De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Spiritueel - Filosofie - Wetenschap » Morfogenetische Velden

Morfogenetische velden

 

We hebben er wel eens over horen spreken, maar wat is het eigenlijk? Wanneer we ons er snel vanaf willen maken, stellen we dat het de aura is van alles wat is.

Het is het meest eenvoudige, en het meest goddelijke antwoord. Voor mensen die (nog) niet kunnen accepteren dat ze ook God zijn, is dit een moeilijk antwoord, en voor hen gaan we enkele pagina’s vullen met een uitgebreid en bevredigender antwoord.

 

Laten we beginnen met een uitermate spirituele huisgenoot; onze kater. Het is een je-weet-wel kater, bij wijze van spreken zo weg gelopen uit Jan Jans en de Kinderen. Zodra wij aan tafel gaan, doet hij Rek & Strekoefeningen en gaat voor de deur naar de deurklink zitten staren. Dat doet hij met zoveel drama dat je al een harde schil om je hart moet hebben wil je door blijven gaan met eten. Dus, staat Nora zuchtend op, en laat de kat naar buiten.

 

Er is echter nog een ander gedrag dat de kater vertoont als wij aan tafel gaan. Wanneer er iets te halen valt, vergeet hij zijn rek & Strekoefeningen, maar gaat als een strijkstok langs mijn benen, alsof daar een Stradivarius ligt. Op een of andere manier heeft de kat dan al een gedachte opgevangen die ik 20 minuten later in mijn hoofd krijg: “Laat ik hem een stukje van dit vlees kleinsnijden.”

 

Op een of andere manier heeft de kat iets opgevangen dat nog als gedachte geboren moet worden, vervolgens manifest wordt in mijn hersens en dan fysiek wordt, door kleine stukjes vlees of vis in zijn etensbakje te schuiven. Hij weet ook precies hoe laat wij naar bed gaan. Dan springt hij op de vensterbank van het toiletraam en trekt zijn meest zielige kattenkopje. Dat doet hij overigens alleen als het wintert, en de muizen zich niet laten vangen.

 

Hoe weet onze kat dat hij extra eten krijgt, hoe weet onze kat wanneer we naar bed gaan? Vangt hij een signaal op via de ethers? Zou dat soms de energie zijn die we het Morfogenetische Veld noemen? Waarom weten huisdieren wanneer hun baasje thuiskomt? Onze kat zit altijd op de oprit als we aan komen rijden. Hoe weten duiven hoe ze terug naar huis moeten vliegen? Is er dan toch iets als een collectief energieveld dat overeenkomt met een Aura van Al dat Is?

 

Er is genoeg onderzoek gedaan naar dit gegeven om op Internet wat te surfen. We komen uiteraard als eerste de naam Rupert Sheldrake tegen; wie over morfogenetische velden wil schrijven komt niet om Sheldrake heen.

 

Rupert Sheldrake studeerde natuurwetenschappen en Filosofie. Van 1967 tot 1973 werkte hij als onderzoeker en directeur biochemie en celbiologie aan de universiteit van Cambridge. Van 1974 to 1978 was hij hoofd van de planten fysiologie bij het ICRISAT in Hydrabad, India, waar hij tot 1985 werkte op het gebied van de fysiologie van tropische groenten. Hij leefde anderhalf jaar in een Ashram van in Zuid India. Hier schreef hij “A New Science of Life”, waarmee hij bekend werd door zijn visie op de morfogenese en de morfogenetische velden.

 

Laten we eerst de semantiek van het woord ‘morfogenetisch’ bekijken. Morfogenese staat voor de wording (Genesis) van de vorm (Grieks morfé), en het is net zo ingewikkeld als de vraag wie was er eerder: de kip of het ei? Morfogenetische velden, betekent dus letterlijk velden die vorm voortbrengen.

 

Sheldrake stelt dat natuurlijke systemen op alle niveaus, zoals atomen, moleculen, kristallen, cellen, weefsels, organen, en organismen door morfische velden worden bezield, georganiseerd en gecoördineerd, die een inherent geheugen bevatten.

 

Een hele mond vol hete aardappelen als je dit voor het eerst leest, maar er staat in feite dat Al dat Is een intern geheugen heeft. Wij denken dan meteen aan de Akasha Archieven, de Harde Schijf van de Schepping!

 

Natuurlijke systemen erven dit collectieve geheugen van alle voorafgaande uitingen van hun soort door middel van morfische resonantie, met als resultaat dat de patronen van ontwikkeling en gedrag door herhaling in toenemende mate een gewoonte worden. Rupert Sheldrake veronderstelt het bestaan van die velden als een genetische blauwdruk voor iedere soort op aarde. Ze doordringen het gedachteveld van iedere willekeurig soort en bepalen ieder aspect van de evolutie daarvan.

