De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

TransFormatie van het MultiVerSum

 

15-11-2017 opgeschreven BronInformatie door het Leven van de DreamTime, A Voyagers Life door Petra Meijer vanuit een Energie gevormd in de Vorm van een Voertuig zoals we dit (H)erkennen als Lichaam.

Planeet van OorSprong Ey'Ora, Stelsel SymFlon, GeNaamd N'im'Whasha K'Asha

 

(ik kreeg bovenstaande en onderstaande aangereikt tijdens het grote pakket innerlijk reizen wat ik deed en onderweg zoveel namen doorkreeg en dit zijn de laatsten die ik kreeg, voor mij doet het er niet echt toe moet ik eerlijk bekennen, ik ben maar het Voertuig van de Droom, de Energieën en het doorgeven daarvan, Alles is en blijft Maya en daardoor ook een grote grap eigenlijk zoals ik het zie, hoewel het moeilijk genoeg is de sluiers op te lichten voor zover ik dat kan, want wie weet is er een nog grotere waarheid die zich nog zal openbaren, maar ik ben tot hier in het Nu)

 

Alle Oorspronkelijke Historie vanuit het GeHele MultiVerSum, welke belangrijk is om te bewaren is NU allemaal opgeslagen in de morfogenetische velden van de Nieuwe Aarde.

 

We zijn de afgelopen jaren bezig geweest met Her-Inneren door contact te maken met de Oude Versie van de CDT platen waarop alle Historie staat vermeld. Deze Memories zijn Nu allemaal overgezet op Nieuwe CDT platen, zodat alles beschikbaar blijft van wat bewaard moest worden. Deze platen bevatten de Holografische Informatie voor de Nieuwe Aarde en andere Creaties.

 

Daarbij zijn die delen van de geschiedenis en tegelijk toekomst, zo herschreven dat we Blijven Weten Kunnen dat niets van de Ancient Codes (alle LichtTaal, dus Klank, Kleur en Beeld= Energie) meer verloren zal gaan.

Wel zijn de machten en krachten die een bedreiging vormden voor het GeHele MultiVerSum uitgeschreven, dus verwijderd van de platen, zodat deze niet meer bestaan in de analen (Akasha records, ofwel CDT platen, Goddelijke Plan, The Truth Whole Bible of All Religions of hoe je het ook wilt benoemen) en ook niet meer gaan voorkomen.

 

Iedere ooit bestaande Planeet, wel of niet vernietigd door machten en krachten die niet gewenst zijn, heeft HerInnering afgegeven aan één of meer personen, Zielen, hier op Aarde die deze Connectie weer kon leggen met deze Ancient Codes en deze naar voren kan brengen in het Hier en Nu.

Zij zijn diegenen die de Teachings daarvan kunnen overleggen via de Energie aan de personen die dit voor de ToeKomst op zich willen nemen. Daarbij zijn dus de trauma's weggelaten en hoeft alleen maar de originele overdracht plaats te vinden. Die mensen die het op zich hebben genomen om de oude trauma's te wissen zijn de Teachers/Creators. Zij maakten zoveel schoon, zodat de Nieuwe CDT platen gemaakt konden worden en zij zorgden er ook voor dat het in de morfogenetische velden beschikbaar is. Naar mijn weten zit hier verschil in (tussen de CDT platen en morfogenetische velden, maar ben daar niet helemaal zeker van en ja dat komt dan door mijn logisch proberen te denken, als ik voel is er dus verschil).

 

Alles zal zich in een Nieuwe Vorm settelen en men zal door Innerlijk weten hoe de originele technieken van oa genezing, ontwerpen, techniek, wetenschap, spiritualiteit, wijsheid etc. het beste zijn om te gebruiken voor het WelZijn, Balans, van de Nieuwe Aarde.

 

Iedere AardeBeWoner heeft hierin een AanDeel. Tot Alles is Terug Gebracht naar het Oorspronkelijke.

 

Dan zal de Aarde een kopie zijn in het klein van het GeHele MultiVerSum qua BeWoners en Alles zal in Harmonie en Vrede Zijn, in de Breedste Zin van het Woord.

 

Degenen die macht en kwaadwillendheid hebben voortgebracht zijn of terug gebracht/gestuurd/zelf terug gegaan tot ergens voorbij het GeHele MultiVerSum (waar zij vandaan kwamen) en zullen zichzelf daardoor vernietigen. De keuze lag bij hen zelf.

