De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Missie, Visie, LevensDoel » Menzis Zorgverzekeraar

 

Menzis Ziektekostenverzekeraar

Postbus 75000

7500 KC Enschede

 

Betreft: verzekerdenummer 0992722748

 

 Zuidlaren, 16-6-2015

  

Als reactie op uw overzicht nog te betalen premie, ontvangt u deze brief van mij.

 

Ten eerste geef ik bij deze door dat ik geenszins van plan ben om welke rekening dan ook nog te betalen.

Ten tweede geef ik u de mogelijkheid mij terug te betalen voor al die jaren die ik voor niets heb betaald en waar u en uw medewerkers van hebben geleefd, plus een fikse schadevergoeding.

 

Ik zal dit toelichten.

 

Vanaf mijn geboorte ben ik bestookt met vaccinaties waar mijn immuunsysteem behoorlijke optaters van heeft gekregen. Hierdoor heb ik tot voor kort last gehad van diverse verstoringen in mijn lichaam. Verder ben ik daarna jarenlang opgezadeld geweest met allerlei onwaarheden vanuit farmacie en artsen, heb ik een groot deel van mijn leven verkeerde voeding aangereikt gekregen, ben ik totaal gemanipuleerd geweest door het hele systeem dat met elkaar samen werkt om de mens als zombie te laten bestaan, halfdood, zodat er geld aan te verdienen valt.

 

Het grote geluk wat ik had, is dat ik zelf op zoek ben gegaan naar de oorzaak, daardoor leef ik nog.

 

Ik kwam tot de schrikbarende ontdekking dat er alles aan wordt gedaan om de mens opzettelijk ziek te maken. Wordt dit niet gedaan door middel van de voeding die puur gif is en waar supermarkten gewoon groen licht voor krijgen om dit door te zetten, dan is het het gif wel wat ons vanuit de lucht wordt toegediend of zoveel diverse andere manieren die er gebruikt worden. Dan hebben we daarnaast nog de mindcontrol via o.a. Tv, die ons maar steeds laat geloven dat iets goed voor de mens is, terwijl het dat absoluut niet is. Het ene gifgoed na het andere wordt aangeprezen en niemand die daar goede voorlichting over geeft. Niemand die zegt STOP! Vooral niet diegenen die er grof geld aan verdienen.

 

Er is feitelijk een massamoord gaande en ik wens daar op geen enkele manier meer aan mee te werken.

 

Ik kan u zeggen dat een mens een zelfgenezend vermogen heeft, mits hij/zij de kans krijgt om dit aan te spreken. Door o.a. Organische voeding met een zeer hoge boviswaarde die nagenoeg geen enkel organisch product nog bevat, zelfs biologische groenten en fruit niet, want alles is vergiftigd of genetisch gemanipuleerd, laat ik het dan nog niet eens over de E-nummers hebben. Bovendien zijn er natuurlijke middelen die de mens voorzien van dat wat goed is voor die mens. Deze middelen zijn zo oud als de Aarde zelf is en in geen enkel opzicht chemisch van samenstelling. De mens van nu is een chemische gifbelt, gemaakt door belanghebbenden die dit onomwonden nastreven om er zelf beter van te leven.

 

Ik heb er zelf lang over gedaan om dit te ontdekken en ik heb er zelf veel geld in gestoken om de waarheid hierover te ontdekken. Vooral dat waar ik wat aan had, is natuurlijk nooit vergoed, want dat past in geen enkel pakket om te verzekeren. Een mens zou zich ook helemaal niet moeten hoeven verzekeren, want het is pure chantage, misleiding, een op angst en onderdrukking gebaseerd principe. Hoeveel mensen worden nog de dood ingejaagd?! Hoeveel mensen wordt geld afgetroggeld en de kans op leven daardoor nog kleiner gemaakt! Want deze mensen houden geen cent over om ook nog iets te doen wat wel gezond is voor ze.

 

Uiteraard begrijp ik dat er nu mensen zijn die waarschijnlijk nooit weer beter worden na volgepompt zijn met allerlei middelen, die kunnen echt niet meer afkicken hiervan. Hier heeft de farmacie het werk gedaan van de dood en een ziektekostenverzekeraar werkt hier aan mee.

