De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

De drie sporen van Tijd

 

Ik heb getwijfeld of ik deze informatie wel op mijn website zou zetten, omdat ik op dit moment ook niet zeker weet hoe alles gaat verlopen. Bovendien wil ik geen angst aanjagen, maar wel duidelijkheid brengen. Zelf zie ik steeds meer gebeuren in het tijd-ruimtecontinuüm waardoor ik bepaalde ervaringen heb opgedaan die absoluut resoneren met onderstaande tekst. Zoals veel meer met mij resoneert uit de Voyager boeken van Ashayana Deane. Daarom plaats ik het dus wel en daardoor kan iedereen er mee doen wat hij/zij er mee wil doen.

Alles is natuurlijk een staat van bewustzijn en daarin geldt, zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden, zo micro zo maco.

Je moet het even weten en buiten de sporen van tijd durven gaan. 

 

 

De drie sporen van tijd

 

Aarde's populaties zullen zich in de periode 2012-2017 voorgoed in drie afzonderlijke groepen opdelen.

 

Tijdspoor 1 – Voyager Ascensie – Tara D-4 Tijdcyclus

 

Tijdreizende Voyagers – 5523,5 jarige Sprong in de Toekomst (Tara 7549,5 n. Chr.)

 

 • Mensen die er in slagen om een minimum van de vijfde DNA-streng te assembleren en te activeren zullen in de gelegenheid zijn om de lichaamsstructuur tot licht te transmuteren & te teleporteren door de portaaldoorgangen van de Hallen van Amenti en op planeet Tara aan te komen. Tara is de Aarde in de toekomstige ruimte-tijdcoördinaten van de Harmonisch Universum-2 tijcycli. Transfer naar Tara vertegenwoordigt een 5532,5-jarige tijdreis de toekomst in. Mensen die teleporteren/tijdreizen naar Tara worden Voyagers genoemd.

 • Voyagers zullen voorafgaand aan de ascentieperiode subtiel of direct contact met andere Voyagers, ET of metaterrane beschermergroepen meemaken, met behulp waarvan zij training zullen ontvangen & reisvoorbereidingen zullen treffen. Voyagers moeten minimaal 2 Stellaire Activeringen voltooien om biologisch transport naar Tara te kunnen verdragen. Voyagers die vlakbij het punt van 5 DNA-strengen assemblage zitten maar bij wie de assemblage nog niet helemaal compleet is, kunnen niet rechtstreeks door Amenti gaan. Zij zullen in besloten gezelschap naar beschermer-Transport landingslocaties begeleid worden en zullen per interdimensionaal ruimteschip naar Tara reizen.

 • Eenmaal op Tara zullen de Voyagers onderdak krijgen en oriëntatiecursussen bijwonen om hen te helpen integreren in de Tara-samenleving als tijdreizigers uit het verleden. De Taraanse cultuur is gebaseerd op de wet van Eén en is behoorlijk Hemels vergeleken bij het Aardse bestaan.

 • Voyagers zullen zichzelf aantreffen in minder-dichte, meer geperfectioneerde versies van hun huidige lichaam, vrij van ziekte, de noodzaak van dood en de cycli van reïncarnatie in HU-1.

 • Mensen die de vijfde DNA-steng geassembleerd hebben, maar wier fysieke lichaam niet meer te herstellen is en bij wie activering van de streng niet mogelijk is, zullen fysiek sterven in de gebruikelijke zin en dan als bewustzijn door de Hallen van Amenti gaan, om in een onsterfelijk lichaam te incarneren via een Taraans ouderpaar.

 • In sommige gevallen zullen paren of groepen samen kunnen ascenderen en bij elkaar kunnen blijven op Tara als zij daarvoor kiezen.

 • Volledige herinnering van multidimensionale ervaring zal terug keren bij de Voyagers en ze zullen open relaties onderhouden met ET en metaterrane gemeenschappen terwijl ze evolueren op Tara.

 • Weinigen zullen het pad van de Voyager nemen, maar het is het meest wenselijke pad en de kans die zich maar eens in een heleboel levens voordoet voor degenen die aan de toelatingseisen kunnen voldoen.

 

 

Tijdspoor 2 – Fantoom-Aarde Descenderende Planeet – D-3 Tijdcyclus

 

Descenderende mensen – Terugkeer naar het Heden (Aarde 2017 n. Chr.)

