De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Artikelen » Hechtingskoorden 1 en 2

Zolang wij emotioneel gehecht zijn aan van alles en nog wat, komen wij moeilijk tot ons zelf. De weg van onthechten is een weg die we wereldwijd ingeslagen hebben om tot een andere manier van leven te komen. Het zijn bijzondere tijden waarin wij nu leven en om meer inzicht te geven in het onthechtingsproces heb ik onderstaande geplaatst. Oude koorden met van alles en nog wat heb je eerst beet te pakken en jezelf daaraan te spiegelen, de lessen er uit te halen, het transormeren en dus oplossen in jezelf, actie daarin ondernemen en het koord los te laten tot een rustig vrij koord ontstaat wat vrijheid geeft. 

 

 

Bron: www.ascensie.nl 

 

Dit artikel in 3 delen over onthechtingskoorden heb ik overgenomen van bovenstaande site. Een zeer belangrijk onderdeel in het proces van bewust worden, zelfhealing en zelfontwikkeling. Ik voel me vrij dit ook op mijn site te delen, omdat de belangrijkheid van die mate is dat er niet aan voorbij mag gegaan en ik het zo goed omschreven vindt, dat mijn eigen woorden waarschijnlijk tekort zouden schieten. 

Hechtingskoorden


Deel 1 Wie zijn ketens herkent, is al half vrij.
- Engels spreekwoord

 

Verwante woorden en begrippen:
Attachment (hechting), cords of attachment (hechtingskoorden), astral cords (astrale koorden),
energy body attachments (hechtingen aan het energielichaam), etheric implants (etherische implantaten),
energy bond (energetische verbinding), an emotional connection (een emotionele band),
spirit attachment (aanhechting van een spirit), Neg/entity attachment (verbinding met een negatieve entiteit),
astral hitchhiker (astrale lifter of auralifter), parasitic relationship (parasitaire relatie),
astral symbiotic relationship (astrale symbiotische relatie), inactive attachments (sluimerende koorden),
auric field connections (veldkoppelingen), chakra connections (verbindingen tussen chakra’s).


Hechtingskoorden in het dagelijks taalgebruik. Als je een goede of sterke band met iemand hebt, dan waardeer je de relatie met deze persoon en ervaar je die als aangenaam.
Je kunt een band met iemand opbouwen, verwaarlozen of verbreken.
Als iemand jou een verzoek doet of een vraag stelt, kan je aanvoelen of men daarbij aan jou trekt of jou vrij laat om te doen wat jij graag wil.
In het Engels kan iemand jou een aanbod doen en erbij zeggen: no strings attached, wat betekent: er zitten geen touwtjes aan, je zit verder nergens aan vast.

Je kunt je verstrikt voelen in een relatie, het benauwd krijgen, je krijgt geen lucht of kunt nauwelijks adem halen… al deze uitdrukkingen kunnen verwijzen naar hechtingskoorden.
De meeste mensen beschouwen dit als overdrachtelijk taalgebruik, maar op het subtiele vlak bestaan die koorden echt.

Twaalf jaar geleden zag ik ze voor het eerst, al had ik er toen geen benul van wat het was dat ik zag.
Wie gevoelig is voor het touwtrekken in groepen en relaties hoeft deze koorden helemaal niet te kunnen zien om te weten - en er voortdurend aan herinnerd te worden - dat ze er zijn.
Veel mensen voelen ze zitten en houden hun handen al op de bewuste plek wanneer ze aan de betreffende relatie denken, of als het koord op een andere manier geactiveerd wordt.

Perspectieven op hechtingskoordenIn het alternatieve circuit is het bestaan van hechtingskoorden al jaren bekend, maar wordt er ook een hoop onzinnige informatie over verspreid.
Veel healers en helderzienden geloven in de rechtvaardigheid van karma en zien het leven als een leerschool waar je lessen leert binnen een evolutiecyclus.
Met zo'n wereldbeeld kom je tot conclusies over de aard van hechtingskoorden die sterk afwijken van de mijne.

Jaren lang heb ik gedacht dat hechtingskoorden iets heel anders waren dan betoveringen (Eng. spells) en sommige vervloekingen (Eng. curses), omdat die eenzijdig en zonder toestemming van het slachtoffer worden ingelegd. Maar ook als mensen 'normaal' met elkaar omgaan, worden er voortdurend eenzijdig hechtingskoorden aangebracht, zonder toestemming van de ander.

