De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

Leylijnen en krachtplaatsen. 

Als je eenmaal kunt voelen hoeveel energie ze kunnen geven, dan kom je er steeds weer op uit en merk je dat het behoorlijk helend kan zijn en dat ze enorm veel energie geven. Sommige leylijnen en krachtplaatsen zijn in de energie vervuild of worden misbruikt en dan voel je ook dat het niet ok is. Zelf ben ik iemand die aan kan voelen hoe een plek of lijn aanvoelt qua energie en kan er eventueel ook wat aan doen om ze weer 'los' te maken en de energie door te laten stromen. Het heeft heel wat jaren geduurt voor ik er achter kwam wat ik nou eigenlijk aan het doen was, maar ik zag ook steeds meer en daardoor heb ik het ontdekt. En door alles heen is mijn eigen energieveld enorm in trilling gestegen. 

Hieronder een artikel wat ik vond over leylijnen en krachtplaatsen. Er worden daarin een heleboel plekken genoemd, maar ook in de buurt zijn meestal wel plekken. Vooral in Drenthe zijn er veel en die zijn redelijk open. Hoe meer mensen met positieve energie daar lopen, hoe meer de energie gaat stromen en dan kun je behoorlijk wonderlijke dingen meemaken. De sluiers zijn daar dun, zoals ze dat wel zeggen. Het contact met en in andere tijdslijnen is daar sterker aanwezig. 

 

Tevens heb ik een video toegevoegd met eigen foto's van krachtplaatsen in Bretagne. 

 

Verder is het mogelijk je eigen krachtplaats te maken. Door middel van kristallen, andere stenen, planten en bomen, jouw intenties en jouw trilling kan je een heel krachtig veld maken. Je zult zien dat planten hierdoor beter groeien. Hoeg hoger jouw eigen trilling, hoe meer liefde je bezit, hoe beter alles reageert op jouw energieveld en andersom werkt dat natuurlijk ook. Met heel veel nieuwe krachtvelden van iedereen persoonlijk voegen we als het ware ook lijnen toe, vooral als je je concentreert op het verbinden met elkaar. Dat kan dan weer in meditatie en via de juiste intentie. 

 

 

Bron: http://www.othela.nl/page/leylijnen-en-krachtplaatsen

 

Van oudsher zijn mensen gefascineerd geweest door het idee van paden die de wereld bestrijken. Oeroude wegen die het landschap op meer dan geografisch niveau verbeelden en een wereld scheppen van onzichtbare krachten en verbindingen.

Van tempel naar grot, van heilige bron naar labyrint en van natuuraltaar naar vortex. Onzichtbaar, maar voelbaar. Kenbaar.

Een lichtend web dat de wereld overdekt.

 

Er zijn zichtbare en onzichtbare verbindingen tussen plaatsen in deze wereld. Onze voorouders legden paden aan en markeerden hun weg, zoals ook wij dat tegenwoordig doen. Zij lieten hun voetstappen achter op de aarde en plaatsten hun handtekeningen in steen, rots, lucht en hout. Hun merktekens en eerbewijzen doorstonden de tijd en zijn ook nu nog steeds een bron van schoonheid, spiritualiteit en verwondering. Iedere plaats waar gebeden, geofferd, geprezen en geeerd werd is gebouwd om een reden en op een speciaal daartoe uitgekozen plaats. Onze voorouders lieten zich hierbij leiden door meer dan het gemak van bereikbaarheid. Rituele handelingen, mystieke ervaringen, goddelijke interventies. Over vele plaatsen en bouwwerken kunnen we enkel speculeren en gissen, omdat we het niet zeker weten. Maar een ding is zeker, sommige plaatsen hebben een uitstraling, een kracht. Ze fluisteren in ons bloed.

 

Leylijnen

Een Britse zakenman en uitvinder, Alfred Watkins werd getroffen door een schijnbaar bewust gerangschikt rechte lijnen patroon, dat bijzondere plekken en bouwwerken met elkaar verbond. Sommigen lagen aan een bepaalde lijn en bevonden zich precies een voetreis van een dag van elkaar verwijderd. Bronplaatsen? Veilige nachtadressen? Of meer dan dat?

