De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

Het Veld van alle mogelijkheden

 

Bron: Welvaart voor iedereen

 

'De bouwstenen van ons universum zijn geen materiedeeltjes, maar golven van potentiële mogelijkheden. Zo gauw ze worden waargenomen verschijnen elektronen als deeltjes. Als ze niet worden waargenomen, keren ze terug naar een golftoestand van oneindige mogelijkheden.' Dit zijn de revolutionaire ontdekkingen van de kwantumfysica'

 

Waar zijn de elektronen als mogelijkheidsgolven op het moment dat niemand ze waarneemt? Deze plek heeft in de loop van de tijd veel verschillende namen gekregen: -de 'Planck schaal' (door de fysicus Max Planck), -de 'impliciete orde' (door de fysicus David Bohm), -de 'vacuüm staat', -de 'kwantum golffunctie', -het 'nulpuntsenergieveld', -het 'superstring veld', -het 'M veld', -het 'verenigd veld'.
Tegenwoordig wordt het meestal 'Het Veld' genoemd. In haar boek Het Veld(2008) definieert Lynne McTaggart het eenvoudig als 'Het Veld van alle mogelijkheden'.
 
Alles wat je kunt bedenken, en alles wat je niet kunt bedenken, en alles wat geen mens kan bedenken, bestaat al in dit veld, als mogelijkheidsgolven.
De Amerikaanse natuurkundige Dr. John Hagelin zegt erover: "Door de vooruitgang van onze kennis van het universum zijn nieuwe niveaus van natuurwetten ontdekt. Van het macroscopische tot het microscopische, van moleculaire naar atomaire naar nucleaire naar subnucleaire niveaus van het functioneren van de natuur. En wat we in het diepste hart van het universum hebben ontdekt, in de fundamenten van het universum, is een enkel universeel veld van intelligentie.
In het diepste hart van het universum bevindt zich een enkel universeel veld van intelligentie
Alle natuurkrachten en alle zogenaamde 'deeljes' van de natuur worden nu begrepen als verschillende rimpelingen op een enkele oceaan van het bestaan. Het wordt het 'verenigd veld' genoemd of het 'superstring veld' en het ligt aan de basis van alles: van geest en materie. Het veld is niet materieel. Planeten, bomen, mensen en dieren zijn allemaal slechts vibratiegolven van dit onderliggende verenigde superstring veld. Het is de bron van alle natuurwetten. Alle fundamentele krachten, alle fundamentele deeltjes, alle levenbepalende wetten op alle niveaus van het universum hebben hun verenigde bron in dit verenigde veld.
Het is pure abstracte potentie, die vibratiegolven doet ontstaan om deeltjes te laten ontstaan, mensen, alles wat we in het hele universum zien. Dit is niet de wereld van elektronen; dit is de wereld van potentiële elektronen. En dit is waar we van zijn gemaakt."
 
Dit onderliggende verenigde veld is de bron van alle natuurwetten
Fysicus dr. Fred Alan Wolf zegt het zo: "Fysici geven dit een naam; ze noemen het een 'kwantum golffunctie' omdat het iets 'golfachtigs' heeft. Maar deze golffunctie is niet zomaar een golf van materie zoals een oceaangolf of een geluidsgolf, of wat voor materiële golf dan ook. Het is een golf van mogelijkheden; een soort 'gedachten' golf. En omdat het een golf van gedachten, of van mogelijkheden, of van 'niet-materie' is, is het voor ons onzichtbaar. Maar we kunnen wat we zien als materie niet verklaren, tenzij we inzien dat deze materiedeeltjes voortkomen uit, of oprijzen uit deze gedachtengolfpatronen."
 
Bekijk de video over Het Veld met John Hagelin en Fred Alan Wolf uit What the bleep!? – Down the rabbit hole. Klik daarvoor hier.
Het probleem is dat niemand het bestaan van Het Veld kan bewijzen. Je kunt het niet zien, niet meten, niet in je hand houden. Maar omdat kwantumfysici aannemen dat Het Veld er is, kunnen ze ongelofelijk accurate mathematische voorspellingen over het fysieke universum doen -over hoe het zich gedraagt- wat hen zonder de aanname van Het Veld niet lukt. Zoals Fred Alan Wolf het uitdrukt: "We kunnen wat we wél zien als materie niet verklaren, tenzij we aannemen dat de materiedeeltjes op de een of andere manier voortkomen of oprijzen uit deze gedachtegolfpatronen."
 
Maar hoe is dit Veld ontstaan? Wie heeft het gemaakt? Waar komt het vandaan?
Op deze vragen heeft de wetenschap geen antwoord. Wetenschappers weten alleen dat Het Veld er moet zijn. Daarom heeft het weinig zin om te speculeren over hoe Het Veld is ontstaan of wie het heeft gecreëerd, of over hoe het komt dat alle mogelijkheden daarin aanwezig zijn. Omdat er absoluut geen manier is voor de mens om dit te begrijpen en er ook geen ervaringen zijn van wat zich aan de andere kant van Het Veld afspeelt.
 
Bron: hoofdstuk 5 Butterfliesfree
Lees alle artikelen over Butterflies are free to fly op WvI