Mensen die overmatig met webben van hechtingskoorden werken in de omgang met andere mensen, worden uiteindelijk zelf ook het slachtoffer van deze praktijk, want je verzwakt je energieveld op deze manier enorm.
Niet alleen zwarte tovenaars en andere duisterlingen kunnen ongewenste verbindingen aanbrengen, maar ook mensen met goede intenties en een schrijnend energiegebrek.

Als jouw energieveld eenmaal zo lek is als een mandje, kan het worden misbruikt om anderen te belagen.
Astrale parasitaire partijen profiteren van de energie die zo geoogst wordt, niet de persoon die langs deze weg energie aan zijn omgeving onttrekt.
Met andere woorden, een menselijk energieveld kan gaan functioneren als een zwart gat zonder dat de betreffende persoon daar zelf van profiteert.
Dit is werkelijk een trieste energieconstellatie, die helaas veelvuldig voorkomt.

Mijn mening is dat alle hechtingskoorden een vorm van energieverlies betekenen, ook als men zou spreken van een goede, hechte band.
Deze koorden hebben helemaal niets te maken met spirituele verbondenheid.
Het woord verbondenheid in spirituele zin is ongelukkig gekozen, want als dezelfde essentie uit de Bron elkaar herkent, zit daar geen lijntje tussen.
Er kunnen daardoor wel banden ontstaan op het fysieke vlak, maar die hebben materiële eigenschappen en zijn NIET spiritueel.

Hechtingskoorden in individuele relatiesWat voor energie kan door die koorden worden uitgewisseld?

1) Voornamelijk goede (als aangenaam ervaren, positieve) energie:
Een goede band.

2) Voornamelijk ongezonde, negatieve energie: Een slechte band.
N.B. Met een sterke band wordt in de praktijk een goede band bedoeld. Maar een koord waardoor ongezonde energie wordt uitgewisseld kan ook heel sterk zijn!

3) Zowel gezonde als ongezonde energie

4) Weinig of neutrale energie: je hebt met die ander te maken, maar hij zegt jou weinig of niets.

5) Koorden waarbij de ene partij profiteert en de ander verliest.
5a) Een energierover legt eenzijdig beslag op de energie van een ander.
5b) Een schaduwdumper raakt zijn onaangename energie kwijt door die te dumpen in het veld van een ander; wie de rotzooi van anderen vaak opneemt noem ik een schaduwverzamelaar.
5c) In het ergste geval snijdt het mes aan twee kanten voor een parasiet: Hij dumpt zijn rotzooi en voedt zich tegelijkertijd met het licht van zijn prooi. De prooi raakt zijn eigen goede energie kwijt en wordt opgezadeld met de troep van zijn belager.

Het kan in de praktijk moeilijk zijn te overzien wat er precies gebeurt, omdat we denken in termen van één mens, één lichaam, één spirit per 'persoon', terwijl er ook ook op astraal en etherisch gebied van alles plaats vindt en veel soorten aanhechtingen of verbindingskabeltjes bestaan. Voor sommigen komt dit misschien als een verrassing, maar energieroof tussen mensen en in groepen is normaal.

Drastische energieroof gebeurt soms niet door die andere 'persoon' zelf, maar kan wel door zijn energieveld heen plaatsvinden.
Die persoon weet van niks en is zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust, maar merkt wel op dat anderen hem steeds de rug toe keren.

Mijn neiging om boos of gefrustreerd te raken verdween toen ik meer inzicht kreeg in deze patronen. Energieroof vindt vaak onbewust plaats. De meeste mensen hebben geen idee wat er gebeurt.

Je moet wel je conclusies trekken en maatregelen nemen om je af te schermen en jouw energieverlies te beperken, maar het heeft weinig nut om kwaad te worden op iemand die door astrale rovers is ingepakt. En kwaad worden op astrale rovers wil je echt niet meer, als je beseft dat je ze dan heerlijk in de kaart speelt.

Waar kan een mens allemaal aan vast zitten?

Jaren geleden had ik voor een training een meditatie geschreven om mensen te laten voelen waar ze allemaal aan vast zitten.
Dat doe ik niet meer op die manier. Sommigen kregen het heel benauwd toen al die koorden en webben tegelijkertijd werden geactiveerd.