 

Anderen hielden zich eveneens bezig met het fenomeen van rechte lijnen en paden en hun patronen. In de negentiende eeuw al waren er pioniers die speculeerden, stelden en verhaalden van lijnen die het landschap sieren en een mystieke kennis suggereren. Astronomische betekenis, mystieke kennis, vanuit religieus, historisch of archeologisch perspectief ….wat de reden ook was, de fascinatie is er al lang. Net als het gevoel dat onze voorouders zich bewust waren van iets dat wij uit het oog zijn verloren.

 

De naam ‘ leylijnen’ komt van voornoemde Alfred Watkins, een Britse uitvinder en zakenman. Volgens overlevering bleken het aantal plaatsen en namen met ‘ley’ verbonden aan de paden zo overvloedig en opvallend aanwezig, dat hij de paden zo ging noemen.

Waarbij de uitgang ‘ ley’’ soms wordt uitgelegd als luwte of weg  en soms als watergang, grasland. De onderliggende gedachte is dan toch dat het te maken heeft met een toevlucht of plaats waar beschutting gevonden kan worden.

 

De heer Watkins suggereerde dat de rechte landschapslijnen het restant waren van prehistorische handelswegen of beschermde reispaden. De studie die hij deed ( en waarbij hij gebruik maakte van zijn helderziende gave) resulteerde in de publicatie van “The old straight track”, wat het uitgangspunt zou worden voor ieder geïnteresseerde in energielijnen.

 

 

Volgens de door Alfred Watkins en latere onderzoekers opgestelde criteria, voldoen wegen en paden aan de bijzondere status van leylijn, als er meer dan 3 bijzondere monumenten of gebouwen in het verlengde liggen van elkaar, aan dezelfde lijn.

 

Wichelroedelopers en paranormaal begaafden nemen etherische energiestromen waar. Zij ervaren de aarde als een groot levend geheel. De bouwwerken en monumenten zijn dan punten, naalden die  in de meridianen van de aarde zijn ingeplant. Niet zelden vormen deze plaatsen ook bronnen van elektromagnetische eigenschappen van diep in de bodem liggende gesteenten. Bedenk daarbij ook dat de energie van elektromagnetische velden de hersenen kunnen beïnvloeden en het bewustzijn veran­deren. De Chinezen geloven in 'de geest van de aarde'. Het is in hun ogen de schakel tussen hemel en aarde. Voor hen is de aarde een levend wezen, vol van energie. Deze energie zoekt een uitweg en trekt sporen over het aardoppervlak. Zowel de sporen als de energie zijn etherisch en onzichtbaar, maar wel voelbaar en waarneembaar.  Feng Shui is gebaseerd op deze krachtige energie.

 

 

In de literatuur wordt melding gemaakt van diverse soorten lijnen, lijnrasters(grids) en velden.  Sommigen op de aarde, oprijzend vanaf de aarde,  anderen verzonken in de aardkorst. Als een energetisch geladen traliewerk. Sommigen zeggen dat de oorsprong zich bevindt in de vloeibare kern van de aarde, de magmavelden.

De omschrijvingen varieren van aardstralen tot fysiek waarneembare lijnen als gevolg van magnetische velden.

 

Doe je ogen dicht en stel je het beeld over:

In de immense donkerte van het heelal te midden van zonnen, sterren en planeten, draait, langzaam, een kleine blauwe bol.

Een reusachtig netwerk van lijnen, overlappend, onder en boven elkaar langs. En waar ze elkaar kruisen: licht. Door het hele netwerk vibreert, flitst en gonst een geweldige, oeroude energie.

 

 

Onze planeet is omgeven door verschillende soorten netwerken, waarbij de lijnen van al deze netwerken energielijnen worden genoemd; het ley-netwerk, het hartmann-netwerk, het curry-netwerk.
De verschillende soorten energielijnen worden ook wel krachtlijnen genoemd en er wordt ook wel in het algemeen gerefereerd aan een krachtlijn als  leylijn.

 

 

Hartmann-netwerk met de Hartmannlijnen (naar dr Hartmann) , deze rijzen recht omhoog vanaf de aarde en lopen Noord – Zuid  en Oost - West. De lijnen worden ervaren als  eenentwintig cm breed en bevinden zich op regelmatige afstand van elkaar.