 

 • Mensen die niet de hele vierde en het minimum van de vijfde DNA-streng assembleren zullen in de D-3 tijdcyclus blijven als Aarde de ascensieperiode in 2017 voltooit, en zullen het pad van de Fantoom-Aarde Descenderende planeet volgen. Als het Dracos-Zeta verzet slaagt in de orkestratie van de Frequentieomheining in 2004, zullen deze bevolkingsgroepen onder geheime Dracos-Zeta bio-neurologische mentale aansturing vallen.

 • Ingrijpende Aardeveranderingen zullen zich voordoen op de Fantoom-Aarde, vanwege de Frequentieomheining, en Descenderende mensen zullen geconfronteerd worden met ontwrichtingen in bestaande maatschappelijke structuur en infiltratie van de Dracos-Zeta hybriden.

 • Als de frequentieomheining wordt tegengehouden, zullen Descenderende mensen in een geringere mate met Aardeveranderingen te maken krijgen en hun bestaande niveau van keuzevrijheid behouden, maar ze zullen bio-energetisch afgesneden raken van hun hogerdimensionele identiteit, Zielmatrix en evolutieblauwdruk. Deze scheiding van de Zielmatrix zal een genetische mutatie veroorzaken waardoor alleen de derde DNA-streng zich kan opbouwen. Na verloop van enkele generaties zal deze mutatie een ineenstorting van de genetische code veroorzaken en het onvermogen om zich voort te planten.

 • Descenderende mensen zullen niet langer toegang kunnen krijgen tot multidimensionaal gewaarzijn en zullen niet uit HU-1 kunnen ascenderen na de dood of kunnen reïncarneren zonder een Hostmatrixtransplantatie. Zonder een energetische link naar een Zielmatrix wordt het bewustzijn eindig en zal uiteindelijk uiteenvallen in het Verenigd Veld van Hu-1 als ongedifferentieerde eenheden van bewustzijn.

 • Qua ervaring zullen Descenderende mensen te maken krijgen met enige mate van Aardeveranderingen, een snelle toename van ziekte en degeneratie tijdens de ascensieperiode en ze zullen merken dat delen van Aarde's populaties na 2017 letterlijk zonder een spoor verdwenen zijn.

 • Aarde's primaire deeltjesbasis en morfogenetisch veld zullen overgaan naar de Brugzone, D-3 Aarde zal de Fantoomdeeltjesbasis vertegenwoordigen die over is uit Aarde's transitie en zal een Descenderende Planeet worden, niet in staat om uit de HU-1 tijdcycli te evolueren.

 • Dit is het minst wenselijke pad, met verstrekkende evolutionaire consequenties, maar het zal door een aanzienlijk deel van de bevolking gevolgd worden als ze niet snel wakker worden en verantwoordelijkheid nemen voor bewuste evolutie.

 

 

 

Tijdspoor 3 – Nacht van de twee manen – Brugzone-Aarde – Agartha – D-3,5 Tijdcyclus

 

Overbruggende mensen – Aarde's 2213 Sprong in de Toekomst (Agartha 5336,5 n. Chr.)

 

 • Mensen die assemblage en activering van de gehele vierde en een minimum van de vijfde DNA-streng bereiken en die minimaal 1,5 Stellaire Activering voltooien zullen in 2017 met Aarde het Brugzone-Agartha tijdcontinuüm in kunnen gaan. De primaire 3-dimensionale deeltjesbasis van Aarde, het morfogenetisch veld van Aarde's kern en het Sfeer van Amenti rasmorfogenetische veld zullen deze overgang maken. Enkele lokale Aardeveranderingen kunnen zich voordoen in gebieden van gridinstabiliteit als Aarde naar de Brugzone overgaat. Transfer naar de Brugzone vertegenwoordigt een planetaire versnelling van de tijd, waardoor Aarde over zal schakelen naar een nieuwe ruimte-tijd locatie 2213 jaar in de toekomst, vanuit haar huidige ruimte-tijd station.

 • Overbruggende mensen zullen een steeds duidelijker scheiding waarnemen tussen diegenen die het oude en het nieuwe paradigma volgen naarmate 2012 dichterbij komt en populaties zich beginnen te groeperen op basis van hogere en lagere deeltjespulseringsritmes. Deze groepen zullen tegen 2017 letterlijk 'buiten elkaars waarnemingsbereik vallen'. Mensen van het nieuwe paradigma zullen toenemend een snellere verruiming van bewustzijn en multidimensionale waarneming ervaren, als natuurlijk onderdeel van de Stellaire Activeringen die ze ontmoeten.