Hechtingskoorden ontstaan niet alleen tussen mensen. Je kunt door hechtingskoorden verbonden zijn met persoonlijke bezittingen, bepaalde voorwerpen of ruimtes die gemeenschappelijk zijn,
jouw leefomgeving, woonplaats, bepaalde plekken waar je op reis geweest bent, met jouw auto, fiets, (huis)dieren, bomen of planten uit jouw leefomgeving; met bepaalde gedachtepatronen, (geloofs)overtuigingen, ideeën, wensen, idealen, het gedachtegoed dat jouw huidige of vroegere wereldbeeld vormt, groepen waar je deel van uitmaakt.

Er zijn veel soorten en vormen van hechting die samenhangen met ons zelfbeeld en het begrip identiteit:(Uit: Monique Spangenberg, Vaarwel)
Je kunt je identificeren met je karakter of persoonlijkheid, met je lichaam, geslacht, beroep, opleiding, met een of meer rollen die je speelt, met je leeftijd of levensfase, met je familie, stamboom, DNA of ras; met je vriendenkring, collega's; met wat je eet en drinkt, met hobby's, favoriete vrijetijdsbesteding of specialisme.

Minder concrete zaken waar je je mee kunt vereenzelvigen zijn je verantwoordelijkheden, spiritualiteit, je roeping of missie, je bewustzijn, vergankelijke en sterfelijke aspecten van jezelf
en onsterfelijke, spirituele aspecten van jezelf; wat je zegt, denkt, voelt of doet; je innerlijk of je uiterlijk. Een zeer materieel ingesteld mens heeft koorden die heel anders zijn - veel steviger -
dan de koorden van mensen die hun spirituele aard erkennen en waarderen.

Hechtingskoorden en matrixverbandenHet is lastig om duidelijk te maken wat het verschil is tussen hechtingskoorden en matrixverbanden.
Toch kunnen veel mensen dit verschil wel aanvoelen. In beide gevallen wordt er inbreuk gedaan op je energieveld en raak je energie kwijt.
In beide gevallen wordt er beslag gelegd op jouw wil, worden jouw intenties gemanipuleerd, en word je overgehaald om jouw aandacht, tijd en energie ergens aan te besteden.

Hechtingskoorden zijn letterlijk rechte verbindingskoorden. Anderen spreken over vierende of golvende koorden, maar ik zie ze als kaarsrechte lijnen.
Hechtingskoorden tussen een astrale parasiet en zijn prooi vormen een hoofdstuk apart.

Matrixstructuren volgen een patroon, dat er heel ingewikkeld uit kan zien. Veel ervan zien eruit als honingraten met rechte lijnen,
andere hebben meer golvende vormen en lijken meer op kippengaas.


Er zijn ook samengestelde matrices die op verschillende frequenties werkzaam zijn: er lopen allerlei kleuren razendsnel doorheen.

Aangezien ik vaker van mening ben veranderd over de context waarbinnen ik mijn waarnemingen moet plaatsen, zeg ik dit onder voorbehoud.
De matrixstructuren zijn van een subtielere frequentie dan de koorden en hebben inlijvende eigenschappen.
Het hele bioveld van een wezen of object zit ingebed in zo'n matrix; de matrix doordringt alles dat zich binnen zijn bereik bevindt, en kan daarom moeilijk worden waargenomen.
Je kunt het soms wel opmerken als een matrix actief is, wanneer je daardoor een hoop energie verliest.

Als het om de invloed van egregors gaat, dan heb je eerder met matrixverbanden te maken dan met losse koorden.
Ook dit hangt samen met een (opgelegde) identiteit in deze Virtuele Werkelijkheid, maar dan in een andere betekenis dan hierboven genoemd:(Uit: Monique Spangenberg, Vaarwel)
Door je bezigheden en overtuigingen kun je je identificeren met de groepen en organisaties waar je deel van uitmaakt of waar jij je mee verbonden voelt; met je nationaliteit, geboorteland, -streek of - plaats, met je cultuur of tijdgeest, een politieke of filosofische denkrichting; met een droom of toekomstvisie, met de licht- of schaduwzijde van jezelf of jouw visies op het leven in het algemeen. Door bepaalde frequenties en lagere vibraties NIET te activeren in jouw veld, heb je geen last van zo'n matrix.
Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld een emotionele uitbarsting hebt, fysieke of spirituele pijn lijdt, of seks hebt, kan de vrijkomende energie door zo'n matrix worden geoogst en afgevoerd.

De optelsom van al die verschillende matrices zou je DE matrix kunnen noemen.
Mijn vermoeden is dat elke matrix in verband staat met een bepaald astraal gebied, en door zwarte magie is ontstaan.
En dan heb ik het niet over een groepje hobbyende heksen.

Conclusie. 