 

Curry-netwerk met de Currylijnen. Dr Curry stelde een netwerk van lijnen vast, dat diagonaal van Noord-oost naar Zuid-west loopt en van Noord-west naar Zuid-oost. De lijnen zijn vijftig cm breed

 

 

 

Over de hele wereld wordt er gezocht naar verklaringen voor lijnen, paden, monumenten en tekeningen in het landschap. Zijn dit leycentra, dus krachtplaatsen, of enkel een verbeelding van de door oudere volkeren gevoelde energie. Een belofte ? Of een boodschap? Neem Nazca in Peru bijvoorbeeld.

 

We denken alles te zien en te weten van de wereld. Maar het land onder onze voeten, de lucht die we inademen en de wateren die ons voeden…we zien ze soms niet.

Achter de vertrouwde beelden, de landmerken die wij kennen en als waar op google earth zien verschijnen, doemen de contouren op van een ouder landschap, een eeuwenoud patroon . Een patroon dat dateert uit de opgang van de beschaving en is overwoekerd, in onbruik geraakt. Enkel herkenbaar aan de wonderlijke vele monumenten, bronnen, grafplaatsen  en heilige plekken die erdoor worden verbonden.

 

Prehistorische handelsroutes?  Snelle rechte verbindingen tussen heilige plaatsen ? Of de paden waarlangs de geesten reizen, de wegen van de doden? Onzichtbaar, maar voelbaar.

Representaties van de energiestromen? Weergaven van de vlucht van de sjamaan tijdens trance?

 

Pelgrimstochten gebaseerd op visioenen hebben duizenden mensen over dit soort -en misschien zelfs wel precies deze- paden en routes gevoerd, van bedevaartplaats naar bedevaartplaats.

 

 

De innerlijke ervaring van het volgen van de weg leidde en leidt ook nu nog door een wereld die uit meer lagen bestaat dan het fysieke niveau dat wij ervaren.

Is het onze groeiende behoefte aan spiritualiteit waardoor wij het landschap anders gaan beschouwen, willen gaan ervaren. Geven wij vorm aan de leylijnen door ons verlangen deel uit te maken van de energie? Dragen wij daarmee bij aan de instandhouding van het netwerk van energie?

Alles is een uitwisseling, alles is verbonden. Onze diepste gevoelens zijn gebonden aan plaatsen, gebouwen, vormen in het landschap. Onze herinneringen net zo verweven en dus een aanwas van energie.

 

Op alle continenten zijn waarnemingen gedaan en vastgelegd. Heilige wegen. De Anasazi indianen in het zuiden van Noord Amerika, hadden een zich over vele kilometers uitstrekkend netwerk van rechte paden en wegen. Sommigen eindigen in niets, met een hoopje stenen of een bijzondere rots. Het grootste deel hiervan werd eerst door middel van luchtfotografie vastgelegd.

Heuvels in de vormen van dieren en in het geheel als figuur pas echt zichtbaar vanuit de lucht…het paard van Uffington in Engeland, Nazca in Peru, Great Serpent Mound  in Ohio.

 

Er werd overal en in alle tijden geomantie bedreven: waarzeggen op basis van de aarde. Wij doen het ook nu nog! In de huidige betekenis wel eerder : de kunst om huizen, straten en heilige plaatsen op een gunstige aardse plaats te bouwen. Oftewel: de voordurende wisselwerking van kosmische en aardse krachten te duiden en ook bij het vormgeven in het landschap door bouw of verandering hier eerbied aan te tonen. Een belangrijk iets was dus het vaststellen van het middelpunt van een plaats, om optimale stroming van de energie en de spirituele kracht te garanderen.

Soms werd er sterk rekening gehouden met astronomische invloeden. Is Stonehenge een groot astronomisch waarnemingscentrum?

 

Gesteenten waardoorheen de wegen liepen of waarop bepaalde heiligdommen werden gebouwd, bevatten (en dat is een wetenschappelijk gegeven) ijzerhoudende mineralen. Sommige gesteenten  zijn radioactief (uranium en graniet). Basalt bijvoorbeeld is magnetisch.

De aanwezigheid van water en de druk waarmee dit water naar de oppervlakte komt, het is van invloed op ons lichaam. Ons fysieke en emotionele gevoel van welbehagen wordt er door geprikkeld of gestreeld. Geologische breuklijnen in de aardkorst beïnvloeden ons, zelfs als we ons er niet van bewust zijn.

