De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Ziekte is genezing » Healingmethodes » Gedachtekracht

Het bestuderen van het werk van Masaru Emoto en zelf proeven daar mee doen, geeft goed aan wat je met gedachtekracht kunt. Hieronder eerst een ietwat gedateerd artikel, wat betreft jaartallen, verder hele goede info, met allerlei links en onderaan de bijpassende foto's, over het werk van Emoto met video en daarna nog een artikel over je gedachtelichaam. Door deze combinatie krijg je het inzicht dat je je lichaam ook kunt helen met gedachtekracht en eigenlijk zijn alle andere hulpmiddelen daar ook voor. De intentie, de kracht van je gedachten zijn enorm sterk en bepalend voor je leven. Ook hiertussen weer info over het effect van muziek. 

 

Bron: http://www.annemiemestdagh.com/masaruemoto.html

 

Wat een prachtig onderzoek van Masaru Emoto. Hij laat met zijn onderzoek zien dat onze gedachten, gevoelens, intenties en emoties invloed hebben op water. Onze gedachten zijn  zo sterk dat wij het structuur van water kunnen veranderen. En aangezien ons lichaam meer dan 70% uit water bestaat…

 

Mararu Emoto, invloed intenties, gevoelens en emoties op water

Onze gevoelens, emoties en intenties zijn vormen van energie, trillingen, die invloed uitoefenen op de materie, in positieve dan wel negatieve zin.  We zijn ons hier zelden van bewust. Een aantal van jullie zal het niet eens geloven.  De onderzoeken van Masaru Emoto maken dit zichtbaar.

Masaru Emoto begon zijn onderzoek met het bekijken van de kristalstructuren van water uit diverse gebieden. Schoon bronwater liet onder de microscoop  een prachtige kristalvorm zien, leidingwater en vervuild water een verbrokkelde of vervormde structuur. Hij bevroor de resultaten en maakte hier foto’s van.

Vervolgens ging hij experimenteren met geluid, bijvoorbeeld met klassieke muziek en rockmuziek.  Bij klassieke muziek werden prachtige waterkristallen gevormd, bij luide rockmuziek trad vervorming op.

Het experiment breidde zich uit met het uitspreken van woorden. Bij woorden als liefde en dankbaarheid vormde het water harmonische structuren. Bij woorden als haat en woede trad er vervorming en verwarring op, viel de structuur uiteen. Emoto heeft honderden woorden getest,  maar liefde en dankbaarheid gaven de mooiste kristallen.

Kristallen werden niet alleen gevormd door het uitspreken van woorden, door de geluidstrillingen. Ook het plakken van etiketten op een glas water met teksten als ‘ik hou van jou’ en ‘ik haat je’ had hetzelfde effect op de waterstructuur.

Emoto legde tevens rijst in diezelfde glazen water. De rijst met het etiket ‘ik hou van je’ fermenteerde keurig, de rijst met het etiket ‘ik haat je’ rotte weg en begon te stinken. Trouwens, rijst in het glas water dat volledig werd genegeerd, rotte nog veel harder!  Je kan dit experiment thuis zelf uitvoeren.

Dit alles betekent dat we met onze gevoelens, emoties en intenties  de materie, de vorm, beïnvloeden. Positieve emoties, gevoelens en intenties geven een harmonieuze kristalvorm, negatieve emoties doen de vorm em structuur teniet.

Je kan materie, dus ook je eigen lichaam en dat van anderen, gezonder maken met positieve intenties, gevoelens en emoties, de structuur verbetert dan.  Omdat kristalstructuren harmonieuzer en krachtiger zijn, wordt de vorm ook langer gehandhaafd. Dit betekent dat je lichaam langer gezond blijft.

In healing wordt onder meer gebruik gemaakt van de positieve beïnvloeding van iemands gezondheid door middel van positieve energie of trillingen.  Emoto zelf heeft de werking van healing aangetoond door zeer vervuild water te healen. Onder invloed daarvan veranderde de lelijke structuur van het vervuilde water in een prachtige kristalvorm.

 

Bron: http://www.reneemerkestijn.com/blog-van-impasse-naar-inspiratie/masare-emoto-invloed-intenties-gevoelens-en-emoties-op-water-

 

Water houdt van Mozart

Masaru Emoto

Water heeft een geheugen. Japanner Masaru Emoto heeft dat inzichtelijk gemaakt door in uiteenlopende situaties kristallen van water te fotograferen. Naast een luidspreker met hardrock of juist Mozart, voorzien van een etiketje met ‘dankjewel’ of juist ‘duivel’. Klanken, woorden en zelfs gedachten blijken invloed te hebben op water.

