De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Ziekte is genezing » Healingmethodes » Tijdslijnen/Regressie, Reincarnatie

 

Er kan zoveel verteld worden over regressie en reincarnatie of tijdlijnen, of herinneringen aan andere tijden of hoe je het ook wilt noemen. Misschien is het een groot collectief geheugen waaraan je jezelf kunt spiegelen om tot antwoorden te komen. Het maakt niet uit welke naam het beestje heeft, als het maar werkt. Hieronder een beschrijving van iets algemeens wat ik bij velen voorbij zie komen en waar ik de aandacht op wil vestigen, omdat het opgeheven kan worden. 

Alle vormen van regressie en reincarnatietherapie, waaronder ook dagdroomtherapie, trancereizen e.d. zijn een reis in je onderbewuste waardoor je inzichten kunt krijgen waar bij jou blokkeringen zitten. Zo kun je dus zowel heen als terug reizen in het verleden en in de toekomst, waardoor je bepaalde zaken in het nu kunt oplossen. Denk aan reizen naar je geboorte, vorige levens, gebeurtenissen die erg traumatisch waren in dit leven en vaak te maken hebben met iets in een vorig leven, waardoor ze nu telkens terugkomen. Weet je dit op te lossen, dan zullen er zaken in je leven veranderen en daarmee ook vaak de mensen om je heen, je omgeving e.d. Zelf heb ik enorm veel reizen op dit soort manieren gedaan om bij mij zelf tot een dieper bewustzijn te komen van wat ik had op te lossen, ik ben misschien nooit klaar weet ik ook, ik heb daarbij alle uithoeken van de aarde beleefd, alsook in de aarde en buiten de aarde, via allerlei planeten tot en met de Goddelijke Bron. Reizen in de geest is niet moeilijk, als je het durft toe te staan. Het moeilijkste is om door je angst te gaan, want hoe meer angst, hoe meer je jezelf ook tegenkomt in duistere zaken. Als je de moed hebt om daarin net zo krachtig te worden en het donkere aan te kijken en in jezelf te verslaan, dan zul je dat in de realiteit van het hier en nu ook beter kunnen. Vooral als je tijdens een reis kunt zien waar het om gaat en het inzicht krijgt. Een prachtige manier van zelfhealing vind ik zelf. Bovendien leert het je uiteindelijk veel meer. Uiteindelijk ont-wikkel je je vermogen weer, her-activeren kan je het ook noemen, om op andere manieren gebruik te maken van het werkwoord energie, maar dan die vanuit jezelf.

Bij mij zijn deze 'reizen' op gang gekomen toen ik les kreeg in regressie/reincarnatie/dagdroomtherapie van Henri de Vidal de St. Germain. Ik las zijn boeken in één adem uit en wist dat dit iets voor mij was. Zijn persoonlijke begeleiding heeft me ook erg geholpen. Later heb ik ook veel geleerd tijdens meditaties, tijdens de opleiding mediumschap en nog zoveel meer. Ik ben er zelf mee verder gaan door gewoon bepaalde muziek op te zetten, waarvan ik voelde dat ik die moest gaan gebruiken en dan kwam het vanzelf. Ook heb ik veel met Leela kaarten gewerkt. Zowel met mezelf als met anderen. Nu is het zo dat ik op 'onbewaakte' ogenblikken dingen doorkrijg, zoals s'morgens voor ik echt wakker wordt, als ik gewoon de afwas doe of in de tuin werk. Of ik zie een bepaalde afbeelding, loop in de natuur, maak foto's of zie een bepaald voorwerp. Ik kan daardoor terug reizen en in de toekomst kijken... waar ik dat mag. En nee, ik kan niet alles zien, want ook ik ben nog steeds in ontwikkeling en alles gaat wel steeds sneller en beter, maar soms kan ik en mag ik er niet bij. 