 • Overbruggende mensen zullen duidelijk merkbaarder verandering meemaken dan Descenderende mensen terwijl Aarde de 2017 overgang voltooit. Tijdens de 3-daagse deeltjesconversieperiode van 2017 zullen ze merken dat tal van structuren die zijn opgebouwd uit langzamer trillende, onnatuurlijke substanties en Descenderende mensen, letterlijk zullen verdwijnen of zich de-manifesteren. De meest duidelijke verandering zal de plotselinge verschijning zijn van gebouwen en andere structuren van beschaving die daar voorheen niet waren, als delen van Agartha zichtbaar worden. Het zal lijken alsof deze structuren daar altijd al geweest zijn, maar vergeten waren. Dit zal leiden tot enige tijdelijke ruimte-tijd en geheugendesoriëntatie voor Overbruggende mensen terwijl hun neurologische structuren zich aanpassen aan de nieuwe elektromagnetische pulseringsritmes van de Brugzone.

 • Overbruggende mensen zullen de gelegenheid hebben om Voyagers te worden door de natuurlijke versnelling van DNA-assemblage die zal optreden als gevolg van Brugzone-Aarde's Stellaire Activeringen.

 • Degenen die geen Voyage maken, zullen evolueren in een meer verlichte Aardecultuur, waarin nieuwe vormen van vrije energie en toepassingen van Keylontische wetenschap ontdekt worden.

 • Qua waarneming zullen Overbruggende mensen een gevoel van minder gewicht in de atmosfeer en hun fysieke lichaam ervaren en het lichaam zal een hernieuwd gevoel van energie, gezondheid en vitaliteit hebben. Naarmate de hogere chakracentra activeren, zal de bewuste integratie van zielidentiteit in een stroomversnelling komen.

 • Tijdens de 3-daagse periode kunnen populaties van Brugzone-Aarde mogelijk het visuele verschijnsel meemaken van de verschijning van heldere maanhalo's of twee afzonderlijke manen, dus staat de Brugzone bekend als het pad van de Nacht van de Twee Manen.

 • Overbruggende mensen zullen vrij zijn van Dracos-Zeta manipulatie en zullen in steeds grotere mate opener betrekkingen met beschermer ET culturen onderhouden.

 • De Hallen van Amenti ascensiedoorgangen en de Hal der Kronieken rasgeschiedenis zullen geopend zijn voor populaties van Brugzone Aarde en een nieuw tijdperk van verlichting breekt aan.

 • De Brugzone vertegenwoordigt de vervulling van een door beschermers geïnitieerde Aarde reddingsmissie waardoor de integriteit van de menselijke evolutieblauwdruk gewaarborgd zal zijn. Brugzone Aarde is het op één na meest wenselijke pad en het pad dat door ongeveer 8% van Aarde's populaties afgelegd zal worden.

   

 

Kies je Toekomst

 

Het Pad waarop je je zult bevinden tussen 2012-2017 wordt bepaald door je keuzes nu. Het geheim van ascensie naar de Brugzone of Tara is Lichamelijke Transmutatie, die bereikt wordt door de snelle assemblage en activering van DNA-strengen en het wekken van de sluimerende gencodes. DNA-evolutie kan in een hogere versnelling worden gebracht door bewust het bio-energetische chakrasysteem te gebruiken om de sluimerende Ster Kristal Zegels in het menselijke lichaam en bio-energetische veld te activeren. Deze verborgen morfogenetische zegels besturen de werking van het DNA en zorgen ervoor, indien geactiveerd, dat transmutatie van de cellulaire structuur van het ene ruimte-tijd station naar andere stations kan plaatsvinden. Aarde's op handen zijnde Transmutatieve Stellaire Activeringsperiode zal de mensheid de kans bieden voor snelle Ster Kristal Zegel activering en DNA versnelling, met behulp waarvan transmutatieve zelf-evacuatie vanuit Descenderende Aarde bereikt kan worden. Je hebt de vrije wil om te kiezen welke toekomst je zult zien, binnen het grotere raamwerk van Aarde's evolutionaire koers, deze koers biedt nu 3 wezenlijke opties.

 

Kies WelBewust!

 

 

Bron: Voyagers – De Geheimen van Amenti door Ashayana Deane