 

Wellicht ligt de verklaring van de energie dus ook in de fysieke eigenschappen van de plaatsen en gebieden. Dat heeft een sterke invloed op onze psyche. En bepaalt mede hoe wij de wereld om ons heen zien en ervaren.

 

Het lijkt er op dat onze voorouders eeuwen lang het goddelijke zochten langs de energielijnen en vonden in de spiralen van de krachtplaatsen, op de sacrale en mysterieuze plekken. In de etherische energie die daar rondwervelde bevond zich, voelbaar en merkbaar, het heilige en kosmische. Onze voorouders waren zich bewust van krachtige plaatsen in het landschap. Ze voelden dat deze plekken een krachtige energie hadden. Daar ontstond de spirituele ervaring. Daar zocht en vond de mens het goddelijke. Hier werd de  aanwezige, immer toestromende energie geabsorbeerd, getransformeerd, vereerd en verbonden met de mens.

Pelgrimstochten komen in alle religies voor. Vaak wordt er gesproken over een bepaalde vaste route langs voorgeschreven plaatsen. Waren die paden en wegen van plaats naar plaats ook voorbeelden van leylijnen? Ik denk dat we het nooit zeker zullen weten.

 

 

Krachtplaatsen

Lijnen kruisen elkaar, komen samen en weer uit elkaar. Wat gebeurt er met de energie die langs deze lijnen stroomt? Uit de verschillende leylijnen verenigt de energie zich op de kern van een kruispunt. Bij een gewoon kruispunt van lijnen is vaak weinig waar te nemen. Wel wanneer een groter aantal lijnen bij elkaar komt en deze lijnen een knooppunt vormen. Geologische omstandigheden kunnen deze energie stuwen en omhoog sturen. De opeengehoopte energie verspreidt zich in een spiraalvorm en waaiert dan uit wanneer het vrij uit kan stromen. Komt de energie samen in een gebouw, dan worden de wanden en aanwezige voorwerpen energetisch geladen. 

 "Ley" (spreek uit als "lee") is een zeer oud woord dat zoiets als luwte (zie de klankovereenkomst) betekent. In de loop van de geschiedenis zijn deze woorden verbasterd tot "lee", "lei", "loo" of "leeuw". In Groot Brittanie komt het achtervoegsel "ley" als zodanig veelvuldig voor.

 

Op basis hiervan kunnen we leycentra en dus krachtplaatsen, verwachten in plaatsen als:

 

Heiligerlee,

Leeuwarden,

Leiden,

Het gebied van Paleis het Loo,

Zoutleeuw,

Poederlee,

Dwingeloo

Leebroek

Lheede

Hengelo

Borculo

Almelo

 

 

 

In 400 na Chr verscheen er een pauselijk edict dat heidense krachtplekken gezuiverd moesten worden door het bouwen van kapellen, kerken en kathedralen op door de plaatselijke bevolking bezochte en van oudsher geëerbiedigde plekken.

 

Bijzondere plaatsen, een paar bekende voorbeelden verbazingwekkend, wonderlijk, mooi of enkel imponerend door het vernuft:

 

Stonehenge (2300 voor chrs), Pyramides van  Gizeh (2000 voor chrs), Lascaux (15000 voor Chrs) , Altamira (15000 voor chrs). De tempels van Jeruzalem (1000 voor Chrs) . De tombe van Newgrange Ierland (3200 voor Chrs), menhirvlakte van Carnac (300 voor Chrs) en Akropolis (450 voor chr) . Van latere datum, maar niet minder indrukwekkend: Colloseum(0070),  Borobudur(850), Paaseiland(1050),Ganden klooster Tibet(1409). De tempelsteden zoals Angkor Wat in Cambodia (1120) ,  Ayutthaia in Thailand (1350), Palenque in Mexico (600).

Iets dichterbij huis: Het tempeltje Barger-Oosterveld in Drenthe.(1250 voor Chrs). De kathedraal van Chartres(1194) is zelfs gebouwd op een plaats die al veel ouder in gebruik was voor verering en offers. Sint Servaas basiliek in Maastricht (1100) en St. Magdalena in Tirol (1300).