In het alternatieve circuit wordt het onderscheid tussen koorden en matrixverbindingen meestal niet gemaakt.
Het bestaan van de matrices past niet in het 'vrije wil'-plaatje van kosmische orde en rechtvaardigheid, dat door velen wordt geprojecteerd.

Ongewenste koorden worden gewoon ijverig doorgesneden, afgeknipt of weggebrand.
Als het om een matrixverbinding gaat heeft dat weinig nut, al is het wel van invloed op jouw basisinstelling en intenties.
Maar vaak blijkt dit verwijderen van koorden een vorm van symptoombestrijding en zitten die 'afgehakte' koorden in no time gewoon weer op hun plek.

Twee mensen die met hechtingskoorden aan elkaar vast zitten, maken ook deel uit van groepen die onder invloed staan van matrixverbanden.
Zowel koorden als matrices kunnen tegelijkertijd actief zijn.
Daarom is de oorzaak voor energieverlies vaak niet eenduidig aan te geven. Het bestaan van al die koorden en matrices zorgt in elk geval voor verwarring, omdat een mens daardoor niet zijn eigen energie kan voeren.

Wie claimt dat hij zonder koorden en matrixverbindingen leeft vertelt onzin.
Er bestaan geen koordvrije mensen en geen lichaamsvormen zonder matrixverbindingen.
Vrijheid in deze Virtuele Werkelijkheid is waarlijk een illusie, die men soms tegen de klippen op blijmoedig in stand kon houden.
Die tijd is voorbij.

 


Deel 2 Over hechtingskoorden tussen mensen:
Dana Cribari, een helderziende over astrale koorden
Rose Rosetree, helderziende uit de New Age hoek
Alan Morison, therapie via het loslaten van emotionele banden

Over soorten hechtingskoorden:
Maggie Wahls, sjamaan
William Baldwin, een hypnosetherapeut
Robert Bruce, astraal reiziger en exorcist
Een soul retriever
Spiritual School of Ascension, advies aan healersDana Cribari"Heb je op je werk het gevoel dat een collega jou helemaal leeg zuigt?
Ben je wel eens aan iemand vast blijven zitten,
terwijl je al lang wist dat jullie relatie wat jou betreft voorbij is?
Of je hebt de relatie beëindigd, maar je voelt dat die ander jou maar niet laat gaan..

Dit gaat over astrale koorden. In de omgang met anderen kunnen we ons met elkaar verbinden door deze energetische koorden.
Voor mij zien ze eruit als rubberachtige, flexibele, holle lichtlijnen, die aan mijn lichaam vastzitten. Ze kunnen zich over kilometers uitstrekken, of samentrekken tot een paar decimeters.
Soms zijn ze dik, soms dun. Soms zitten ze met een soort haak aan me vast. Soms weet ik donders goed dat ze er zitten en soms heb ik niets in de gaten.

Deze koorden ontstaan omdat twee mensen elkaar, bewust of onbewust, toestemming geven om deze energetische band te laten ontstaan.
Sommige banden zijn sterk en blijven jaren zitten, andere ontstaan bijna terloops en kunnen snel weer wegvallen.
Als een relatie voorbij is kan het koord blijven zitten, maar je ziet dat er weinig leven in zit."

Giftige relaties worden door astrale koorden in stand gehouden:
mensen die voortdurend op elkaar zitten te vitten, een ander mishandelen, misbruiken en vernederen.
Ook wederzijds afhankelijke relaties rekent Dana tot de giftige, maar emotionele banden tussen geliefden vallen daar volgens haar niet onder.

Dana geeft twee voorbeelden van patronen waarbij de koorden met instemming van de betrokken partijen zijn ontstaan:

Tussen twee werknemers die langere tijd aan hetzelfde project werken, ontstaat een astraal koord dat hun derde ogen met elkaar verbindt.
Ze delen dezelfde visie.

Een man met diabetes is getrouwd met een gezonde vrouw.
Tussen echtparen ontstaan altijd een heleboel koorden. Een van de astrale koorden die hen verbindt, loopt van de alvleesklier van de man naar die van de vrouw.
De vrouw levert energie voor beiden op dat gebied.

Rose Rosetree"Een hechtingskoord is een energiestructuur tussen twee mensen die ervoor zorgt dat patronen uit het verleden zich in het heden steeds blijven herhalen.
Hechtingskoorden vertroebelen het denken en voelen. Door hechtingskoorden gaan mensen zich als marionetten gedragen.