 

Ik zorg voor mij zelf. Om dat te doen heb ik middelen nodig die ook wat kosten om mijzelf zo goed mogelijk in leven te houden. Daarbij bezoek ik dus al jaren geen arts en/of tandarts meer en ben ik gezonder dan ooit. Bovendien ben ik helderder dan ooit, door aldoor aan mijzelf te werken. Daarnaast breng ik ook nu ook al jaren zoveel mogelijk mensen op de hoogte van de leugens over gezondheid, over gemanipuleerde en vergiftigde voeding, over chemtrails en haarp, over geo-engineering, over wat er allemaal nog meer achter zit. Dan geef ik daarbij ook nog eens een keer informatie over de mogelijkheden die wel werken. Ik werk mij dus een slag in de rondte, waar ik op zich al soms bijna dood van neerval.

 

Graag zou ik van u mijn eigen geldzak terug ontvangen dat in de loop der jaren in de zakken is verdwenen van die mensen die het niet verdienen. Ik ben diegene die het terug verdient. Want ik los het zelf op. Bovendien heb ik mijzelf jaar in jaar uit overal doorheen moeten worstelen, zonder enige hulp en zelfs vanuit die positie heb ik nog altijd zoveel mensen ingelicht over hoe het wel kan. Ik heb mijn taak niet verzuimd. Ik heb meer verantwoordelijkheid genomen dan een geldslurpend leugenachtig apparaat als een ziektekostenverzekeraar en alle andere bedriegers die handig samenwerken om mensen vooral niet bewust te maken van hun eigen zelfgenezend vermogen.

 

U heeft mijn rekeningnummer en ik verzoek u mijn geld terug te storten over alle jaren dat ik pogingen doe om te leven. Liever gezegd overleven, zodat ik daar nu eens wél leven van kan maken. Een schadevergoeding, naast het bedrag dat ik van u terug krijg, wil ook ontvangen, zodat ik iets op kan zetten voor mensen die aan genezing toe zijn vanuit hun zelf met behulp van alles wat ik kan en weet.

 

Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking en ik vind het best heel vervelend om op deze manier één en ander duidelijk te maken, maar ik weet dat er nu nog geen andere manier is, daarom doe ik het zo. Ik wil u ook alvast laten weten dat ik deze brief in de openbaarheid breng. Het is nu eenmaal echt tijd voor de waarheid.

 

P. Meijer

 

 

Update 14-7-2015

 

Op 19-6-2015 ontving ik onderstaande mail. Daarna volgen facturen met de bekende deurwaardersbedreigingen. Onderstaande mail antwoord ik niet op, want dat heeft geen zin weet ik. En ik doe er ook niks mee, want dan belasting gaan betalen in deze is lood om oud ijzer. Dan zou ik alsnog meewerken aan volkerenmoord en dat wil ik niet. 

 

Geachte mevrouw Meijer,

Vervelend dat u gezondheidsklachten heeft gehad en fijn dat u dit op eigen wijze heeft overwonnen. 

Uit uw e-mail maak ik op dat u principiële bezwaren heeft tegen het afsluiten casu quo continueren van uw verzekering bij Menzis.

Volgens de Zorgverzekeringswet moet iedereen die in Nederland woont of inkomstenbelasting betaalt een zorgverzekering afsluiten. U kunt echter aangeven dat u principiële bezwaren heeft tegen een zorgverzekering. 

Als u op grond van uw levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het afsluiten van een zorgverzekering, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB stuurt u dan een verklaring waarin staat dat u voor één of meerdere verzekeringswetten als gemoedsbezwaarde wordt beschouwd. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB.

Als gemoedsbezwaarde betaalt u geen verzekeringspremie. De overheid wil echter voorkomen dat mensen zich om financiële redenen aanmelden als gemoedsbezwaarden. Daarom moeten gemoedsbezwaarden wel bijdragevervangende inkomsten- of loonbelasting betalen aan de Belastingdienst. 

U blijft echter recht houden op vergoeding van zorgkosten zover de Zorgverzekeringswet die zorg ook aan verzekerden biedt. U kunt bij erkenning als gemoedsbezwaarde uw declaraties indienen bij het Zorginstituut Nederland in Diemen tot maximaal de door u betaalde bijdragevervangende belasting. Ga voor meer informatie naar de website van het Zorginstituut Nederland

Zodra er positief is gereageerd op uw verzoek om aangemerkt te worden als gemoedsbezwaarde kunnen we uw verzekering beëindigen. We horen dit dan graag van u. U kunt de brief van de SVB dan meesturen.  

