De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Spiritueel - Filosofie - Wetenschap » Leringen en Visies

 

Leringen en Visies

 

Een stuk uit het boek De leringen en Visies van Meesters en Ingewijden van Monique Timmers.

Ik had het hele boek wel willen plaatsen, dat gaat niet en hoort ook niet zo. 

 

Iedereen heeft de innerlijke drang om iemand te zoeken die voor hem of haar een ideaal belichaamt of althans een gedeelte hiervan. Men is altijd op zoek naar wijze mensen in de praktische zin hier op aarde of in geestelijke zin in de etherische gebieden van het Universum. Dit laatste ligt natuurlijk meer in de aard van de zoekende spirituele mens. Zelfs mensen die van het bestaan van de Meesters of de Kosmische Hiërarchie niets afweten of dit ontkennen hebben een innerlijke drang om mensen met kennis of kwaliteiten te ontmoeten.

Zij kijken op tegen kunstenaars of muzikanten, tegen wetenschappers of politieke leiders, mensen die zij wijzer of beter achten dan zichzelf of die in materiële zin meer gepresteerd hebben. Elk mens is in principe altijd op zoek, gedreven door zijn eigen verdeeldheid, onvolledigheid, onzekerheid en begeertes. De weg van het bewust zoeken naar het bestaan van Meesters en verheven Zielen is moeilijk. Het is niet te vinden in deze uiterlijke wereld, het is het pad naar binnen zoals het zo vaak genoemd wordt.

Soms zal er een flits, een gevoel, een herinnering ver weg in ons geheugen zijn, waardoor men wordt aangezet. Ieder mens weer bewust of onbewust, in zijn diepste wezen zijn diepste kern, dat er iets is, dat wonderbaarlijk is. Het lijkt ongrijpbaar, maar men voelt dat het wel de moeite waard is om naar te verlangen.

De meeste mensen zetten dit gevoel, dat eigenlijk een verlangen van de ziel is, om in aardse verlangens. Dit besef echter, deze gewaarwording wordt veroorzaakt door trillingen die het bewustzijn van een Meester of meerdere Meesters uitzenden én de herinnering van de ziel aan andere tijden. Als men dit verlangen heeft, dan kan contact of in ieder geval bewustwording van het feit dat er meer moet zijn dan onze aardse waarnemingen ook werkelijk plaatsvinden.

 

HOE BEREIKEN WE DIT BEPAALDE PUNT VAN EVOLUTIE?

 

Op de eerste plaats door een zuiver en onzelfzuchtig streven, door liefde voor elke medemens, ongeacht cultuur, ras, of materiële status. Door liefde en respect te tonen voor de dierenwereld, onze aarde en alles wat hier groeit én door innerlijke verdieping. Als men deze gegevens zuiver naleeft, zal te zijner tijd voor iedereen de sluier wegvallen die ons scheidt van deze machtige Broeders. Het zal niet makkelijk zijn. Het zal voor velen moeite, zelfdiscipline en tijd kosten, terwijl men zich langzaam of snel uitzuivert, zijn denken leert te beheersen, zijn woorden controleert en concentratie beoefent b.v. via meditatie of andere technieken.

Elke keer weer, wordt door de Meesters benadrukt, dat alleen door werkelijke liefde (ook wel het Christusbewustzijn genoemd, een zijnstoestand van Licht, liefde en werkelijke kennis) ware groei kan plaatsvinden en het contact met Hen mogelijk wordt.

 

WAAROM DEZE NADRUK OP LIEFDE?

 

Het werkelijke doel IS liefde. Het brandpunt van het Hogere Bewustzijn is liefde. Niet de fysieke liefde, uitgedrukt in hartstocht, zinnelijkheid of begeertes, maar onbaatzuchtige liefde, onvoorwaardelijke liefde, liefde zijn, liefde uitstralen.

Het is niet die liefde die geen onderscheidingsvermogen ken die geen grenzen aangeeft en fouten verbloemt. Het is niet die liefde die in alles gelijke waarde ziet. Juist zuivere liefde wordt door wijsheid geleid, ziet gebreken en fouten en spant zich in om deze te herstellen.

 

Zuivere liefde is het luisteren naar en helpen waar het kan, maar wel met begrip van de spirituele wetten én het juiste tijdstip.

 

Liefde is, tegenstrijdige energieën scheiden, op hun eigen plek zetten waar de harmonie weer gevonden kan worden.

Liefde is, de werkers, de lichtdragers, bundelen zodat er meer kracht ontstaat.

Liefde is, onderkennen wie en wat hulp nodig heeft.

Liefde is, jezelf verbeteren en elke onverstandige of koppige houding laten varen.

Liefde is, broederschap en mededogen.

Liefde is, mensen aanzetten tot dienstverlening als zij hiervoor geschikt zijn.

Liefde is, onderscheid leren te maken in waardes.

Liefde is, niet de weg van de minste weerstand kiezen, maar juist gaan voor de roep van je ziel, wat ook je doel is.

Liefde is, geen sentiment of medelijden, maar werkelijke actie.

Liefde is, je niet door emoties laten beheersen maar deze analyseren en transformeren.

Liefde is, jezelf als een deel van het grote geheel zien.

 

Gebrek aan liefde heeft zijn fundament in de lagere aard die op zo velen nog zo’n sterke uitwerking heeft. Men is letterlijk nog in de ban van emoties, ongeduld, agressie, angsten, begeertes, jaloezie, afgunst, oordeel, etc. Men legt juist te vaak nadruk op de fouten van anderen en vergeet de goede dingen. Het is gemakkelijk om kritiek te uiten op iemand anders, maar geeft dit niet aan dat men nog met eigen onzekerheden en een gebrek aan liefde te kampen heeft?

Waarom zijn wij zo gemakkelijk geneigd om het slechte te benadrukken en het goede over het hoofd te zien? Het goede benadrukken zou ons enorm helpen om het hele wereldbeeld veel positiever te maken.

 

Tot zover.

Liefs, Petra