 

 

Voorbeelden van routes  tussen ogenschijnlijk onafhankelijke plaatsen die op een hele speciale manier met elkaar in verbinding staan:

 

Denemarken, Traelleborg-Eskeholm-Fyrkat-Aggersborg

Engeland, Stonehenge-old Sarum-Salisbury-Clearbyry ring- Frankenbury camp.

Duitsland, Aken-Frankfurt-Wurzburg-Neurenberg-Donaustauf

 

 

 

 

Een oefening

 

Hoeveel bijzondere plekken, monumenten, kerken, kapelletjes, steenhopen etc liggen er in onze directe omgeving op 1 lijn? Als we ze al herkennen en zien voor wat ze zijn, na al die tijd. Onderlinge verbindingslijnen waar we zo makkelijk overheen kijken omdat we de tijd niet nemen om het landschap te bestuderen.

Neem een kaart en een lineaal. Zelfs als je geen duidelijke verbindingswegen vindt, leer je toch het landschap waar je nu leeft beter kennen door er met andere ogen naar te kijken en de in het land heersende geest te herkennen, de invloed die de impressie nalaat op jouw bewustzijn, je welzijn.

Bomen, waters, rotsen. Magische monumenten. Oude paden. Bronnen, poelen, open plaatsen. Kapelletjes, steencirkels, kerkjes, tempels. Heuvels, terpen.

Let op namen die verwijzen naar onzichtbare krachten..hel,hol,ges, geis, geest, offer, lei, lee, loo.

En laat je leiden, als je een rusteloos verlangen voelt die plek te bezoeken, de natuur ter plaatse te zien. Is er een monument, een ruïne, een archeologische site? Is er een bron, een meer of een put? Ga op onderzoek uit:  hoe groeien de bomen er, welke planten zijn er uitbundig, overvloedig en welke zijn  zo vergroeid met de omgeving dat ze er niet los van gezien kunnen worden..? Stel je open voor de ingevingen die je krijgt terwijl je daar staat. Welke paden lokken, wat trekt je blik en welke weg voelen je voeten..?

 

 

 

 

Aanbevolen Nederlandse plaatsen om te bezoeken:

 

Heiloo,(Noord Holland) de Willibrordusput (720, later in 1100 het kerkje ernaast gebouwd) en de Mariabron

Hilversum, Grafheuvels(3000 voor chrs))

Hoge Veluwe, zandverstuiving met bomen

Odoorn(Drenthe) Hunebedden (3000 voor chrs)

Sleenerzand(Drenthe) galgenberg grafheuvel

Usquert(Groningen) Kerktoren(op oude altaarstenen gebouwd) en  de Helwerder Wierden

Heiligerlee(Groningen) leycentrum

Norgerholt(Drenthe), oud bos en oeroude grond

Almelo(Overijssel) oude stadhuis

Raalte(Overijssel) de Luttenberg, Korrebeltsweg

Losser(Overijssel) Tankenberg

Wijhe(Overijssel) oude dorpscentrum

Elst(Gelderland) oude dorpscentrum

Ermelo(Gelderland) Toverberg en nabij de oude kerk

Den Hout(Brabant) de heilige eik

Woensdrecht(Brabant) voormalige kerk aan de Rijzendeweg

Leiden(Zuid holland) Burcht, ruine midden in het centrum

 

Bezoek bijzondere plaatsen in je eigen omgeving en als je kunt..ooit…de wonderlijke plaatsen uit de oudheid die nog steeds naar ons roepen…..

 

De aantrekkingskracht van deze plaatsen gaat diep, veel dieper dan wij beredeneren kunnen.

Is er een resonantie? Dan voelt het of een diepe toon wordt aangeslagen in ons binnenste.

Kijken met je ziel en luisteren naar het land brengt je innerlijke gedachten en gevoelens in harmonie. Dan worden het innerlijke en het uiterlijke landschap een. De vreugdevolle vereniging van de subtiele energetische werkelijkheid en de fysieke zichtbare werkelijkheid.

 

Oriëntering en plaatsbepaling is altijd van levensbelang geweest. En gaat uit van een vast punt, een middelpunt. Een centrum. De plaats in het  midden. Jij!

 

 

En zo blijken plaatsen van betekenis met elkaar verbonden te zijn, niet enkel door onze gemeenschappelijke geschiedenis, maar ook door energie. En door paden, wegen en sporen.