Water heeft een geheugen en wordt beïnvloedt door zijn omgeving. Dat betoogt de Japanner Masaru Emoto in zijn boek The Message From Water. In dat boek beschrijft hij talrijke experimenten met water waarbij het water steeds tot vijf graden onder nul bevroor, zodat hij met een microscoop de ijskristallen kon fotograferen om het effect van de experimenten vast te leggen. Kristallen zijn vaste stoffen, waarin de atomen en moleculen via ordelijke rasterstructuren met elkaar zijn verbonden. De ordening toont – op voor het blote oog zichtbare wijze – de processen op atomair niveau. Emoto ontdekte dat waterkristallen een tendens vertonen om op een ordelijke manier tot een bepaalde structuur te kristalliseren. Het resultaat van die chemische en energetische veranderingen wordt zichtbaar in bevroren water.

Wat blijkt? Schoon water uit bergbeekjes vormt prachtige zeshoekige kristallen, terwijl vervuild water over het algemeen helemaal geen kristallen vormt. Water uit plaatsen waar diamant werd gewonnen, laat bij kristallisatie diamantstructuren zien. Water uit de bron in Lourdes lijkt op een rozenkrans. Interpretatie van de onderzoekers kan hier geen rol hebben gespeeld. De foto’s werden genomen door specialisten die niet van tevoren wisten waar het water vandaan kwam.

Emoto concludeert dat water als een soort vloeibare bandrecorder werkt, die de omgeving in zich opneemt en reflecteert.
Dat is niet alles. Water reageert ook op geluid. Water in de buurt van zachte klassieke muziek van Mozart liet een helderder kristal zien dan water dat onder dezelfde omstandigheden in een omgeving met hardrock muziek werd geplaatst. En wat voor muziek geldt, blijkt ook voor taal te gelden. Emoto en zijn team plakten etiketten met getypte woorden en spreuken op flesjes gedestilleerd water en lieten die vierentwintig uur staan. Eerst met Japanse woorden, later ook met Engelse en Duitse.

De onderzoekers – van wie sommigen niet eens wisten wat die Duitse woorden op de etiketten betekenden – stuitte in alle drie de talen op merkwaardige verschillen, die onderling wonderwel overeen kwamen.
Emoto verklaart het als volgt: ‘Je kunt het alleen begrijpen als je denkt in termen van vibratie; als je woorden niet ziet als uitvindingen van mensen, maar als levende fenomenen. Volgens mij verwijzen klanken naar de vibraties in de natuur. Zo zijn woorden ontstaan. Woorden zijn gemaakt naar de trillingen in de natuur.

Steeds weer bleken de testen tot dezelfde resultaten te leiden: water ‘luistert’ naar woorden, emoties, gedachten en ontvangt trillingen van lettertekens. Liefde en haat, dankbaarheid en begrippen als ‘ziel’, ‘engel’ en ‘duivel’ weerspiegelen zich in de vorm van het waterkristal. Hetzelfde woord in verschillende talen geschreven, liet – onder verder gelijke omstandigheden – vrijwel identieke kristalbeelden zien.
Intussen experimenteren Emoto en zijn medewerkers er lustig op los.

Water dat voor de televisie wordt geplaatst, toont – vooral – verwarde patronen; met name bij politieke debatten. Water waaraan door middel van elektromagnetische trillingen etherische bloemenolie is toegevoegd, laat het patroon van de betreffende bloem zien. Water bleek ook ontvankelijk voor meditatie, gebeden en helende energie die vanaf grote afstand via gedachtekracht wordt gezonden.

 

Bron: http://nl.odemagazine.com/doc/0061/water-houdt-van-mozart/

 

De boodschap van water

De kern van Viktor Schaubergers ‘natuur-getrouwe’ ideeën over water waren in zijn tijd en tot voor kort moeilijk bewijsbaar. Resultaten van onderzoek in de laatste 10 jaar bevestigen z’n gelijk en steeds meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat we eigenlijk nog weinig wisten over het wezenlijke van water. Met name de rol van water als informatiedrager. Onze kennis en het beeld dat we over gezond water hebben wordt tot heden bepaald door de kennis van de fysische en chemische eigenschappen van water die is verkregen met onderzoek van de materie. Echter, het wezenlijke van water komt tot uiting in de energetische kwaliteit ervan.

Clustering en structuur van water

Tegenwoordig weten we dat de kwaliteit van water mede afhankelijk is van z’n clusterstructuur. De energetische zuiverheid is onder andere terug te voeren tot de natuurlijke structuur van water.
Meerdere watermoleculen (H2O) kunnen zich met elkaar verbinden tot zogenaamde waterstofbruggen, ook wel waterclusters genoemd. Water bestaat uit een combinatie van vrije ongebonden watermoleculen en waterstofbruggen.
Door onder andere de wijze waarop de waterstofatomen en het zuurstofatoom met elkaar zijn verbonden en de eigenschappen van het watermolecuul kan de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd heel verschillend zijn.
De energetische kwaliteit is onder andere afhankelijk van de mate waarin waterstofbruggen in water voorkomen in verhouding tot het aantal vrije moleculen, maar ook van de grootte van deze waterstofbruggen en van de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd.