Degenen die ook uit deze Stroming komen en gekozen hebben om ook voor Harmonie en Vrede te gaan, zullen assistentie krijgen vanuit het GeHele MultiVerSum (dat is ook al gebeurd bij de aanmaak van mutaties/geboorteplan/vredesmissies door vele Zielen hier, oa door de TweelingZiel versies die er zijn 'geweest', waarover later meer).

Deze groep die graag verder wil komen dan hun vernietigende Historie worden weliswaar aan de buitenrand van het MultiVerSum geplaatst, maar volop ondersteund door Helende krachten vanuit Harmonie en Vrede, omdat deze groep vrijwillig heeft gekozen een ander bestaan te vormen. Zij leren overigens eerst de dualiteit zoals wij deze mochten leren kennen, zodat het donkere zich kan uitzuiveren en licht kan worden, zodat ook zij onderdeel worden van de originele CDT platen. Waarschijnlijk zal dit een Nieuwe Plaat omschrijven, van 12 naar 13, gelinieerd aan het 12 strengen DNA. Zoals met alles naar de Goddelijke Staat zoals het Goddelijke Plan (zelfde benaming als de CDT platen; beschrijvingen zullen misschien nog anders zijn in woorden, zodra we ook dat voorbij zijn is er de gelijkheid en de eenheid).

 

In de ToeKomst zal het weer mogelijk zijn met elkaar te communiceren op telepathisch niveau, zoals nu ook al gebeurd door de HerInneraars/Teachers. Ook zullen interdimensionale reizen mogelijk zijn.

 

Sommigen zullen dat kunnen via Teleportatie met eigen Plasma Lichaam, anderen zullen dat via ruimteschepen gaan doen. Deze ruimteschepen worden hier op Aarde (nog) niet gecreëerd, dat ligt verder in de toekomst (er zijn heel wat ruimteschepen van aardse makelij geweest en nog, maar niet voor deze extreem verre reizen die in een kort tijdsbestek zullen plaatsvinden). Tevens hangt het er van af hoever de ruimteschepen zijn uitgerust en toegerust vanuit de andere dimensies. Daar is meer kennis over ons en over dat soort technieken dan hier. Hoewel er hier personen zijn die door HerInnering informatie heen en weer sturen hierover, via oa Telepathie.

 

Wel zal ieder Mens een bepaald Level van BewustZijn en geactiveerd DNA moeten hebben, anders is het niet mogelijk deze reizen te maken. Niet met Eigen Plasma Lichaam via TelePortatie technieken en ook niet via de Techniek van ruimteschepen.

 

Die mensen die niet in staat zullen zijn om hun DNA zover te activeren in het fysieke lichaam, maar wel hun BewustZijn, zullen in een volgende reïncarnatie dat wel kunnen. Deze reïncarnatie kan in het GeHele MultiVerSum plaats vinden overigens. Zij kunnen opnieuw geboren worden op Aarde of een Planeet van hun keuze, Vrije Keuze. Ook kunnen zij reïncarneren op de Nieuw Gevormde Planeten.

 

Een Ziel zal niet meer gebonden zijn aan plaats of tijd en mag zelf kiezen welke vorm zij aan nemen. Hier op Aarde zullen andere Zielslessen/ontwikkeling zijn dan op andere Planeten, Alles heeft wat te bieden.

 

De door-geëvolueerde Zielen kennen Iedere Planeet, alles in het MultiVerSum en kunnen Vrij reizen. Zij kennen de Eénheid door hun Innerlijke Reis door Verleden, Heden en ToeKomst. Zij hoeven in dit stuk niets meer te leren. Zij kunnen zelf bepalen of zij er voor kiezen op te gaan in het GeHeel van het BewustZijn of Eeuwen Oud worden als ze dat willen. Zij mogen ook de OverDracht in Kennis/WetenSchap/Technieken gaan doen als zij dat willen. Hierin is ook een Vrije Keuze, ze zullen ook weten waar de Balans ligt van die Vrije Keuze.

 

Indien assistentie gevraagd wordt zullen zij behulpzaam zijn, hoe meer Zielen ontwaakt, hoe minder zij nodig zullen zijn.