Het doorsnijden van een koord betekent niet dat je de relatie beëindigt. Het betekent dat je een eind maakt aan de problemen, die zich op energetisch niveau steeds herhalen.

Je bent dus altijd beter af zonder zo'n koord. In relaties ontstaan spirituele banden en hechtingskoorden. Verwar ze niet met elkaar.
Als je hechtingskoorden wegsnijdt, blijven spirituele banden bestaan. Visualiseer die als linten van prachtig licht, niet als marionettentouwtjes.

Hier op aarde, onze leerschool, kunnen we spirituele banden niet verbreken, ook als we dat zouden willen. Deze banden zijn stromen van onvoorwaardelijke liefde.

Negatieve energie uit jouw verleden stroomt je aura in en uit, en beweegt door die hechtingskoorden. Ook als iemand overlijdt blijven de energiepatronen in koorden actief."


Alan Morison"Mensen die met elkaar te maken krijgen zijn energetisch met elkaar verbonden.
Daar kunnen we niets aan doen, het maakt deel uit van het mens zijn. Maar soms ontstaan er verbindingen die ons ziek kunnen maken of die onze heling in de weg staan.
Door die koorden weg te snijden kunnen we weer sneller herstellen.

Door onze opvoeding en scholing staan mensen er meestal niet bij stil dat er zoiets bestaat als hechtingskoorden tussen mensen.
Als je ernaar vraagt zeggen ze soms: dat is toch prima!
Ik wil niet afgesneden worden van andere mensen.
Sommigen denken dat ze een ander van zich afstoten door die koorden niet te willen en geloven dat ze juist een vitaal verband in de vriendschap vormen.

Maar de werkelijkheid is anders.
Als je die koorden doorsnijdt, verwijder je aanhechtingen die er misschien al jaren zitten, waardoor je zozeer bij de drama's van anderen betrokken raakt dat zowel jij als die ander geen vrijheid en rust meer heeft. Wie zich van die koorden bevrijdt voelt dat er een last van hem af valt, het is een opluchting die je zelfs lichamelijk kunt ervaren."


Maggie Wahls, sjamaan: 

"Elk mens heeft drie lichamen.
Je hebt een fysiek lichaam, dat je kent en je hele leven gebruikt. Rechts van jouw fysieke lichaam staat jouw Hoger Zelf, het deel van jou dat je verbindt met Universele kennis en God, en wiens stemmetje jou het beste advies kan geven als je goed luistert.
Tenslotte is er jouw Tweede Zelf, dat links van je fysieke lichaam staat.
Met dat lichaam reizen sjamaans naar innerlijke werelden. Dat lichaam voert jouw opdrachten uit en kan andere dimensen beluisteren en voelen.
Dat is het werklichaam van de sjamaan, het deel dat jouw intenties manifesteert.
Jouw emoties zijn afkomstig van jouw fysieke lichaam. Jouw intenties zijn hopelijk afkomstig van jouw Hoger Zelf. En jouw Tweede Zelf gaat erop uit om jouw intenties te verwezenlijken.
Spirituele roofdieren kunnen zich vasthechten aan elk van jouw drie genoemde lichamen. Je moet dus leren om ze alle drie te beschermen."


William Baldwin(Uit: Close Encounters of the Possession Kind)
Na jarenlange ervaring met cliënten onder hypnose kwam William Baldwin tot de conclusie dat er allerlei soorten aanhechtingen bestaan.
De aangehechte entiteiten vallen binnen de volgende vijf categoriën.

- Ten eerste zijn er overleden mensen die hier zijn blijven rondhangen, de aardegebonden zielen.
Iemand kan zich direct na zijn dood aan een ander mens hechten. Dit gebeurt regelmatig in ziekenhuizen en vooral op de kraamafdeling, waar de pasgeborenen onbeschermd liggen.
- Ten tweede zijn er entiteiten van een duistere kracht, waaronder de klassieke demon.
- Ten derde zijn er de ET's, de buitenaardsen.

De vierde categorie is klein en betreft natuurwezens.
Cliënten beschrijven trollen, gnomen, deva's. Mensen die verslaafd zijn aan cocaïne of marihuana hebben vaak deva's bij zich die in hun veld vast zitten.

De vijfde restcategorie bevat van alles en nog wat.
Er kunnen beschadigde zielen of zielefragmenten aan je vastzitten, die slachtoffer zijn van genetische experimenten.
Een deel van de mentaliteit van iemand anders kan aan jou opgedrongen zijn.
Baldwin noemt dat 'mind fragments'- afkomstig van een leraar, ouder, vriend of familielid.