Ook op bepaalde plekken, bv krachtplaatsen en bij leylijnen, kunnen de 'sluiers' dun zijn en kan je veel info doorkrijgen. Ook kunnen deze plekken genezende energie bevatten.

Tegenwoordig begeleidt ik zelf mensen in deze processen om zichzelf terug te vinden dmv Quantum Healing/Keylontic Science Healing

 

Hieronder een voorbeeld van iets wat ik zag n.a.v. de beelden die ik bij een ander persoon kreeg (onder het plaatje).

 

 

Ik had zelf ook heel veel verhalen geschreven over allerlei tijdslijnen van mijzelf, maar heb die op een moment waarvan ik wist dat ik er klaar mee was, weggegooid. Achteraf misschien jammer, maar ach het Universum zorgt er wel voor dat er iemand is die haar verhalen deelde en ik vind het ook mooi om te kunnen laten lezen dat er wel degelijk andere mensen zijn die dit naar voren brengen. Hierbij deel ik de link van een website van iemand met wie ik ook al jaren persoonlijk contact heb en ook haar informatie vrij deelt voor het grote goed http://www.cormael.com/ 

Er zijn ook reacties te lezen bij de KnowLegde of the Universe In-Sight Acti-Vations hoe dit soort reizen er uit kunnen zien, in het submenu Archief staan per datum de reizen beschreven met een aantal reacties daaronder. Voor mijzelf is dit allemaal heel herkenbaar. Wie zijn verleden niet kent, kan de toekomst niet zien en jouw verleden zit in jezelf, er is geen enkel geschiedenisboek die daarover schrijft.

 

 

 

 

Vernietigingsdrang, zelfkastijding, slavernij:

 

Er zijn mensen die een enorme drang hebben om zichzelf en alles om zich heen te vernietigen. Ook een vorm van slavernij. En dat terwijl je kunt voelen dat het hele lieve mensen zijn met een heel goed hart. Vaak wordt dan ook niet begrepen waarom deze mensen zo zijn en zo reageren.

Vaak komen ze groots en sterk over wat in feite een maskerade is om hun eigen angst te verbergen voor datgene waar ze niet bij kunnen en zelf ook niet begrijpen of er maar een draai aan geven in hun geest. De tegenwoordige psychologie en psychiatrie vaart hier wel bij evenals de farmacie en andere artsenij (de goeden zijn er ook). Deze zijn in handen van grote machtsordes die tevens de oorzaak zijn in onze geschiedenis van het leed van de mensen waar ik het over heb en nog veel meer ander leed.

Oorspronkelijk waren de mensen waar ik het over heb mensen met bijzondere gaven, de wijzen die kennis hadden van zoveel, wat aarde en hemelrijk betreft.

Voornamelijk de kerk, tegenwoordig vaak aangeduid als het satanisme wat ook zo bekeken kan worden wat mij betreft, had de supermacht en de grotere koninklijke bloedlijnen van toen en nu hebben ook hun handen en voeten in deze hel (en ook daar zitten mensen tussen die het niet zo bedoelen).

In andere tijdslijnen, reïncarnaties, zijn deze mensen onderdrukt en misbruikt om hun gaven, om de kerkmachten en koninklijke families te voorzien van hun gaves en de geheimen daarvan door te geven, te goeder trouw soms, maar vaak ook onder dwang, zodat de machtswellustelingen daar nog meer misbruik van konden maken door het tegen het te gebruiken. De mensen met de gaven waren de mensen die het volk dienden, de kerken en andere grootmachten gebruikten en gebruiken het tegen het volk.

De misbruiken uitten zich voornamelijk in fysieke en geestelijke martelingen, waaronder ook vaak seksueel misbruik tot de meest andere grove martelingen die een mens zich maar kan voorstellen, vaak zelfs tot de dood er op volgde.

Tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog en op een manier die de meeste mensen niet kunnen zien, het vermoeden niet eens van hebben, omdat ze ter goeder trouw onder de machtsmisbruikersplak zitten. Vandaar het slavengedrag van deze mensen die nog steeds gebukt gaan onder deze oude pijnen, die zich vaak laten zien als fysieke aandoeningen in welke vorm dan ook.