 

Deze door-geëvolueerde Zielen kunnen/zullen/mogen zich VerEénigen om een Heel Nieuw Systeem op te zetten. Dit is het doorleren op het creëren van Nieuwe Planeten, zodat als oudere Planeten zullen vervallen, omdat de Tijd is gekomen vanuit een Natuurlijkheid, er geen gaten zullen vallen in de Grote Creatie van het MultiVerSum Zelf. Dit zorgt voor stabiliteit (dit proces is geleerd tijdens het grote dualistische tijdperk dat we nu gaan verlaten) en altijd durende VoorUitGang in het ZielenProces. Zij die hun Fysieke Lichaam tot Plasma Lichaam hebben weten om te vormen en Nieuwe Planeten vorm mogen geven, hebben de hele oude structuren allemaal begrepen en zijn dit dus in hun HerInneringen door gegaan.

 

 

De Planeet Aarde werd ooit geschapen als ToeVluchtsOord voor Zij wiens Planeet uitgeroeid of uitgemoord werd. Aangezien de machten en krachten die dit veroorzaakten daarbij ook mee kwamen en men het keer op keer liet gebeuren dat alles werd vernietigd en men daar Nu van geleerd heeft door Bewust te Worden van de HerInneringen, word Planeet Aarde voor het eerst in Haar BeStaan een CreatiePlaneet nadat Zij ook nog GevangenisPlaneet is geweest. Deze tijd ligt binnenkort achter ons. Aarde heeft haar unieke Creatie Frequentie, zoals toch ook ooit gepland door de Creators, bereikt, half november 2017.

 

Daarmee zal Planeet Aarde, LightShip Earth, ook een voorbeeld zijn voor de rest van het MultiVersum door de Uniekheid hier en de doorgemaakte Dualiteit, waardoor Liefde het belangrijkste is geworden hier op Aarde in de Verbinding met Alles wat Is.

 

Tot Zover, maar er is meer.

 

Alles is ZoWel hier op Aarde aanwezig, dus Persoonlijk, Planetair, Stellair en MultiVerSeel.

 

Zo Binnen Zo Buiten

Zo Boven Zo Beneden

Zo Micro Zo Macro

 

AlTijd Weer.

 

Extra notes:

 

Voor het deel dat zich vanuit de donkere gelederen zich bezonnen heeft om in een weliswaar uithoek van het MultiVerSum in Harmonie en Vrede te gaan leren leven, hebben alle Zielen vanuit het Licht die in TweelingZiel relaties programma's hebben gezeten zich ingezet. Dit deden zij door te bevallen van mutaties (we zien dit in 3d als sexual abuse, je kunt het ook zien als vredesmissies) die geboren worden in die dimensie van het MultiVerSum. Zij brengen daar dus het donker en het licht, zodat deze groep de dualiteit kan uitzuiveren en zij ook verder kunnen evolueren. Vanuit de TweelingZielrelaties die wel vanuit het Licht kwamen zijn er ook mutaties geboren op hun Oorspronkelijke Planeten om de Verbinding met Alles te verkrijgen, wat ook een Vredesmissie inhoudt. Vele mannen en vrouwen met het oude ZielsBewustZijn hebben aan deze Harmonie en Vrede meegewerkt. Zo zijn er ook mutaties vanuit andere dimensies hier gekomen, mensen zoals jij en ik. De Oudere Zielen zijn half kosmisch, half aards. Kosmisch in deze betekent dat we vanuit Sterrenfamilie zijn gekomen en Aardse vormen hebben gekregen door de tijden heen, zoals we deze nu kennen. 

 

De Nieuwe Aarde zal uiteindelijk een Paradijselijke Vorm aan nemen, waardoor het goed toeven wordt op Iedere Plek op de Nieuwe Aarde. Er zullen geen extremen meer voorkomen in wat dan ook, omdat dualiteit niet meer bestaat. Alles wordt GeHeel gestabiliseerd. Dit stabiliteitsproces zal de komende jaren voortduren en zal worden geassisteerd door de Zielen die voor door-evolueren gaan.

 

Dan Nu heel nuchter bekeken vanuit het Menselijk Perspectief.