Mensen kunnen met koorden vastzitten aan kristallen, vormeloze klodders, schaduwen, gedachtevormen, implantaten in allerlei soorten en maten, of aan energiën die niet te identificeren zijn en zich nergens bij laten indelen.

Robert Bruce(Uit: Practical Psychic Self-Defence)
Het doel van Negs (negatieve entiteiten) in het algemeen is het vormen van hechtingskoorden met hun prooi - mens of dier - om zo levensenergie uit hen te kunnen betrekken.

Het gedrag van Negs blijkt in de praktijk grotendeels instinctief. Dat gegeven kan tegen hen worden gebruikt en daarom is kennis over Negs en hun tactieken zo nuttig.

Tweedehands meubelen, kleren, juwelen en allerlei snuisterijen kunnen restenergieëen, vibraties van vorige eigenaren bevatten, en zo nog aan hen vast zitten.
Dat geldt met name voor alles wat op het fysieke lichaam is gedragen.

Objecten die door Negs zijn besmet staan met die Negs in verbinding. Door zo'n object in jouw leefomgeving te plaatsen, krijgt de betreffende entiteit daar in subtiele zin voet aan de grond.
Besmette objecten kunnen dus de oorzaak zijn van bepaalde gevallen waarin het in een huis begint te spoken, of van een subtiele aanval op een mens.

Negs die gehecht waren aan mensen die overleden en begraven zijn, kunnen zich verzamelen op begraafplaatsen.
Ze kunnen zich niet vrij bewegen en zullen wachten tot de eerstvolgende gelegenheid zich voordoet om zich te kunnen hechten aan een bezoeker die daar ontvankelijk voor is.

Sommige Negs vormen levenslange verbindingen met hun gastheer, andere zijn eerder rondzwervende roofdieren die zich tijdelijk tegoed doen aan de prooien die ze onderweg tegenkomen; daarna laten ze hen weer gaan.

Langdurige aanvallen en blijvende hechtingen kunnen worden uitgevoerd door intelligentere soorten entiteiten.
Ze voeren nauwkeurig uitgedachte campagnes om hun prooi te bewerken, en hun natuurlijke zelfverdedigingssystemen langzaam te ondermijnen.
Door subtiele beïnvloeding, telepatisch doorgegeven suggesties, of door ronduit dwangmatig handelen te forceren bespeelt hij zijn prooi.

Sommige Negs hechten zich met succes aan een baby en laten hem dan met rust. De koorden blijven sluimeren tot het kind de volwassenheid heeft bereikt.

Een Soul Retriever(Uit: een website over soul retrieval,
het terughalen van 'verloren zielefragmenten'.)

Zielefragmenten van mensen en dieren vormen het grootste deel van alle aanhechtingen die Soul Retrievers tegenkomen.
Daarnaast kunnen allerlei wezens zonder fysiek lichaam zich aanhechten. Elementalen, deva's, elfjes, demonen enzovoort.
Meestal zijn deze wezens erg klein en hebben niet veel invloed op hun gastheer, maar anderen kunnen een spectaculaire invloed uitoefenen.

Zeventig procent van de totale bevolking heeft te maken met dergelijke aanhechtingen, soms tijdelijk, soms permanent.
En dat percentage ligt misschien zelfs hoger.

The Spiritual School of Ascension(Uit: Notes 2004)
"Vooral healers vertonen het problematische patroon dat ze anderen willen beschermen. Wie zwak en hulpeloos is op het fysieke vlak zoekt ook bescherming bij anderen.
Zo worden sommigen onbewust beschermers van anderen.

Dit veroorzaakt het ontstaan van hechtingskoorden tussen beide partijen op verschillende niveaus.
Dit kan de healer een hoop energie kosten, waardoor hij uiteindelijk kan verzwakken en zijn hele energieveld in vibratie gaat dalen.
Je kunt dan pas verder als je bereid bent al die banden los te laten.

Het is dus beter anderen te leren hoe ze zichzelf moeten beschermen, dan jezelf op te zadelen met de bescherming van anderen.
Als het erop aan komt kan je iemand anders toch niet echt beschermen. Veel healers schuiven met karmische patronen en lopen zo alleen maar zelf meer karma op."

Deze school leert dat karma ondanks alle corruptie toch een universele energiewet volgt, waar je je aan moet onderwerpen. Daar ben ik het niet mee eens, maar het algemene advies aan healers is deugdelijk.