Ik wens u een fijn weekend.

Meer informatie
Wist u dat u online altijd gemakkelijk en veilig uw zorgzaken kunt regelen? Zo kunt u wijzigingen doorgeven, declaraties indienen en uw facturen inzien. Ook kunt u uw zorgkosten en eigen risico bekijken. Ga naar www.mijnmenzis.nl

Uw mening
Graag wil ik uw mening over deze e-mail, daarom nodig ik u uit voor een kort tevredenheidsonderzoek. Ook als u tevreden bent horen we dat graag. Het onderzoek duurt ongeveer 2 minuten. Ga naar www.menzis.nl/email om uw mening te geven.

PS
Wilt u meedenken over verbeteringen van onze diensten en producten, of uw zorgervaring delen met Menzis en andere leden? Ga dan naar www.medemenz.nl


Hartelijke groet,

Bram Kraai
Menzis

 

Hierop mocht ik dus een tevredensheidsonderzoek invullen van 2 minuten. 

Dat deed ik en ik kon bijna niets kwijt, wel het volgende heb ik daar o.a. geschreven:

 

U zou eens werkelijk onderzoek moeten doen naar wat gezondheid is, dat is niet wat u predikt te doen.. u maakt misbruik van mensen en het feit dat mensen ziek gemaakt worden, een schandelijke zaak!

Bovendien hoort u die mensen niet die daar iets van zeggen. deze mensen stuurt u standaard mailtjes of briefjes waarin u zich verschuilt achter regels en wetjes en dat is medeplichtig zijn aan volkerenmoord.

 

Update 1 augustus: ik heb mijn zorgtoeslag opgezegd bij de belastingdienst. 

 

Update 7-8-2015: Aanmaning gerechtsdeurwaarders LAVG 

Update 7-8-2015: De mail aan Menzis meegestuurd met het contactformulier wat ik op de site van de deurwaarders mee kon sturen, met onderstaande tekst: 

Hierbij stuur ik u in bijgaand bestand de mail die ik Menzis heb gestuurd. Ik heb gewetensbezwaren om mijn facturen te betalen, om de redenen die in deze mail genoemd worden. Ik word niet gehoord door menzis, ik heb wel bij de belasting ook mijn zorgtoeslag opgezegd. Ik kan niet meewerken aan moord en doodslag, en andere ziekmakende zaken, waardoor het in deze samenleving zo'n ellende is. Wilt u daar wel aan mee werken, dan wijs ik u er op dat u medeplichtig bent aan dit soort praktijken. Ik verzoek u dan ook om mij niet meer lastig te vallen en te weigeren mij nog aanmaningen te sturen. U mag mij ook helpen een aanmaning te doen richting Menzis, zodat ik nog enige vergoeding kan krijgen van deze zakkenvullende industrie van leugens en bedrog. Aan u de keus uiteraard. Voor een rechtszaak ben ik niet bang, ik heb ook zo mijn contacten wel, maar ik los het liever anders op als dat kan. Ik ben alle misleiding en bedrog en mensen die hiervoor moeten boeten meer dan zat en ik vraag u daar ook eens heel goed over na te denken nav de mail die ik mee zend, welke ik aan menzis stuurde. M.vr.gr. P. Meijer

 

Update 13-8-2015 per mail van de deurwaarder:

Geachte heer, mevrouw,

In antwoord op uw reactie via onze website berichten wij u als volgt:

Het blijft een feit dat u in mei 2015 en juni 2015 was verzekerd bij Menzis, voor deze diensten dient betaald te worden. Indien u van mening bent dat u niet verzekerd was bij Menzis Zorgverzekeraar op voorgenoemde maanden verzoeken wij u ons dit te bewijzen.

Cliënte handhaaft de vordering.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rick Meijer | Executiemedewerker | Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders B.V.
Van Elmptstraat 16-1 | 9723 ZL | Postbus 774 | 9700 AT | Groningen
Tel: 088 - 5284000 | Fax: 088 - 5284099
grootbedrijf@lavg.nl | www.lavg.nl

 

 

Update 18-8-2015 mail aan de deurwaarder:

 

Geachte heer, mevrouw,

In antwoord op uw reactie via onze website berichten wij u als volgt:

Het blijft een feit dat u in mei 2015 en juni 2015 was verzekerd bij Menzis, voor deze diensten dient betaald te worden. Indien u van mening bent dat u niet verzekerd was bij Menzis Zorgverzekeraar op voorgenoemde maanden verzoeken wij u ons dit te bewijzen.