De trillingsfrequenties in water

Water is in staat trilling-informatie op te slaan. Dit is bekend en wordt gebruikt in de natuurgeneeskunde, maar is in de medische wereld nog niet algemeen geaccepteerd. Deze trillingsinformatie kunt u heel breed zien. Zo heeft Dr. Ludwig aangetoond dat iedere stof die in water terecht komt z’n blauwdruk in de vorm van trillingsfrequentie(s) aan het water afgeeft. Ook de elektro-magnetische trillingsfrequenties van het lichtnet (50 Hz), TV, computerbeeldscherm, mobiele telefoonnet, radarapparatuur enz.(elektro-smog) worden in water opgeslagen. Deze trillingen, die over het algemeen belastend zijn voor lichaamsprocessen van de mens kunnen alleen met watervitalisering geneutraliseerd worden. Er is geen enkele filtermethode die dat kan, ook destilleren niet.
Naast trillingsfrequenties van ( schadelijke ) stoffen en elektrosmog kunt u ook licht en geluid als trillingsinformatie zien. En wat denkt u van de subtiele informatie van affirmaties, geschreven tekst, symboliek bv via Reiki etc etc ?

Aantoonbaarheid

Er zijn inmiddels vele methoden waarmee de energetische facetten van water kunnen worden aangetoond. Een wel heel aansprekende methode is toegepast door de Japanse onderzoeker Masaru Emoto. Aansprekend, omdat door middel van prachtige kristal-beelden getoond kan worden dat water reageert op heel subtiele informatie van buiten af. Onderstaand een artikel dat het werk van Emoto beschrijft, alsmede een oproep om mee te doen aan een wereldwijd experiment.

 

De boodschap van water  ☼  Water als boodschapper - Het werk van Emoto

Het is ruim 3 ½ jaar geleden dat Masaru Emoto het boek “The Messages of water”heeft uitgebracht. Het boek is volledig gevuld met prachtige foto’s van beelden van kristalvorming in water. Subtiele energie, zoals muziek, woorden en gebed, drukt zich uit door middel van kristalvorming in de materiele structuur van water. In het tijdschrift Spiegelbeeld (mei 2000) hebben we er ruim aandacht aan besteed, want het werk is grensverleggend en toont overtuigend aan dat water een informatiedrager is.
En de wereld wordt zich dat bewust! Het eerste boek van Emoto, is gepubliceerd met begeleidende tekst in het Japans en Engels. Inmiddels is het uitgebracht in 12 verschillende talen.

Ook de Nederlandse versie is verkrijgbaar. Eind 2001 is deel 2 verschenen. (nog niet in het Nederlands ). Maart jl. waren er 500 duizend boeken verkocht.
Een van de fascinerende gevolgtrekkingen uit het onderzoek van Emoto is de invloed van gedachten en meditatie op water. Op basis daarvan wordt er op 25 juli as, de dag buiten de tijd volgens de Maya-kalender, een wereldwijd experiment gedaan. Daarbij wordt iedereen opgeroepen om door middel van gedachte of meditatie al het water op de aarde en in ons lichaam te danken ( “dank je wel”) en liefde ( ‘ik houd van je’) te schenken. Het nut daarvan zal u in dit artikel duidelijk worden als we meer over het onderzoek van Emoto vertellen

Geïnspireerd door de altijd verschillend vormen in sneeuw en ijskristallen kwam de gedachte bij Emoto op, dat het verschil tussen zuiver en vervuild water in de ordening van atomen en moleculen van het water tot uitdrukking zou moeten komen en dus in de kristalvorm van bevroren water. Zijn methode van onderzoek is relatief eenvoudig. Van iedere soort te onderzoeken water worden 50 tot 100 glazen schaaltjes met een druppel water gevuld. Deze schaaltjes wordt in een vriesruimte gebracht van – 25 graden Celsius. Daarna wordt, in een ruimte met een temperatuur even onder het vriespunt, het schaaltje geplaatst onder een microscoop die is uitgerust met een fotocamera.

De bevroren waterdruppel ontdooit en tussen -5 en -3 is er een moment dat er onder de microscoop zichtbaar een kristalvorm ontstaat. In korte tijd groeit een kristal en in die seconden kan de vorm of structuur ervan met de camera vastgelegd worden. Van de 50 tot 100 schaaltjes die zo onderzocht worden zijn er maar een beperkt aantal waarvan de foto’s een duidelijke kristal vertonen. De mooiste worden voor publicatie gebruikt.

