment was het vuur, waar ik keek was vuur.. Toen stond ik ineens in een soort grot die groter was dan mijn voorstellingsvermogen.. Er lag een giga grote oesterschelp die open ging in het midden hiervan lag volgens mij de aarde schoon en fris alsof ze een nieuw laagje had gekregen .. beelden en woorden zijn versmolten maar wat ik begrijp is dat dus de aarde vernieuwd is, opgeschoond van alles wat niet goed is .. Ze is prachtig geworden, licht, helder en liefdevol. en leeg ... wij (mens) zijn er niet, we zijn verder gegaan .. Meer kwam er niet maar voelde me compleet en geborgen <3 Dank voor de verbinding :)

Diana
4 jaar geleden

Was weer super magisch!! Na de verbindingen zagen voelde ik eerst Moeder Gaia,daarna mooie Blauwe Energie die zich verspreidde, ineens zie ik Natuurwezens oa Deva"s & Elfjes dansend in n kring.In t midden verschijnt Merlijn samen met n witte Eenhoorn..w
We worden overspoeld met liefde!!Thanxx You all.. xxx

Rene Gieltjes
4 jaar geleden

Vanmorgen een vortex sessie mogen meemaken, hoe je verbinding met moeder aarde en universum goddelijke en hoe je zelf in een vortex plaats, wat je tijdens meditatie, maar ook continue wat je ook doet kan gebruiken om meer in verbinding te staan met het goddelijke en uiteindelijk kennis en informatie te ontvangen. Vanavond tijdens de miditatie en ook tijdens de vortex sessie zag ik terwijl mijn ogen dicht waren, in mijn linker oog kleine lichtjes draaien en een knipoog heel,apart, ik heb dus wat met zegt gezien denk ik, dinsdagochtend toen ik buiten kwam na de maandagavond 1e meditatie waren de kleuren buiten veel heldere dan ooit had gezien heel apart, de groeps meditatie doet meer met je dan we denken. Er is meer, we kunnen ons echt verbinden met het goddelijke, gene zijde of hoe je het ook wilt benoemen, Petra bedankt voor al deze wijsheid. Ik heb net zoals jij vroeger heel vaak alleen miditatie gedaan, om tijdens miditatie niet meer te denken, maar nu gebeurt er plotseling zaken waarom je gaat miditeren, in een kleine week werd me 3 keer gezegd dat ik moest gaan miditeren, hier ben ik dan, super, geeft rust, maakt positiever, laat meer los, super

Miranda Schouten
4 jaar geleden

2/9/2015

Het was vanavond zo heerlijk zacht, ze stonden al te wachten zeer groot in lange witte gewaden en hoge kraag. Voelde me ingepakt worden in een veld liefdevolle energie dat overal doorheen ging xxx

Jacqueline
4 jaar geleden

31/08/2015 Wat een overweldigende energie, zowel daar bij jullie als hier, het onweerde, ongans, werd heen en weer geslingerd, tussen de paarden en de rest, oude diepe emoties van de aarde die verankerd wilde worden, wel het was veel veel, ik kon het bijna niet bijhouden. Maar dank jullie allemaal weer heart-emoticon

Miranda Schouten
4 jaar geleden

30/8/2015
Was heerlijk, veel geknuffeld met verschillende mensen hehehe ook met een paard en een varkentje herinner ik me en de hele tijd een " lichtster" wat voelde als l de centrale zon .. Ben erg dankbaar hiervoor heart-emoticon

Jacqueline
4 jaar geleden

30-8-2015 Wat was dit er voor een wooww!!! Veel instroming van positieve energie, zag metratron, er werd heel veel aangereikt op het derde oog...Kreeg het op een gegeven moment zoo ontzettend heet, niet normaal. Wel nadien toen het wat rustiger werd, geaard zeg maar, kwam de maag, alles gesteeld en toen ging de poort boven open, gigantisch. Wel dames en heren wellicht, hartelijk dank voor ons samenzijn heart-emoticon en tot morgen.

Thea
4 jaar geleden

Vanavond weer aan een prachtige liefdevolle meditatie meegedaan,het is elke weer een krachtige en liefdevolle meditatie , waar ik graag aan meedoe.

Bedankt iedereen xxx

Miranda Schouten
4 jaar geleden

28/8/2015

Wow het was fantastisch, voelde het al voor we begonnen.. Een gevoel van pure joy ..
Zag vele om me heen en bij iedereen kwam in allerlei lichtgevende kleuren straling uit hun lichaam , volgende moment voelde ik me letterlijk uit mijn lichaam gaan en kon alles overzien samen met degene die dit ook hadden gedaan..
Mijn hart groeide en groeide het werd ook heet in de borstkas, Het was groot en kon hem omvatten met mijn handen tot ik me realiseerde dat het niet alleen mijn hart was maar ook de aarde, beide leken gelijktijdig te kloppen. Het besef kwam naar boven dat alles een geheel was. Ik Wij de Aarde's alles en allen met hetzelfde hart en hetzelfde gevoel .. Wat een heerlijk gevoel terwijl ik er nog steeds naar keek, de aarde en mijn hart als een in mijn handen, tot ik ineens in een van de zeeën dook onder me wat ook weer in mezelf was .... pff
Warrig maar super mooi juist omdat ik het anderen ook mocht zien doen heart-emoticon Dank hiervoor allemaal :)

Jacqueline
4 jaar geleden

23/08/205 Een heel mooie samenkomst, ongeloofelijk de openingen die er kwamen op hart / long niveau, stromende fontijn van goud licht. Ook aan het einde werd er wat losgewerkt bij mezelf op de linkerschouder/arm, duidelijk een emotie die te maken heeft met mee r en meer ruimte en rust creeëren. Hartelijk dank allemaal. <3