Cliënte handhaaft de vordering.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rick Meijer | Executiemedewerker | Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders B.V.
Van Elmptstraat 16-1 | 9723 ZL | Postbus 774 | 9700 AT | Groningen
Tel: 088 - 5284000 | Fax: 088 - 5284099 
grootbedrijf@lavg.nl | www.lavg.nlDossiernummer : 215144700


 

Beste medemens, beste meneer Rick Meijer,

 

Hoe kan ik het u uitleggen?

Ik ga een poging doen.

 

Ik heb mijn hele leven moeten knokken om gezond te worden. En om eindelijk die dingen te kunnen doen waar ik voor ben geboren en dat is mensen helpen met hun gezondheid en daar o.a. enorm veel voorlichting over geven, naast nog zoveel meer.

 

Ik ben er van doordrongen dat een ziektekostenverzekering een wassen neus is. Verzekeren tegen wat? Tegen mensen die mij ziek maken en daarvoor ook nog moeten betalen? Ik zou wel gek zijn toch als ik dat weet en betaal voor die wassen neus! Het is gewoon diefstal. Dus ik ben niet in gebreke gebleven, dat is de zorgverzekeraar Menzis in dit geval. Zij bestelen mij! En dat noemen ze dan verzekering. Leuk bedacht, maar er klopt niets van.

 

Ik ben al genoeg uitgemolken, uitgekleed en gepijnigd lijkt mij.

 

Als u dan ook nog dat schamele beetje bij mij vandaan komt halen dat ik nog heb, zittend in mijn afbraakwoning en niet wetend waar ik naar toe moet, omdat men geen betaalbare plek heeft voor mensen die hun hele leven hebben moeten knokken voor hun eigen gezondheid, dan vraag ik me toch echt af waar u mee bezig bent. Ook waar Menzis mee bezig is.

 

Als ik iets niet nodig heb is me verzekeren tegen iets wat mijn gezond ondermijnt. Zoals al zei, ik heb eerder schadevergoeding nodig! Voor alle onzin die er op deze wereld is ten aanzien van zorg. Het slaat werkelijk nergens op. En dan heb ik het nog niet eens over alle fraudezaken die er spelen in zorgverzekeraarsland.

 

Ik zal u wat dingen toesturen, waardoor u misschien beter op de hoogte komt. Hierbij ook een brief van iemand die het ook anders aanpakt en gaat staan voor de mensen. Ik zou het fijn vinden dat u als deurwaarderskantoor ook voor de mensen op zou gaan staan, in plaats van u te verschuilen achter uw werk van regels en wetten, waarbij u mensen tot iets drijft wat niet terecht is.

 

We zijn toch als mens geboren om iets groots te doen in deze wereld van leugens en bedrog. U kunt dat ook doen, door mij met rust te laten. Ik zou u er eeuwig dankbaar voor zijn in ieder geval. Ik doe het in ieder geval wel, dat opstaan om iets groters te doen, met alle beperkingen die er waren en nog wel zijn. Ik ben een mens met een groot hart en u heeft die vast ook wel, mag ik u daarop aanspreken dan?

 

 

 

Dit is de brief die mevrouw Poorter binnenkort zal verzenden, waarbij ik zelf nog kan vermelden dat ik niet eens een pensioenpot heb, door al het gedoe in mijn leven:

 DEZE BRIEF ROLT OP 1 SEPT. VAN ALLE PRINTERS IN DE 2de KAMER!!

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS !

U kreeg door middel van stemming, het vertrouwen van het Nederlandse volk, om haar belangen zo goed mogelijk te behartigen!!