 

Wacht, daar lezen we iets nieuws: “Ze doordringen het gedachteveld van iedere willekeurig soort…”. Het zou betekenen dat we onze arrogante houding van denkende mens mogen dimmen; blijkbaar is iedere willekeurige soort tot denken in staat! Hierbij denken wij, jawel geliefden, af en toe gebruiken we ook onze linkerhersenhelft, aan het honderdste aap effect…

 

Hé, dat hebben we vaker gehoord, maar wat was dat ook al weer. De Honderdste Aap is een metafoor voor de manier waarop morfogenetische velden werken.

 

De bioloog Lyall Watson publiceerde in 1979 een boek over een Japanse apenkolonie. In dat boek schrijft Watson over een aap op het eiland Koshima, die in 1953 ontdekte hoe zij aardappels moest wassen. Geleidelijk kopieerden andere apen dit gedrag. Maar toen op een dag in 1958 de Honderdste Aap het kunstje had geleerd, gebeurde er iets wonderlijks. Nog voor zonsondergang konden opeens alle apen op Koshima aardappels wassen. Sterker nog: ook alle apen op naburige eilanden namen het gedrag over. Er was een Kritieke Massa bereikt in de evolutie van die soort en dat beïnvloedde de collectieve bewustzijnsvelden van die soort.

 

Nu we toch over opmerkelijke zaken schrijven willen we jullie de synchroniciteit van enkele recente channelings niet onthouden. Steve Rother en de Groep hadden het in het artikel over de ‘Magische Seconde’ook al over de 100e Aap.

We citeren enkele alinea’s uit onze eigen vertaling.

 

De Groep over de Honderdste Aap.

De theorie van de Honderdste Aap is meer dan een theorie. De trilling van verwachting vermenigvuldigt zich, tot een kritieke massa in trilling is bereikt.

Op dat precies dat ogenblik voelt iedereen, waar dan ook, de verandering. Als genoeg mensen de zelfde gedachte koesteren, wordt een gedachte van God in de Universele Energie gereflecteerd, en ogenblikkelijk door het Spel gedistribueerd.

Op dat moment voelen alle wezens binnen het frequentie bereik dat wij Aarde noemen de nieuwe vibratie en nemen die ook aan.

 

Wanneer een gedachtepatroon de Universele Energie raakt, wordt het in jullie werkelijkheid terug gespiegeld. Het is de volmaakte manifestatie van dat gedachtepatroon. Dus welke wens doen jullie nu? Wensen jullie iets materieels? Wensen jullie een situatie of een relatie, of wensen jullie het hoogste potentieel en de grootste opwinding die je fysieke lichaam kan dragen? Wensen jullie de grootste mogelijkheden in die magische seconde?

 

Nauwelijks hebben wij die vertaling voor De Groep gepubliceerd of Patricia DCR komt met een channeling over de Violette Vlam en de Kritieke Massa. Ook uit deze vertaling citeren we enkele passages.

Patty DCR over Kritieke Massa.

Het is gebruikelijk dat wij, als we ontwaken, ons bewust worden van de kracht en de creatieve mogelijkheden van het geschenk van de Violette Vlam. Dat bewustzijn spoort ons aan om onze gedachten en emoties te beheersen, en inspireert ons om de Violette Vlam te benutten. We spannen ons in om positief te denken en onze emoties te beheersen, en we richten onze aandacht op wat we in ons leven willen bereiken.

 

ALLES is opgebouwd uit energie, trilling en bewustzijn. Een klein deel van de uitgebreide kennis op kwantum fysica leert ons dat wanneer iets de kritieke massa bereikt, er een niet te stoppen verandering plaatsvindt. Wanneer bijvoorbeeld een elektron sneller gaat trillen, wordt het hele elektron - zodra de kritieke massa wordt bereikt - naar een hogere frequentie getild, en er is niets dat die verandering kan stoppen.

 

Het is blijkbaar heel belangrijk dat wij op Aarde gaan begrijpen hoezeer de morfogenetische velden bijdragen aan het bereiken van de Kritieke Massa of het onomkeerbare omslagpunt. Het is nog belangrijker dat we het niet alleen weten, maar er ook naar gaan leven. Laten we nog even kijken wat de schrijver van Een Ongewoon Gesprek met God heeft te zeggen over de Kritieke Massa.

 

Neale Donald Walsch over eh…

[NDW] Kijk eens goed om je heen. Bevalt het je wat je ziet? Ga dan maar gerust door; blijf geloven in wat je gelooft. Het is niet een kwestie van ‘indien’, maar van ‘hoe’. Alles staat op het punt te veranderen. En vroeg of laat zal ook het geloof van de mensen in God veranderen. Dat is het moment waarop jullie afscheid nemen van de God van Gisteren

 

[Journalist] Wat betekent dat?