Negen jaar geleden deed Emoto z’n eerste experimenten met deze methode. Sindsdien zijn veel soorten water onderzocht. Eerst simpel vanuit de overtuiging dat vergelijking van verschillend soorten water een kwaliteitsaanduiding zou kunnen geven. Later meer experimenteel, waarbij het onderzochte water wordt beïnvloed door subtiele energie, zoals muziek, woorden, gedachten, beelden en meditatie.
Er zijn vele interessante aspecten te belichten aan de hand van het uiterlijk van het gevormde kristal of de wijze van kristalvorming bij verschillende soorten water.
Bij vergelijking van de vele soorten leidingwater in de wereld, blijkt onder andere dat zodra er zuivering van water plaatsvindt waarbij alle micro-organismen in het water gedood worden ( o.a. toevoeging van chloor ) er een verwrongen of beschadigd kristal ontstaat.

Onderzoek van water uit vele bronnen, toont beelden waarbij de kristallen allemaal fraai zijn, hetgeen te verwachten is bij oorspronkelijk natuurlijk water. Toch zijn er bronnen waar de prachtige kristallen van onderzoek van 6 jaar geleden niet meer gereproduceerd kunnen worden. Waarschijnlijk als gevolg van vervuiling door onder andere verbranding van fossiele brandstoffen, atoomenergie, landbouwgif, elektrosmog en lozing van afvalwater. Dat wordt ook bevestigd in de kristalvormen van watermonsters die op verschillende plaatsen uit dezelfde rivier, van bron tot riviermonding, zijn genomen: Bij de bron mooi, bij de monding vreselijk. Van vele soorten regenwater geldt hetzelfde. Emoto heeft echter ook ervaren, dat regenwater uit hetzelfde gebied, maar dan jaren later opnieuw onderzocht, veel mooiere kristalvormen toont. Emoto zelf houdt er rekening mee dat het groeiend bewustzijn op water daarvoor verantwoordelijk is. Als je de resultaten van de subtiele beïnvloeding van water in ogenschouw neemt is dat niet ondenkbaar. 

Muziek is emotie en de beïnvloeding van water door muziek geeft indrukwekkende kristalbeelden. Van een chaotische structuur bij heavy metal muziek tot prachtige indrukwekkende vormen bij harmonische en klassieke muziekstukken. Als je beseft dat een mens voor 70 % uit water bestaat, dan moet het bij het zien van de kristalvormen bij deze experimenten toch tot ons door gaan dringen dat ook onze eigen lichaamsvloeistoffen zo beïnvloed worden!

 

Nog subtielere informatie

De resultaten van de experimenten waarbij water wordt beïnvloed met woorden ( woord of tekst, geschreven op papier dat is geplakt op een flesje water) doen ons dat nog meer beseffen. Ter illustratie in onderstaande afbeelding de kristalvorm van “do it”( doe het !), de gebiedende wijs waar iemand zich boven de ander stelt. In afb. 2 de tekst “let’s do it” ( laten we dat doen ), waarbij gelijkheid en respect voor de ander in de tekst ligt opgesloten. 

Dit voorbeeld is gekozen, omdat gebleken is dat alles waarvan je kan zeggen dat het in overeenstemming is met de schepping ( integriteit, respect, liefde, dankbaarheid ) prachtige kristalvormen geeft. Daarentegen leiden woorden of teksten met de tegenovergestelde strekking (ook scheldwoorden ) tot zeer verwrongen of ‘beschadigde’ kristalvormen. Denk eens in wat dat zegt over ons taalgebruik naar elkaar en de beïnvloeding van elkaars lichaamsvloeistoffen ? Het is goed om daar bewust van te worden.

De beïnvloeding van water door menselijke emotie wordt geïllustreerd door voorbeelden van water te onderzoeken uit het gebied waar een aardbeving had plaatsgevonden. In het dichtbevolkte gebied bij Kobe in Japan bij de grote aardbeving in 1995 was het kristal van het leidingwater een dag na de beving vreselijk terwijl pas na drie maanden een herstel te zien was. Bij een zwaardere aardbeving in Japan, een aantal jaren later in een dunbevolkt gebied was het water na een dag al behoorlijk hersteld. Het lijkt alsof de emotie van de -maanden lang- zwaar op de proef gestelde bevolking óók van invloed was op het water. Pas toen er verlichting kwam in de situatie van het gebied, herstelde ook het water.

Bij het vervuilde water van een stuwmeer in Japan heeft de voornaamste priester van een tempel een uur gebeden. De kristalvorm van het water direct na het gebed is prachtig. Het siert de omslag van het eerste boek van Emoto.