Echter tot nu toe heeft U hetzelfde Nederlandse Volk, meer dan zwaar teleurgesteld.
*

Zo liet U het Nederlandse volk jarenlang in de waan, dat de Zorg te duur was geworden. En dat terwijl U allen wist dat er 70 miljard AWBZ gelden, gedurende enkele jaren op slinkse wijze, door diverse kabinetten was weggesluisd.
*

Vervolgens liet U het hele Zorgsysteem uithollen en vele ouderen kwamen daardoor in de problemen en niet alleen dat maar ook werden zij schuldig gemaakt aan een zorg die zogenaamd ,door hun schuld te duur was geworden.
*

Ook liet U toe dat er een forse greep in de pensioenpotten werd gedaan..en zo sluisde U nog eens 30 miljard in de algemene tekorten.
*

U liet ook nog eens toe dat de Zorgverzekeraars hun miljarden winst in een speciale door Schippers gemaakte buffer, weg konden sluizen!!

*
60% van de Nederlanders, Uw kiezers geeft aan geen deel van Europa meer te willen zijn, en toch jast U alles er gewoon door!!
*

U deed daar met z'n allen helemaal niets aan..!! Het Volk wordt door U geminacht! 
*
Inmiddels zitten er meer dan 2 miljoen mensen onder de armoedegrens in Nederland!! ... en dat heeft niet alleen te maken met deze regering, maar met U allen!!
*

Binnenkort kan elke partij de claims van honderdduizenden burgers verwachten!!

Jeannette Poorter - (voormalig directeur van Artemis-inspiratie)
Lijsttrekker van de Omkering

 

Dan wil ik u nog de link geven naar dit artikel. Lijkt me ook vrij duidelijk.

 

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/01/massale-fraude-en-misdaad-in-de-farmaceutische-industrie/#.Vcj2fXgV4XD

 

 

Ik zou nog veel meer informatie kunnen doorsturen over wat er allemaal mis is, maar daar heb ik geen zin in. U kunt zelf ook op zoek gaan. Dit lijkt me meer dan voldoende om mij niet te achtervolgen alsof ik een crimineel ben, terwijl dat ergens anders gezocht moet worden.

 

Ik dank u voor uw aandacht en verblijf in het volste vertrouwen dat ook u de ogen open gaan en u uw eigen wijsheid aan zult spreken en te voelen wat diep van binnen waarheid is.

 

Met vriendelijke groet,

 

Petra Meijer

Zuidlaren

 

 

Update 27 augustus brief van de deurwaarder:

Of ik het openstaande 'verschuldigde' bedrag van 137.50 met daarover heen 0,77 cent rente en 40 euro incassokosten en ook nog btw van 8,40 binnen 5 dagen wil overmaken wegens wanprestatie. Zo niet, dan zal de zaak in rechte aanhangig worden gemaakt. Wel heb ik weer tijd om binnen 5 dagen bezwaar in te dienen. 

 

 

Update 29 augustus bezwaar gestuurd naar de deurwaarder:

Dossiernummer 215144700

 

Beste medemens,

Aangezien u en 'zorgverzekeraar' Menzis volkomen voorbij blijven gaan aan mijn dringende verzoek, zoals ik hiervoor al heb beschreven in het schriftelijk contact dat er was, beroep ik mij nogmaals op een bezwaar welke ik bij deze doe.

Ik, soeverein en onafhankelijk mens van binnen uit, beroep mij op het vrije recht van de mens om mij niet te 'verzekeren' bij Menzis. En ik, als soeverein en onafhankelijk mens gaat dan ook niet het zogenaamde 'verschuldigde' openstaande bedrag betalen. Nogmaals, ik heb geen schuld. De enige schuldige in deze is Menzis. De enige die aan wanprestatie doet is Menzis, ik niet, want ik presteer prima! En meer dan dat zelfs.

Het bedrag dat u van mij wilt vorderen staat in geen enkel opzicht tegenover de schuld die Menzis aan mij heeft, maar ik zal genoegen nemen met het feit dat Menzis mij hiervan zal vrijwaren.

Mocht Menzis alsnog een rechtszaak hiervan maken, dan ga ik voor die rechtszaak.

Ik kom dan met veel bewijzen, ook welke ik nog niet heb vrij heb gegeven. En dan zal ik ook heel veel mensen hierbij betrekken die achter mij durven te staan. Ik neem dan wederom mijn rol als klokkenluider dan op mij en zal zaken naar voren brengen, waardoor ik in staat ben om het eerste dominosteentje om te laten vallen in de hele zogenaamde 'ziektekostenverzekeringen'. De gevolgen zijn dan voor Menzis. Dit is geen bedreiging, maar een feit.