 

[NDW] Dat betekent dat zich spoedig een beweging, een radicale verschuiving in de opvattingen van de mensen over God kan voordoen zodra de mensheid deze keuze eenmaal gemaakt heeft. Dat kan nog gemakkelijk tijdens jullie leven. Binnen drie decennia zelfs. Misschien zelfs nog sneller, zodra de eerste dominosteen is gevallen. Het gaat er gewoon om dat de kritische massa wordt bereikt.

 

[Journalist] Wat is daarvoor nodig?

 

[NDW] In de verste verte nog niet eens wat jullie denken. Sommige mensen gaan ervan uit dat de kritieke massa de helft plus één is, maar dat is niet zo. Evenmin is het 25 % van het geheel, en ook niet 10 % van het geheel, en zelfs niet 5 % van het geheel. De kritieke massa wordt al bereikt als slechts twee tot vier procent beinvloedt wordt. Kijk eens naar het oppervlak van water dat gekookt wordt. Het kookpunt is nog lang niet bereikt als al meer dan de helft van het oppervlak borrelt. Het effect van de kritieke massa is exponentieel. Dat maakt het juist zo krachtig.

 

Geliefden, als deze berichten ons zo snel na elkaar bereiken, en wij in staat zijn de Samenhang der Dingen in te zien, moeten we wel concluderen dat er iets op de drempel van de vijfde dimensie ligt waar we met ons voeten al bovenop staan, maar het nog niet zien of voelen!

 

Morfogenetische velden zijn volgens ons de energieën waar we gebruik van maken als we channelen.

Wij gebruiken de morfogenetische velden als we op Alfa niveau iets in ons leven manifesteren dat anderen voor onmogelijk houden. Het is een kwestie van vertrouwen in je Hoger Zelf, en daar is nog geen leerstoel voor, er is nog geen universiteit die ons deze Universele kwaliteit van een GodMens kan of wil leren.

 

We zoeken nog enkele verbazingwekkende voorbeelden van de werking van dit veel besproken en soms belachelijk gemaakte onderwerp.

 

Er is een mooi voorbeeld van een duif die zijn eigenaar, een twaalfjarig jongetje uit Summersville, West Virginia, terugvindt. De raceduif, met nummer 167, was op een dag aan komen vliegen. Het jongetje ontfermde zich over de duif en het werd zijn huisdier. Enige tijd later werd de jongen opgenomen in een ziekenhuis op ongeveer 170 kilometer van zijn woonplaats. Een week later hoorde de jongen het klapperen van vleugels voor zijn ziekenhuisraam. Het bleek zijn duif te zijn.

 

Ook is er een ongelooflijk verhaal van een man wiens vinger was geamputeerd. De vinger werd in een potje bewaard. Het ging een aantal jaar goed, totdat de man weer bij zijn arts kwam en klaagde over het gevoel van extreme kou in zijn geamputeerde vinger. De man vertelde de arts dat de vinger in zijn moeders verwarmde kelder werd bewaard. De arts vroeg de moeder het potje te bekijken. Het bleek dat er vlakbij de vinger een gebroken raam was. Zodra de vinger weer werd verwarmd, verdween de pijn…

 

We herhalen de laatste alinea van de eerste pagina. “Sheldrake stelt dat natuurlijke systemen op alle niveaus, zoals atomen, moleculen, kristallen, cellen, weefsels, organen, en organismen door morfische velden worden bezield, georganiseerd en gecoördineerd, die een inherent geheugen bevatten.”

 

Als we lezen alle natuurlijke systemen denken we natuurlijk het eerst aan water. De Aarde en haar bewoners bestaan voor het grootste deel uit water, we moeten dus grote morfische velden hebben die een inherent geheugen bevatten.

 

Dr. Masaru Emoto heeft duidelijk bewezen hoe dat werkt. Als je bepaalde negatieve gedachten via het morfogenetische veld naar een waterkristal zendt, of er heavy metal muziek bij draait (smaken verschillen, maar water is zonder oordeel…) wordt het watermolecuul zwaar gemuteerd, misvormd.

Surf eens naar http://www.hado.net/water_crystals.html

 

Als je echter liefdevolle mantra’s of gebeden naar het water stuurt vormen zich de oorspronkelijke, en dus Goddelijke, structuren. Met dit in gedachten kunnen we beslissen of we de wereld naar de knoppen helpen, of de wereld helen. De morfogenetische velden wachten al eeuwen op de Honderdste Aap.

 

De keuze, de Vrije Wil is aan jullie!

 

Alle artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron:

© ArjunA – www.assayya.com