 

Verschillende waterkristallen

Dit soort experimenten en de overtuiging van de kracht van ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’, twee woorden die in alle talen geschreven prachtige regelmatige 6-hoekige kristallen vormen, hebben geleid tot experimenten waarbij groepen mensen zich met deze energie afstemmen of mediteren op het water van meren. De foto’s links tonen u het voorbeeld van”dank je wel naar het water” van een groep van 350 mensen, staande voor Lake Biwa in Japan , een sterk vervuild meer. Het spreekt voor zich. Het toont aan dat ons bewustzijn water beïnvloed. Dat wordt krachtiger als velen met dezelfde intentie van bewustzijn zich daar op richten.

 

De betekenis van water voor uw gezondheid

Het werk van Masaru Emoto licht weer een stukje van de sluier op van het wezenlijke facet van water om informatie op te slaan en te transporteren. Deze subtiele informatie drukt zich uit in de materie. Nog belangrijker is, dat aangetoond wordt dat water verandert onder invloed van heel subtiele informatie. En wij bestaan voor 70 % uit water !!! Hoe denkt u dat ons lichaam en alle bouwstenen, van cel tot orgaan, die doordrenkt zijn met water daarop reageren ?

 

De werking van water 

Water is een essentieel element bij alle functies in ons lichaam. Over het algemeen staan we alleen maar stil, of lijken we belang te hechten aan de transportfunktie van water ten behoeve van de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor de energie- en informatie overdracht die noodzakelijk zijn voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel. Het wezenlijke van ‘water’ speelt daarbij een essentiële rol, die door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend, omdat water alleen op z’n chemische en biologische samenstelling en functioneren wordt onderzocht. De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk lichaam(-en) staat pas in de kinderschoenen.

Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijven uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75 % van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intra-cellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven.

Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert als het basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymphebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen

 

Wat is goed water

Zoals reeds geschreven blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door (conventionele) zuivering volledig ( 100 %) zijn verwijderd, vóór … en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegerekend te kunnen worden aan de stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden.

Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die in het water aanwezig geweest zijn: het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillingsbelasting. Dit geldt ook voor de elektrosmog. Deze trillingen hebben een belangrijke invloed op onze lichaamsprocessen. Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.

 

Regeneratie van water

Er zijn methoden die de -schadelijke- trillingen in water teniet kunnen doen en water energetisch z’n levensopbouwende krachten weer teruggeven. Natuuronderzoek vormt de basis van deze methoden.

Gebaseerd op ideeën van Schauberger is er een methode waarbij het water uitsluitend op speciale wijze wordt gewerveld met een spiraalvormige, naar binnen gerichte beweging ( implosie – vortex ). Gebaseerd op het herinneringsvermogen van water kan er ook energetisering van water plaats vinden als het wordt geleid langs energetische dragers, waarbij door overdracht via resonantie het water wordt behandeld. Van groot belang bij de keuze van de energetische drager is de kwaliteit voor gezondheid en de blijvende werking van de resonantieoverdracht.

De natuurlijke weg door bergbeken en aarde-gesteentes die bronwater gaat voordat het in de bron ‘te voorschijn’ komt kan ‘natuurgetrouw’ gerealiseerd worden met werveling in combinatie met overdracht door resonantie waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energetische dragers (waaronder de energie van edelstenen en kristallen). Deze natuurlijke methode zorgt voor een stabiel, goed houdbaar water zonder schadelijke trillingsfrequenties en met een hoge bio-energetische waarde van ca. 33.000 Bovis. Deze ‘natuurgetrouwe waterbehandeling kan gerealiseerd worden in een apparaat dat centraal in het waterleidingsysteem gemonteerd kan worden.

Van belang is het te weten en zich te realiseren dat de regeneratie van water met deze methoden vrij is van kunstmatige technieken zoals magneten, elektriciteit of chemicaliën. Methodes voor waterbehandeling die gebruik maken van kunstmatige technieken kunnen ‘een water’ realiseren dat weliswaar verbeteringen of impulsen aan het lichaam geeft, maar in feite dan geschikt is voor therapeutisch gebruik, voor een beperkte periode, omdat het tegennatuurlijk is

Gezond water voor dagelijks gebruik, jaar in – jaar uit, dient de natuurlijke structuur van water te bezitten en wordt verkregen met ‘natuurgetrouwe’ behandelingsmethoden zonder kunstgrepen of grofstoffelijke krachten. Het zal duidelijk zijn dat baden en douchen met energetisch zuiver water net zo belangrijk is als drinken, omdat hierbij zowel het fysieke lichaam ( via ons grootste orgaan, de huid ) als de energielichamen rechtstreeks worden geschoond ! Kortom: natuurlijk levend vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam. Vitaliseren maakt water tot het krachtige levenselixer zoals het bedoeld is en van oudsher wordt gezien, onmisbaar voor een gezonde levenswijze.

En u doet zelf de rest !

 

 

 

 

Bron: http://www.gedachtelichaam.be/gedachtekracht.html 

 

Gedachtekracht

Wist je,

dat je geen enkele van je gedachten geheim kan

houden voor het hiernamaals?