Zelf ben ik er voor om dit pad aan ieder persoonlijk over te laten en ieder zijn of haar soevereiniteit en onafhankelijkheid voor zichzelf te bewijzen en op zich te nemen, maar als dit niet mogelijk is, omdat u allen mij niet wil horen, mij niet respecteert in mijn zijn, dan doe ik dat anders. Mij grofweg telkens alleen maar bedreigen is blijkbaar heel makkelijk, maar dan kom ik ook met hetere hangijzers.

Ik ben zelf nooit de beroerdste geweest om oplossingen te delen en te bekijken, maar voor mij zijn vele maten nu heel erg vol en ik zal ook werkelijk niet schromen om dan alles uit de kast te halen wat nodig is en ik kan dan ook zeker de allerberoerdste persoon zijn die er maar te vinden is, want ik kan werkelijk niet meer tegen al het onrecht wat er is. In plaats van het feit dat u mensen toejuicht die het heft zelf in handen nemen wat gezondheid en welzijn betreft en daarover medemensen informeert, breekt u alleen maar af.

Het blijft gaan om geld verdienen ten koste van die gezondheid, terwijl Menzis iets anders pretendeert. Dat heeft niets maar dan ook helemaal niets met gezondheid te maken. Dit heeft te maken met mensen ontkrachten en dan ook nog die mensen die er hard aan werken om het wel goed te doen nog een trap na te geven en daarmee die mensen vrij baan te geven die er een potje van maken. Wie is hier aansprakelijk voor wanprestatie?! Ik per definitie niet!

Ik zal, als dat dan nodig is, niet schromen om er dan ook alles uit te halen wat er in zit om schadevergoedingen te verkrijgen voor mijzelf en al diegenen die achter mij staan.

U kunt op dit moment nog kiezen of delen, wat inhoudt dat ik nogmaals van u vraag mij niets meer te laten betalen en dat dit een afgesloten zaak is, zodat ik ook weer verder kan en u ook.

Onder dit eigen verhaal stuur ik u ook de brief die door meer dan 20.000 Nederlanders vanaf 1 september a.s verstuurd zal gaan worden.

 

Ik wens u oprecht een prettige dag.

 

Met vriendelijke groet,

 

P. Meijer

 

 

Zorginstituut Nederland

Tav. Mw. Drs.I.A.M.Hensen ( hfd afd. Verzekering Burgers)

Postbus 320 1110 AH Diemen

 

Datum 1-9-2015

 

Geachte mevrouw Hensen,

 

Ik betaalde elk jaar weer braaf mijn AWBZ –premie, en met mij ongeveer 13 miljoen Nederlanders. Kortgeleden werden we echter wakker geschud door een prachtig onderzoek, uitgevoerd door H.van Gerven ( huisarts en Sp-kamerlid) die ons haarfijn uitlegde dat wij maar liefst 76 miljard Euro teveel hebben betaald.

 

Vanaf 2001 waren de premieopbrengsten hoger dan de zorguitgaven. Dat betekent dat voor het jaar 2013 zes miljard Euro van de opgebrachte premies van 34 miljard Euro niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven.

 

In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media.

 

In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven. Natuurlijk waren wij..Nederlanders, solidair met de arme ouderen, die de schuld kregen van de veel te dure Zorg. Echter toen ik dit onderzoek onder ogen kreeg, begon ik daar anders over te denken en daarom claim ik dan ook 5.400 Euro aan teveel betaalde AWBZ.

 

U kunt dit bedrag overmaken op rekening nummer …………

 

Hoogachtend,

 

Update 1 november 2015

 

Na heen en weer gesteggel met deurwaarder en Menzis en niets verder komend dan alleen maar oeverloos gezeik en niet gehoord worden, heb ik dan toch besloten de strijd te staken. Dwz ik ga geen rechtszaak openen. Veel te vermoeiend. Ik kan beter die dingen gaan doen waar mensen wat aan hebben en dat doe ik dus ook. 

 

Wel ga ik daarvoor naar het buitenland vertrekken, want in NL krijg ik geen poot aan de grond in niks van alles wat ik zoal de laatste jaren ontdekt heb. Dan niet, dan ergens anders aan de slag. 

 

Inmiddels hoop ik dat anderen het stokje overnemen van dit belachelijke gedoe en dat er eens een einde komt aan deze wanpraktijken.