 

Vergelijk het gewoon allemaal met je Eigen Zijn. Jij Bent het MultiVerSum Zelf. Als je iemand anders de macht geeft over Jouw Zijn, dan zorg je dat indringers de baas over jou worden en dat zorgt voor schade aan Jouw Eigen Systeem van Wie Jij Bent in Essentie.

Er komen gaten in Jouw Zijn, Je Lijf, in Al Je Velden waaruit Jij BeStaat (energetisch, mentaal, emotioneel, fysiek en het oude astrale, vandaar dat uiteindelijk alleen een plasma lichaam overblijft als alles opgeschoond is). Dit laten indringen van energieën die de baas willen zijn over Jou leiden tot dat wat wij ziekte noemen. Dis-Ease, DisBalans.

Herstel je dit, door het (laten) verwijderen van de indringende energieën, zal er een Nieuwe Balans ontstaan en kan je altijd door tot in het oneindige indien je dit wenst. Wederom Zo Binnen Zo Buiten enzovoort.

 

De Leer is dat het Leven een Spel is dat GeLeefd mag worden, vanuit de Ziel.

 

Tevens is dit ook The Theory of EveryThing, want dat Ben Jij! Jij Bent DisClosure.

Als je dat BeGrijpt, BeGrijp je Alles. Via Je Eigen Zijn, Je Eigen Lichaam (lichamen).

 

Een Over All Plaatje:

 

Als Jij Goed voor JeZelf zorgt wordt Jij/Ben Jij weer Heel. Dit is het Persoonlijke Deel.

Als Jij Zorgt voor een Ander, er voor zorgt dat deze Ziel ook weer Heel wordt, dan Zorg Jij voor het Grotere GeHeel. Als we voor elkaar zorgen, op Ieder Vlak van BeStaan (ieder deelt zijn of haar overvloed) dan Zijn we weer Gelijk, is de Eénheid weer ComPleet en kun je verder groeien.

 

Simpel maar toch Heel EenVoudig en MeerVoudig.

 

Dus:

 

Als Ik GeHeel Ben, zorg Ik voor Alles Op Aarde en het GeHele MultiVerSum, want dat Ben Ik Immers ook. Het BeGin ligt dus bij JeZelf.

 

Dan is het zo dat Alles op Aarde beter wordt door Mij als Ik goed voor MeZelf zorg.

 

Dan zou het dus ook (behoren te) betekenen dat Alles Op Aarde en het GeHele MultiVerSum ook voor mij gaat zorgen in waar ik een tekort heb.

 

Helen is Delen

Helen is OverVloed

Helen is Creatie

 

Jij Bent Mij en Anders Ohm

Als Jij Mij kwaad berokkent, dan pijnig jij jezelf, want ik zorg voor mij en dus ook voor jou. Piesofkeek, Eitje of hoe je het ook wilt noemen.

 

Het betekent ook dat als ik goed voor mij zelf zorg, ik mij niet schuldig hoef te voelen. Sterker nog, Ik Ben de OverVloed, Ik Ben de Creatie, de Creator. Want dat is het GeLeerde.

Ik Ben dus een ToeGeVoegde (W)Aarde en heb AlLéén maar ToeGang tot het Leven nodig. Daardoor hoef ik niets te Bezitten, want wat van mij is, is ook van Jou. We hoeven er alleen maar goed voor te zorgen, zoals voor Alles in Liefde.

 

Het gaat om Liefde, nergens anders Ohm.

ZelfLiefde in OpRechtHeid, Eerlijkheid, Respect, Openheid, Warmte, Aandacht en zoveel meer wat geleerd is onderweg in dit Leven op Aarde in de dualiteit naar dat Licht van Waarheid.

 

Dit Alles leidt tot Liefde voor Je MedeMens en Alles wat Leeft, inclusief alle Rijken, zoals oa het dieren en plantenrijk.

Ik help Jou, Jij helpt Mij vanuit WederZijdse Liefde van het BeStaan en nergens anders om. Wie niet vanuit deze perceptie Leeft heeft geen ToeGang tot Mijn BeStaan en kan geen DeelGenoot Zijn van Wie Ik Ben. Tot het Anders Is. En Vice Versa Natuurlijk. Laten we Wel Wezen.

 

AlohA, In Lakech, Namaste en al die andere woorden met dezelfde InTune.

 

ByNature@Petra 16-11-2017