Wat zou er allemaal niet mogelijk worden met gedachtekracht, wanneer je eenmaal weet dat het precies gedachten zijn die aan de oorsprong van dit heelal liggen; dat het onze gedachten zijn die ons voortdrijven in onze evolutie, en dat het onze gedachten zijn die al ons lief en leed hier op aarde bepalen?
Gedachten zijn vanuit een bepaalde invalshoek bekeken sterker dan de zwaartekracht, sterker dan de electro-magnetische kracht, of sterker nog dan de nucleaire kracht. Wat zou er dan met gedachtenkrachteigenlijk niet kunnen verwezenlijkt worden?

Maar natuurlijk moet je eerst al de wetten en de regels van deze kracht leren kennen om er ook mee kunnen om te gaan, want de kracht heeft zo haar eigen regels waaraan ze gehoorzaamt voordat ze in werking treedt.
Maar één ding is absoluut zeker: er gebeurt op deze aarde helemaal niets zonder gedachtenkracht! Deze kracht is immers overal en altijd aanwezig! 
Iedere zin die je uitspreekt, iedere daad die je verricht heeft in oorsprong eerst een gedachte aan de basis. En zelfs wanneer jij een gedachte hebt maar er niets mee doet, dan nog gaat de kracht van deze gedachte niet verloren. Ze gaat dan naar personen die op dezelfde golflengte van die gedachte zitten, en die bereid zijn om er wel wat mee aan te vangen.

Gedachtekracht is een heel complexe kracht, en gaat helemaal samen met het respecteren van iedersvrije wil. "Ieders wil is wet" is een natuurwet in dit universum! En binnen het kader van ieders wil zoekt gedachtekracht naar een manier om iedereen toch zijn zin te geven.

Je hebt er geen flauw idee van welk een complex web van gebeurtenissen er in werking treedt wanneer gelijk wie van ons, gelijk welke gedachte heeft.
Gedachtenkracht is op die manier dan ook een heel gevaarlijke kracht, omdat ze nu eenmaal slimmer is dan gelijk wie op aarde, omdat ze veel meer mogelijkheden kent dan gelijk wie op aarde ooit zou kunnen uitdokteren, en omdat niemand bijgevolg de juiste uitwerking van een gedachte volledig kan voorspellen!

Gedachten, of ze nu goed of slecht zijn, hebben altijd voor iemand gevolgen! Alleen weet je nooit voor wie!

Een klein voorbeeldje kan ons over de werking van gedachtekracht al heel wat duidelijk maken.

Een arbeider is al jaren werkzaam in een groot bedrijf. Iedere dag opnieuw doet hij zijn job zo goed als hij kan, maar toch, door de vele jaren is de fut er wat uitgeraakt. Het werk is voor hem een automatisme geworden en hij put er dan ook niet zo heel veel vreugde meer uit.
Natuurlijk heeft hij dit al eens met zijn werkgever besproken, maar die had maar weinig oren naar wat de man te vertellen had. De werkgever is heel blij met de man, want hij kent zijn werk door en door, en hij levert hem goede diensten en een flinke winst op. Hij heeft er dan ook geen oren naar om hem ergens anders te plaatsen, of om hem eens andere verantwoordelijkheden te geven. Zo gaan de maanden langzaam voorbij.

Natuurlijk veranderen de gedachten van de werknemer niet met het verstrijken van de tijd. Hij denkt: "ik heb hier geen zin meer in, ik wil dit niet meer doen!" En ergens denkt hij ook: "als ik de kans krijg, dan zoek ik mij ander werk, en ben ik hier weg!"
De werkgever denkt er uiteraard anders over: "die man is hier in dit bedrijf op zijn plaats, hij doet zijn werk goed, en ik heb daardoor heel wat minder last op de werkvloer. Bovendien zijn de goede arbeiders niet zo heel dik meer gezaaid, en ik wil hem dan ook houden waar hij is. Hij moet maar blijven!"

We zitten dus momenteel met twee compleet tegenovergestelde ideeën, en volgens de wet van de vrije wil moet elk van hen zijn zin krijgen. En het universum gaat voor hen dan ook op zoek naar een oplossing!

En dus krijgt de werknemer een ongeval op het werk!

Op deze manier hebben beiden nu hun zin gehad. De arbeider hoeft niet meer te gaan werken, want hij is voor vele weken in ziekteverlof, en de werkgever behoudt zijn arbeider in dienst zoals hij dat wou. Beiden zonden heel sterke gedachten uit, en het universum heeft voor hen een oplossing gezocht die hen beide zou tevreden stellen. Geen van beide heeft immers iets over een ongeval gedacht of gezegd, en dus was deze mogelijkheid opengebleven voor het universum om er een oplossing mee te bewerkstelligen. 
Gelukkig was het geen al te zwaar werkongeval, want het universum had nog heel wat meer mogelijkheden om uit te kiezen!. Ook de dood van een van beiden zou bijvoorbeeld een mogelijke oplossing zijn geweest, als bij een van hen hun gedachtekracht ook maar enigszins die richting was uitgeweest!
Voor het universum bestaat er immers geen dood, doch alleen maar een overgang naar een nieuwe ontwikkelingsfase, en het kan de dood dan ook gebruiken om een situatie op te lossen.