Er zijn veel mensen die zich heel goed of vaag herinneren in een klooster te hebben gezeten, ook mensen die in andere tijden op weer andere manieren zijn vastgezet. Vaak hebben deze mensen zichzelf weer in iets dergelijks vast gezet.

In het nu hebben deze mensen dan vaak ook wel een enorme behoefte om zich te bevrijden, maar vaak weten ze niet hoe ze dat moeten doen en komen daardoor in de clinch met zichzelf en hun omgeving. Vaak is die omgeving gevuld met die mensen die toen al de macht over hen had in die andere tijdslijn/reïncarnatie en zo blijft men vast zitten.

De mensen die dit bij zichzelf kunnen doorbreken, beginnen weer helder te zien en dus wakker te worden. Zij beginnen weer met hun gaves te werken en kunnen zichzelf daardoor genezen van het lijden uit andere tijdslijnen, reïncarnaties. Op die weg zullen zij ontdekken dat reïncarneren niet meer nodig is, dat zij uiteindelijk over kunnen gaan naar iets anders. Een lichter leven, geen slavernij meer, leven vanuit het hart en intuïtie dat hen de weg wijst naar wat te doen en weer opnieuw overdragen van de kennis en werkelijke wetenschap van aarde en hemelrijk.

Door het opheffen van energetische coderingen die in het bewustzijn van deze mensen aanwezig zijn, komen zij los van hun lijden en de staat van onderdrukking. Deze mensen kunnen daar zelf om vragen om dit op te heffen als zij weer in het goddelijke bestaan van hun eigen hogere zelf kunnen geloven, maar dit is juist door de machtsordes belachelijk gemaakt en misbruikt en zij zullen zich alleen maar schuldig voelen als ze dit zouden gebruiken, uit angst weer iets weg te geven en weer 'straf' te krijgen.

Met de juiste inzichten omtrent hoe de machtsordes werken en ervan doordrongen te zijn dat er geen schuld is kan een andere wereld ontstaan. Eerst zullen deze oude coderingen energetisch, fysiek en geestelijk opgelost moeten worden, anders werkt het niet. Je kan net zoveel inzichten hebben, maar als het niet uit al je lichamen is verdwenen en opgelost, dan helpt het niet.

Waarom Nederland een alternatief therapeutenland is geworden is o.a. hierom. Sommigen buiten het ook weer uit om als een soort wraakoefening die mensen te helpen genezen waarvan zij denken dat zij oorzaak zijn van hun problemen. Dat is een misvatting naar mijn inziens, want iedereen is tegelijk dader en slachtoffer. En dat is nou net wat we nooit meer willen. Geen daders, geen slachtoffers meer. Diegenen die niet met zichzelf aan de slag gaan omdat ze ooit slachtoffer waren zijn nu natuurlijk ook daders door hun gedrag. Als men dat ook in kan zien, dan kunnen er openingen ontstaan die de mensheid verder brengt.

Er zijn vele goede genezers in de alternatieve (alter native) sector die heel goed weten wat ze kunnen doen, veel manieren kennen om de coderingen te breken en die daarin allround zijn. Dus die zowel op energetisch, geestelijk en fysiek niveau kunnen werken en zo mensen kunnen begeleiden.
Het zijn die mensen die weten en zo hun eigen ervaringen hebben op dit gebied en alles zelf doorgegaan zijn. Zij begrijpen, zij voelen. Deze mensen hebben een schat aan informatie op allerlei gebieden en kunnen goede hulp bieden. Maar het begint bij de mens die vast zit in zijn eigen slavernij en deze mens moet zelf doordrongen zijn van het feit dat hij/zij het zelf moet doen, want dat is wel de weg die belopen moet worden. Een ander kan het niet voor je oplossen, je zult het zelf moeten doen, hoe dan ook.