 

Gedachtekracht is dus een heel gevaarlijke kracht! Niet in het minst omdat de kleinste gedachte die je hebt een hele resem van acties en reacties in gang kan zetten bij mensen die je niet eens kent, zodat jij uiteindelijk toch je zin zou krijgen. En natuurlijk vind je dat helemaal niet erg zolang je zelf maar aan het langste eind trekt!!

Maar dit is wel buiten de wetten van het universum gerekend, want alles wat je bewust of onbewust aan anderen aandoet komt ooit naar jou terug! Daar zorgt de eeuwige kringloop van reïncarnatie voor!

Ik heb hier dan ook een eerder somber voorbeeld van gedachtekracht aan u voorgelegd, omdat ik in het dagelijkse leven vaststel dat heel wat mensen die zich aan spiritualiteit willen wagen, deze wetenschap gaan gebruiken om er hun eigen leven mee te verbeteren in de maatschappij.

Aan iedereen dan toch deze waarschuwing:

Geen enkele, en ik herhaal het, geen enkele van je dwingende gedachten blijft zonder gevolgen voor andere mensen! De verantwoordelijkheid van die gedachten en hun uitwerking ervan ligt dan ook steeds bij jou! 
Niemand weet volledig welke de uitwerking van zijn eigen gedachtekracht zal zijn, gewoon omdat het vanuit onze situatie onmogelijk is om de diepste gedachten te kennen van iedereen die met uw gedachtekracht zal te maken krijgen.
In dit leven nog, of anders in één van uw volgende, krijgt u daarvan altijd de rekening gepresenteerd!!!!  Daar is geen uitzondering op zolang je in reïncarnatie blijft!

Dit is behoorlijk angstaanjagend voor ieder van ons, want wie maakt er nu eens geen fouten! Maar we moeten ons nu ook weer niet door onze angst laten leiden, want er is wel degelijk een uitweg uit deze situatie mogelijk. 
Je kan namelijk ook voorgoed de reïncarnatie vaarwel zeggen! 
Maar om dat te bereiken moet je wel eerst aan al de voorwaarden voldoen! En daarmee bedoel ik dan dat je moet bereid zijn om opnieuw de wereld van God als de jouwe te aanvaarden, in plaats van te willen dat de anderen jouw wereld aanvaarden.
"Aan de voorwaarden voldoen" klinkt misschien opdringerig en ruikt naar tirannie, maar zonder de juiste beslissingen te nemen zal je er heus niet komen! Daar mag u honderd procent zeker van zijn! Wij leven nu eenmaal onder de invloed van natuurwetten die wij bijlange nog helemaal niet doorgrond hebben!

 

Een klein voorbeeldje kan ons over de werking van gedachtekracht al heel wat duidelijk maken.

Een arbeider is al jaren werkzaam in een groot bedrijf. Iedere dag opnieuw doet hij zijn job zo goed als hij kan, maar toch, door de vele jaren is de fut er wat uitgeraakt. Het werk is voor hem een automatisme geworden en hij put er dan ook niet zo heel veel vreugde meer uit.
Natuurlijk heeft hij dit al eens met zijn werkgever besproken, maar die had maar weinig oren naar wat de man te vertellen had. De werkgever is heel blij met de man, want hij kent zijn werk door en door, en hij levert hem goede diensten en een flinke winst op. Hij heeft er dan ook geen oren naar om hem ergens anders te plaatsen, of om hem eens andere verantwoordelijkheden te geven. Zo gaan de maanden langzaam voorbij.

Natuurlijk veranderen de gedachten van de werknemer niet met het verstrijken van de tijd. Hij denkt: "ik heb hier geen zin meer in, ik wil dit niet meer doen!" En ergens denkt hij ook: "als ik de kans krijg, dan zoek ik mij ander werk, en ben ik hier weg!"
De werkgever denkt er uiteraard anders over: "die man is hier in dit bedrijf op zijn plaats, hij doet zijn werk goed, en ik heb daardoor heel wat minder last op de werkvloer. Bovendien zijn de goede arbeiders niet zo heel dik meer gezaaid, en ik wil hem dan ook houden waar hij is. Hij moet maar blijven!"

We zitten dus momenteel met twee compleet tegenovergestelde ideeën, en volgens de wet van de vrije wil moet elk van hen zijn zin krijgen. En het universum gaat voor hen dan ook op zoek naar een oplossing!

En dus krijgt de werknemer een ongeval op het werk!

Op deze manier hebben beiden nu hun zin gehad. De arbeider hoeft niet meer te gaan werken, want hij is voor vele weken in ziekteverlof, en de werkgever behoudt zijn arbeider in dienst zoals hij dat wou. Beiden zonden heel sterke gedachten uit, en het universum heeft voor hen een oplossing gezocht die hen beide zou tevreden stellen. Geen van beide heeft immers iets over een ongeval gedacht of gezegd, en dus was deze mogelijkheid opengebleven voor het universum om er een oplossing mee te bewerkstelligen. 
Gelukkig was het geen al te zwaar werkongeval, want het universum had nog heel wat meer mogelijkheden om uit te kiezen!. Ook de dood van een van beiden zou bijvoorbeeld een mogelijke oplossing zijn geweest, als bij een van hen hun gedachtekracht ook maar enigszins die richting was uitgeweest!
Voor het universum bestaat er immers geen dood, doch alleen maar een overgang naar een nieuwe ontwikkelingsfase, en het kan de dood dan ook gebruiken om een situatie op te lossen.

Gedachtekracht is dus een heel gevaarlijke kracht! Niet in het minst omdat de kleinste gedachte die je hebt een hele resem van acties en reacties in gang kan zetten bij mensen die je niet eens kent, zodat jij uiteindelijk toch je zin zou krijgen. En natuurlijk vind je dat helemaal niet erg zolang je zelf maar aan het langste eind trekt!!

Maar dit is wel buiten de wetten van het universum gerekend, want alles wat je bewust of onbewust aan anderen aandoet komt ooit naar jou terug! Daar zorgt de eeuwige kringloop van reïncarnatie voor!

Ik heb hier dan ook een eerder somber voorbeeld van gedachtekracht aan u voorgelegd, omdat ik in het dagelijkse leven vaststel dat heel wat mensen die zich aan spiritualiteit willen wagen, deze wetenschap gaan gebruiken om er hun eigen leven mee te verbeteren in de maatschappij.

Aan iedereen dan toch deze waarschuwing:

Geen enkele, en ik herhaal het, geen enkele van je dwingende gedachten blijft zonder gevolgen voor andere mensen! De verantwoordelijkheid van die gedachten en hun uitwerking ervan ligt dan ook steeds bij jou! 
Niemand weet volledig welke de uitwerking van zijn eigen gedachtekracht zal zijn, gewoon omdat het vanuit onze situatie onmogelijk is om de diepste gedachten te kennen van iedereen die met uw gedachtekracht zal te maken krijgen.
In dit leven nog, of anders in één van uw volgende, krijgt u daarvan altijd de rekening gepresenteerd!!!!  Daar is geen uitzondering op zolang je in reïncarnatie blijft!

Dit is behoorlijk angstaanjagend voor ieder van ons, want wie maakt er nu eens geen fouten! Maar we moeten ons nu ook weer niet door onze angst laten leiden, want er is wel degelijk een uitweg uit deze situatie mogelijk. 
Je kan namelijk ook voorgoed de reïncarnatie vaarwel zeggen! 
Maar om dat te bereiken moet je wel eerst aan al de voorwaarden voldoen! En daarmee bedoel ik dan dat je moet bereid zijn om opnieuw de wereld van God als de jouwe te aanvaarden, in plaats van te willen dat de anderen jouw wereld aanvaarden.
"Aan de voorwaarden voldoen" klinkt misschien opdringerig en ruikt naar tirannie, maar zonder de juiste beslissingen te nemen zal je er heus niet komen! Daar mag u honderd procent zeker van zijn! Wij leven nu eenmaal onder de invloed van natuurwetten die wij bijlange nog helemaal niet doorgrond hebben!

 

Wil je alle wetten en gevolgen van deze complexe kracht en van de reïncarnatie leren kennen, dan moet je zeker en vast het volgende eens goed overdenken:

Alles wat niet in de hemel is,
moet wel in de hel zijn.

Wanneer we gedachtekracht ten gronde ontleden, dan blijven er uiteindelijk maar twee mogelijkheden over:

*******  De eerste mogelijkheid is gedachtekracht toepassen op het niveau van onze aardse bezigheden. Dit zal altijd als resultaat hebben dat er verschuivingen optreden in onze aardse bezigheden, maar heeft ons duidelijk nog nooit in de hemel gebracht. Trek hieruit dus uw eigen conclusies. (dit vind je terug in het boek: "ons gedachtelichaam")

*******  De tweede mogelijkheid bestaat eruit om met je gedachtekracht te kiezen tégen de hel, door ze geen waarde meer te geven, en dus automatisch vóór de hemel. (dit wordt beschreven in het boek: "het gedachtelichaam voorbij", en "tranen voor broer")